tussen1720/1727-1777
mv 6054
verpondingsregister
18e eeuw
19e eeuw
1859- 1862
Bruijn, H.E. de  Ritmeester       
1864- 1868
Mevr. de wed. S. M. van de Ven sinds 1865 van der Ven
1869- 1873
Mej. M. J. P. van Breda.  Wed. J.M. Veere Pilgrim
gevel verbouwd tussen 1870-1879 Bouw zolderverdieping
1878- 1884
C.L.M Smissaert  Oud zeeofficier
In 1878 ook wed. J.F. Aussum
1887
Mr. D.A. graaf van Limburg Stirum
Advocaat, kamerheer in b.d. van Z.M. den koning
1888- 1895
J.J. Roelants  Gep. majoor der inf.  
Vanaf 1795 wijk 6-247
na 1809 wijk 6 - 248
1877 huidige nummers
1896 september
Veiling. Opgehouden.
1897 - 1907
J.M. Polman Mooij  
Dir.der Ned. Credietbank
Nederlandsche Credietbank
1897 - 1923  
1908 - 1913
J.W. Arriëns
Dir. der Ned. Credietbank
Splitsing kantoor en woning. 1907 Bouw kluis in souterain.
1907 eenmalig
Verkoop wijnen wegens opheffing   
wijnhandel W. Sepp te Santpoort
 link
1909 - 1914  
Onderling belang, Mij. tot Expl. van Ontroerende Goederen
1912 - 1913   
Maatschappij "Caloriator", n.v. tot exploitatie van
verwarmingstoestellen volgens het systeem Kruijer  
link
1908 -
The Ocean  link
1917 - 1923
J.J. Otte Metaaldraaier
5 sept.1925- 2 nov.1926
Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te
bouwen NUTSSPAARBANK  
link
1923 liquidatie Nederlandsche Credietbank
1915 - 1923
L.T.J. Fontein
Dir. der Ned. Credietbank
1927 - 1932
Handel Mij "Alvana" link
Leegstand woning en kantoren tot 1928. Wel congierge aanwezig.
1928
1927
C. Kok, makelaar
J.P. Kok, makelaar
Vanaf 1928  
1928 - 1960
1929 - 1938
T. C. Daey Ouwens notaris
1932 - 1936
mr. A. van Leijenhorst advocaat en procureur
1938 - 1940
Mr.J.G. Escher, advocaat en procureur
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur
mr. W. de Rijke advocaat en procureur
1928 - 1940
1929-1931
Vries, J. de, congierge
1929-1931
Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken van P.D.
Margadant
1932 faillissement Handel Mij Älvana en J.P. Kok
03-04-1924
1926 -
minimaal1929
A.W. van Hoorn, congierge
1928 20 december
Openbare verkoping
vanaf 1940
1940  eenmalig
Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte  link
1941
Veiling. Opgehouden. link
H. van Kleef, kantoorbediende
C. van Kleef, musicus
Mrs. L. Ali Cohen & Davidson advocaat en procureur
1942 - 1966
1940 - 1942
1946 - 1957
Mr. W. Venlet advocaat en procureur
1939 - 19--
Steger & co effecten en ass.
1936-1939
W. Weven, fabr.-arbeider
1931
H. van Kleef, garagekn. P.T.T.
1939-19--
1946 - 1960
Mr. J. Roggeveen advocaat en procureur
Schade & Steger in assurantiën
1949 - 1978
Adr.F. Bollerman en
1942-1960
Vanaf 1761 wed. M.Guldewagen-van Wickevoort Crommelin  
Dammas Guldewagen Burgemeester Haarlem  
1908 - 1914
J.A.C.Suringar
Dir. der Ned. Credietbank
1870 Stereofoto's pas sinds 1851
1950 - 1954
Mr. L.A. Cleveringa advocate en procureur
1950 - 1954
Rijpma
vanaf 1978
Verbouwing. Bouwtekeningen van bestaande toestand.
Op dat moment aanwezig Steger, Hollants NV, Bollerman, Rijpma.
1800- 1804
Seydell   huisleraar van de zonen  van Druyvesteyn
OAT 1832 sectie C  - 523
In 1800 waren nr 7, 9 en 11 onderling met elkaar verbonden
Eigenaar hr. Barnaart
Bouwtekeningen 1926  1928  1977
1971 - 1973
M. Ph. Pfeiffer adviesbureau voor personeelsbeleid
1966 - 1972
H.A.M van der Poll  verzekeringen- financieringen
Foto's
1971 - 1973