Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
Naam             Lodewijk (Lodi) Ali Cohen
Geslacht        Man
Geboren        Semarang, Nederlands-Indië, 1895
Overleden      Haarlem, Nederland (NH), 1970
Ouders           Siegfried Lodewijk Ali Cohen (1863-1900) en Hester Wolff (1864-1955) 1893
Advocaat en schrijver te Haarlem. In 1957 3e prijs Prozawedstrijd Teisterbant (onderwerp
Haarlem). Ook dichter (vnl. in tijdschr.). Speelde belangrijke rol in culturele leven van
Haarlem. Publiceerde slechts 3 boeken. Kleinzoon van bekende arts Levi Ali Cohen
(1817-1889).
Mr.L.Ali Cohen (middenboven) en
rechts daarachter dichter Adriaan
Roland Holst. Helemaal rechts
Liesbeth Erens. Vooraan voorover
gebogen de romanschrijfster Emmy
van Lokhorst, in het midden Pietsie
Bomans , ten dele zichtbaar notaris
Jan Brants en staande naar voren
gebogen de beeldhouwer Mari
Andriessen. Een diner van Teisterbant
in Brinkmann aan de Grote Markt in
Haarlem omstreeks 1960

L. Ali Cohen (1895-1970). Levi Ali Cohen was een advocaat die een belangrijke rol speelde in het
culturele leven in Haarlem. Hij publiceerde regelmatig in tijdschriften en schreef verscheidene boeken.
Martinus Nijhoff besprak de dichtbundel Reflexen (1925) en de novelle Eros in Reykjavik (1931). Hij vatte
de laatste samen en gaf een beoordeling. Homo-erotiek speelt een belangrijke rol.


Drie schepen liggen in de haven van Reykjavik, een Noors vaartuig, een Deens oorlogsschip en de
‘Eros’, een rank, wit schip, ‘dat uit Schotland is gekomen onder een verre, onbekende vlag met
menschen, die de heele wereld hebben bevaren’. Aan boord van dit laatste (de Eros blijkt een
toeristenboot te zijn) wordt een nachtfeest georganiseerd, waarbij meisjes van de wal en de bemanning
der andere schepen zijn uitgenodigd. Gedurende één nacht van uitzonderlijk leven, in een soort
hoogdruk van versneld bewustzijn, komen ettelijke feestvierders tot een juister besomming van hun eigen
persoonlijkheid. De volgende morgen heeft natuurlijk de inzinking plaats. Enigen der toeristen
ondernemen nog met de IJslandse meisjes een autotocht naar een in het binnenland gelegen bron die
slechts éénmaal per etmaal water geeft. Een Deense adelborst echter, wie gedurende de nacht een licht
is opgegaan omtrent eigen geaardheid, tracht, in een koud bad, iets dat voor hem het midden houdt
tussen een bloedsgeheim en een smet, af te wissen; duikt in het ijskoude zeewater van de haven, krijgt
tijdens het zwemmen kramp, en verdrinkt’... De niet weinig geparfumeerde stijl van Ali Cohen werkt er toe
mee, dat zijn boek niet dieper treft dan met een schrijnende zoetheid. Wij moeten, als de overschoenen-
drager uit het sprookje van Andersen, met hem te opzettelijk, op het rijtje af, in al de harten
binnenstappen; met teveel nadruk worden wij van al de innige roerselen en tederheden overtuigd.
Mr. Ali Cohen overleefde oorlog en Holocaust. Na de oorlog publiceerde het COC-blad Vriendschap een
kort fragment uit het geciteerde boek (augustus 1951).
Gedenkt mij bij de tijden van weleer geeft in al zijn beknoptheid ook een beeld van de
homoseksueel in de eerste helft van de vorige eeuw. Dat stiekeme, dat geheime vliegt je bij
tijd en wijle aan. Ali Cohen heeft zijn hele leven op kamers gewoond bij diverse hospita’s.
Om de paar jaar verhuisde hij weer. Samenwonen met een man was not done, zeker niet als
je ook nog als advocaat werkte en een zekere status moest ophouden. Als twintiger heeft Ali
Cohen nog wel geprobeerd om een vrouw te ontmoeten (de Couperus-constructie laten we
maar zeggen), maar net als bij Gerard Reve enkele decennia later, liep dat op niets uit. Ali
Cohen heeft wel lange tijd een ‘vaste’ vriend gehad die hij ontmoet had bij een tramhalte,
maar toen deze Cock van Schie wel trouwde, is het contact minder geworden (al blikt hij later
nog ‘met dankbaarheid’ terug op de periode met Ali Cohen). Al te persoonlijke brieven en
drukwerk hebben Van Schie en Ali Cohen nog samen verbrand, kort voor de dood van de
schrijver.
Het lijkt of Ali Cohen gedijde in vriendengroepen. Dat blijkt uit de hechte vriendschappen die
hij onderhield bij Utrechts Letterkundig Gymnasiasten Gezelschap M.E.N.T.O.R. Uit de
brieven die Van der Steur citeert leken daar af en toe ook intiemere vriendschappen op te
bloeien. Zijn periode in militaire dienst heeft zeker erotische ontmoetingen opgeleverd. In zijn
gedichten komt die periode van kameraadschap en broederschap met nadruk terug. De
oorlog maakte een einde aan het wufte leven als vaste schouwburgbezoeker dat Ali Cohen
voor de oorlog in Haarlem leidde. In het voorlaatste oorlogsjaar werd Ali Cohen opgepakt en
via Westerbork naar Theresienstadt getransporteerd. Over die periode weten we, op enkele
brieven aan zijn moeder die Van der Steur op de Haagse boekenmarkt vond na, niet veel. Na
de oorlog werd Ali Cohen lid van het bekende Haarlemse genootschap Teisterbant, onder
leiding van Godfried Bomans, maar in die kringen lijkt de liefde voor jongemannen
gesublimeerd te zijn in liefde voor de letteren en kunst. Bij het overlijden van Ali Cohen
vertelde Bomans dat hij nauwelijks iets wist van het literaire werk van de vice-voorzitter van
zijn genootschap. Bij leven was zijn werk dus al in de vergetelheid geraakt.
Wilhelmine Gerarda HALBERSTADT,
birth 14 Sep 1883 Leeuwarden (FR),
died 7 Apr 1942 Haarlem (NH),
occupation: lerares (1916)
Zie:
2001.11.21.CBG Microfiche Fam. Adv.
nr 2619, Geboren : WilhelmineGerarda,
dochter van Dr. A. Halberstadt en A.M.
Halberstadt-Ali
Cohen, leeuwarden, 14 sep 1883
2001.12.19.CBG Microfiche Fam.Adv.
1795-1969, ADV 2619, Heden
overleden
J.A.J. Sybrandi en W.G.
Sybrandi-Halberstadt, oud 55 resp
58, Haarlem 07-04-1942
2003.10.02.CBG Microfiche
BS-Leeuwarden, geb 1883, akte nr
565 dd
17-09-1883, Dr Abraham Halberstadt,
oud 34, leeraar,
verklaart dat is geb op 14-09-1883 om
21.15h uitAdelgonda
Mathilda Ali Cohen dr Wilhelmine
Gerarda
2003.12.11.VC Dossier nr 79, blz 23,
verklaring van Erfrecht, Johannes
Antonie Jacobus Sybrandi, geb
Kampen, 04-02-1887, geh
21-09-1916 te Haarlem met Wilhelmina
Gerarda Halberstadt
2003.12.12.ANF CD-ROM
Alg.Nl.Familieblad, 1883, blz 7,
bevallen van ene
dochter Mevr Halberstadt-Ali Cohen
2004.03.04.GAH Microfiche
BS-Haarlem, overl 1942, akte nr 580 dd
08-04-1942, overl op 07-04-1942 om
10.30h Halberstadt,
Wilhelmine Gerarda, oud 58, zb, geb
Leeuwarden, won alh,
echtg v Sybrandi, J.A.J., dr v ... to:
Johannes Antonie Jacobus SYBRANDI,
birth 4 Feb 1887 Kampen (OV), died 7
Apr 1942 Haarlem (NH)
Zie:
2001.12.19.CBG Microfiche Fam.Adv.
1795-1969, ADV 2619, Heden
overleden
J.A.J. Sybrandi en W.G.
Sybrandi-Halberstadt, oud 55 resp
58, Haarlem 07-04-1942
2003.12.11.VC Dossier nr 79, blz 23,
verklaring van Erfrecht, Johannes
Antonie Jacobus Sybrandi, geb
Kampen, 04-02-1887, geh
21-09-1916 te Haarlem met Wilhelmina
Gerarda Halberstadt
2004.03.04.GAH Microfiche
BS-Haarlem, overl 1942, akte nr 579 dd
08-04-1942, overl op 07-04-1942 om
10.30h Sybrandi,Johannes
Antonie Jacobus, oud 55, zb, geb
Kampen, echtg v W.G.
Halberstadt, zn v ...
HD     Haarlems Dagblad
AH     Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
JH      Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
mr. L. Ali Cohen advocaat en procureur
Portert geschilderd door
Kees Verweij 1940
HD 21 09 1916
HD 09 10 1936
HD 27 09 1937
AH 01 01 1939
AH 01 01 1939
AH 01 01 1939
Lijst voor den interlocalen
telefoondienst 1939
HD  25 11 1940
Lijst voor den interlocalen telefoondienst 1940
Lijst voor den interlocalen telefoondienst 1941
HD  12 02 1941
HD  17 02 1941
HD  30 04 1941
JH 18 05 1942
AH  01 01 1942
AH 01 01 1942
HD 08 04 1942
Westerbork augustus
Lijst voor den interlocalen telefoondienst 1942
JH 28 02 1947
JH 08 11 1947
AH 01 10 1949
HD 06 12 1932
Goudse Courant 12 11 1926
AHB 12 09 1932
Samen met Mr. F.A.Davidson
Kantoor 1940 - 1942