0
0
0
0
0
0
0
17de en18e eeuw
19e eeuw
1859- 1863
Bruijn, H.E. de  Ritmeester van het tweede regiment Dragonders      
1864- 1868
Mevr. de wed. S. M. van der Ven  
1869- 1876
Mej. M. J. P. van Breda.  Wed. J.M. Veere- Pilgrim
Verbouwd ergens tussen 1876-1878 Nieuwe gevel , zolderverdieping en serre
1878- 1885
C.L.M Smissaert  Oud zeeofficier. W.H. Blanken echtgenote
2   3      In 1878 ook wed. J.F. Aussum
1885- 1888
Mr. D.A. graaf van Limburg Stirum
Advocaat, kamerheer in b.d. van Z.M. den koning
1888- 1895
J.J. Roelants  Gep. majoor der inf.  
Vanaf 1795 wijk 6-247
na 1809 wijk 6 - 248
06 05 1861 Wijk 6 C.
1877 huidige nummers
Eerste adresboek 1859
1896 september
Veiling. Opgehouden.
1897 - 1907
J.M. Polman Mooij  
Dir.der Ned. Credietbank
Nederlandsche Credietbank
1897 - 1923  
1907 - 1913
J.W. Arriëns
Dir. der Ned. Credietbank
Splitsing kantoor en woning. 1908 Bouw kluis in souterain.
1909 - 1914  
Onderling belang, Mij. tot Expl. van Onroerende Goederen
1912 - 1913   
Maatschappij "Caloriator", n.v. tot exploitatie van
verwarmingstoestellen volgens het systeem Kruijer
1908 - 1916
The Ocean
1917 - 1923
J.J. Otte Metaaldraaier 1923 metaaldraaier Ned. Spw.
5 sept.1925- 2 nov.1926
Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te
bouwen NUTSSPAARBANK
1923 liquidatie Nederlandsche
Credietbank zie ook
Hollandia
1914 - 1924
L.T.J. Fontein
Dir. der Ned. Credietbank
1928 - 1931
Handel Mij "Alvana"
1927- 1928
C. Kok, makelaar
J.P. G Kok, makelaar
Vanaf 1928
1928 - 1960
1929 - 1938
T. C. Daey Ouwens notaris
1932 - 1936
Mr. A. van Leijenhorst advocaat en procureur
1938 - 1940
Mr.J.G. Escher, advocaat en procureur
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur
1928 - 1940
1929-1931
J.de Vries  congierge
1929-1931
Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken van P.D.
Margadant
03-04-1924
Haarlemsch Dagblad
1926 - 1929
A.W. van Hoorn, congierge
Openbare verkoping
1940  eenmalig
Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte
1941
Veiling. Opgehouden.
H. van Kleef, kantoorbediende
C. van Kleef, musicus
Mr. L. Ali Cohen  advocaat en procureur
1942 - 1978
1940 - 1942
1946 - 1957
Mr. W. Venlet advocaat en procureur
1939 - 1978
Steger & co effecten en ass.
1936-1939
W. Weven, fabr.-arbeider
1931 te huur
1939-1960
1946 - 1960
Mr. J. Roggeveen advocaat en procureur
Schade & Steger in assurantiën
1949 - 1978
Adr.F. Bollerman accountant en belastingconsulent
1953-1960
1942
wed. M.Guldewagen-van Wickevoort Crommelin  
Dammas Guldewagen  Burgemeester Haarlem  
1907 - 1914
J.A.C.Suringar
Dir. der Ned. Credietbank
1950 - 1954
Mr. L.A. Cleveringa advocate en procureur
1978
Rijpma assurantien
vanaf 1978
Verbouwing. Bouwtekeningen van bestaande toestand in 1978 en verbouwing
Op dat moment aanwezig Steger, Hollants NV, Bollerman, Rijpma.
1800- 1804
Seydell   huisleraar van de zonen  van Druyvesteyn
OAT 1832 sectie C  - 523
Vanaf ca 1800 tot 1804 waren nr 7, 9 en 11 onderling met
elkaar verbonden
Bouwtekeningen 1926  1928  
1926 grote verbouwing, verplaatsen
trappen, afbraak serre.
1928 twee kleine ingrepen 1ste etage
1971 - 1973
M. Ph. Pfeiffer adviesbureau voor personeelsbeleid
1966 - 1972
H.A.M van der Poll kok
Nederlandsche Credietbank
Haarlemsch Dagblad
02 09 1896
1821-
Jan Willem Druyvesteyn jr
1839
Bijbehorend adres Ridderstraat (voormalig koetshuis) zuid  zuid
Wed. C. van Beusekom, D. van Oostendorp.
Dirk Corn.  Bod,  timmerman, met vrouw en dochter Cornelia
1943
Weegel, congierge
Jacob W. A. Sypesteijn
Cornelis Druyvesteyn
1850- 1855
Mr. F.A.Davidson advocaat en procureur
1940 - 1942
1897 - 1923
1899 - 1935
Maatschappij "Karmel", maatschappij tot exploitatie van
onroerende goederen Zie
J.M. Polman Mooij.  Verhuur souterrain als wijnkelder
1928 Ten Bokkel, de Rijke, Kok
1929 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, de Vries
1932 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst
1936 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst, Weven,
1937 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, Weven
1938 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, Escher, Weven
1939 Ten Bokkel, de Rijke, Escher, Steger, van Kleef
1940 Ten Bokkel, de Rijke, Escher, Steger, Ali Cohen, Davidson, van Kleef
1941 Ten Bokkel, Steger, Ali Cohen, Davidson, van Kleef
1942 Ten Bokkel, Steger, Ali Cohen, Davidson, Schade, van Kleef
1943 Ten Bokkel, Steger, Schade, van Kleef, Weegel
1946 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, van Kleef
1949 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, Bollerman, van Kleef
1950 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, Bollerman, van Kleef
Cleveringa,Rijpma
1851
Verkoop huizen van wijlen Barnaart
o.a. eigenaar van nr 11 en 13
1855- 1859
Bevolkingsregister 1850-1859
1839-
Hendrik Samuel van
Wickevoort Crommelin
Bevolkingsregister 1839
Bevolkingsregister 1829
Kadastrale kaarten  1811-1832  en 1897 twee achtervleugels
1691 twee kavels
1761- 1777
verpondingsregister 1708-1724
Anna Voogt  (Wed. Jan Cruywagen)
Abraham Alardin predikant
verpondingsregister 1708-1724
1694 - 1697
Meijndert Prins / Barbara Cruywagen / Hendrick Cruywagen
1777- 1796
Mr. Johannes Prince
verpondingsregister 1774-1806
Eigenaren vanaf  1795?    Jan Willem Druyvesteyn en vanaf
22 02 1804
Hr. Willem Philip Barnaart
1726- 1777
1715- 1726
transportakte
Quirijn van Strijen  
Aan hem nagelaten door Isabella Geraerds de wed. Quirijn van Srtijen,  
transportakte
1709- 1715 bebouwd
a  Eigenaren: 1796 Jan Willem Druyvesteyn.   1804 Willem Philip Barnaart. 1853 erven Cornelis Druyvesteyn.  1857 Jacob Wigbold Ascanius van Sypesteyn. 1878 Wilhelmina Henriette Blanken.
a   Eigenaren: 1897 Johannes Mattheus Polman Mooij.  1908 Jacob Justus Junior Zeewoldt 1910 De Nederlandsche Credietbank. Vermelding Rijksgids voor den intercommunalen en den internationalen telephoondienst 1901 (Tel. 23)
                                                                                                                                                                          
a  Eigenaren: 1933 N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1942 Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard
a
a  Eigenaren: 1955 De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V." 1964 Steger, Jozef Hendrik Maria Aloyisius.   1977 Stichting Pensioenfonds voor Directieleden van Toornend - gev. te Bloemendaal
1923 - 1928  
a    Eigenaren: 1926 Naamlooze Vennootschap  "Centrale Bank" gevestigd te Veendam.    
Haarlemsch Advertentieblad
11 08 1897
1926 - 1927
Grote verbouwing tot
kantoren
H. van Kleef, garagekn. P.T.T.
0
a
a
Nieuwe gracht 11, Haarlem
Bewoners en bedrijven door de eeuwen heen
Eigenaren.  Voor zover niet tevens bewoner
Familie Druyvesteyn - Barnaart
Willem Philip Barnaart
Jacob Justus Junior Zeewoldt
Johannes Pieter Hendrik Woltman
Aloysius Hermanus Josephus
Cornelius Maria Allard
Eigenaren: 1691 Anna Barentsdr. Voogt, echtgenoote van Jan
Cruywagen.
1697 Meindert Prins in naam van zijn vrouw Barbara Cruywagen.
1709 Quirijn van Strijen.
1715 Abraham Alardin.
1726 Dammas Guldewagen.
1777 Johannes Prince.
1932 faillissement Handel Mij Älvana
1928 Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam.
Eerste telefoongids kwam uit in 1881
1948 1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria, 1/3 Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph Hendrik Maria Aloysius Steger.
ha
Jaren20
bewoners
Nv Hollants niet in 1966
wel in 1969
Overtoom 1969 1972
1953 nog niet 1957 wel
foto's
Straatbeelden
brieven 1
brieven 2
Buren
Bijzaken
Feitama
sijpesteijn
rond 1800
willem
kaarten
margadant
oorlog
SketchUp
Nieuwstad
mogelijkheden
Druivesteijn
Help aussum venlet
oud
Orlando
Kerst 2004
Sneeuw maart 2005
Oma 96
Oude index
Nog oudere index
Adresboeken
Salomon van Echten
Barnaart
Woltman
Verhaal
Veilingen
Woninginrichting