op 27 april 1917 krijgt J.W. Arriëns , van
beroep burgemeester van Gieten,
vergunning tot oprichting van een landhuis
op dit perceel. Deze omschrijving komt
rechtstreeks van de oorspronkelijke
vergunning. Arriëns kwam oorspronkelijk uit
Den Helder en was van 1916 tot 1930
burgemeester van Gieten.
Arriëns leest de courant voor
zijn woning aan de Asserstraat, Gieten
HD 20 11 1913
Aftreden Arriens
Benoeming Fontein
Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
1907 - december1914
J.W. Arriëns   Directeur Ned. Credietbank
Samen met
J.A.C. Suringar
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
NSC    Nederlandsche staatscourant
POZC  Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
1877 -  1963  Roepnaam "Wim"
16 april 1877 geboorte van
de tweeling
Willem Jacob en Jacob Willem
Den Helder.
Vertrek uit Den Helder naar Leiden 28 06
1882
Registratie den Helder 1876
Moeder geboren in Haarlem
Vader kapitein infanterie
Arnhemsche courant 31 07 1896
J.W. Arriëns en J.A.C. Suringar
Jacob Willem Arriëns
Willem Jacob Arriëns
KMA Breda 1896
Doorninck, Johanna Maria van (3e echtgenote) is geboren op
06-09-1911 in Diepenveen, dochter van Doorninck, Pieter Willem van en Borch tot
Verwolde, Justine Egberta Hendrika van der (barones) . Zij
trouwde met Arriens, Jacob Willem (bankdirecteur/1e echtgenoot; burgemeester van
Diepenveen). Hij is geboren op 16-04-1877 in Amsterdam (Huwelijk 02-04-1912 Rheden,
akte 28; echtscheiding Haarlem 01-06-1915), zoon van Arriens, Willem Jacob (kapitein
infanterie) en Hinlopen, Suzanna Antoinette (2e echtgenote). Hij trouwde voorheen met
Muller, Maria Emma (1e echtgenote) (geb. 1886). Hij trouwde later met Mouthaan, Johanna
Elisabeth (2e echtgenote) (geb. 1884).
Kinderen van Doorninck, Johanna Maria van (3e echtgenote) en Arriens, Jacob Willem
(bankdirecteur/1e echtgenoot; burgemeester van Diepenveen):
1 Arriens, Pieter Willem Nicolaas , geboren op 17-11-1943 in Diepenveen.
2 Arriens, Magdalena Ferdinanda Maria, geboren op 29-09-1945 in Diepenveen.
dochter van Arriens, Jacob Willem (bankdirecteur/1e echtgenoot;
burgemeester van Diepenveen) en Doorninck, Johanna Maria van (3e echtgenote)
Zij trouwde met Wilbrenninck, Basil Alfred. Hij is geboren op 15-09-1943 in ´s Gravenhage
(Huwelijk 19-10-1968 Diepenveen), zoon van Wilbrenninck,
Johannes Catharinus en Eschauzier, Francoise Emilie.
Boomplantdag in Gieten 1925
Arriëns, Willem Jacob. Gep. Kol.
Directeur van het Krijgsgeschiedk. Archiet.
g. Den Helder 16.4.1877.
S.B.S.; Cadettensch.; K.M.A. Breda;
Hoog. Krijgssch. 's-Gray.; 1900 2e
Luit. der inf. ; 1904 le d. ; 1914 Kap.;
1922 id. adj.; 1927 Maj. der Jagers; 1931
Luit. Kol. ; 1934 Kol. en gep. ; s. 1937 dir.
Krijgsgeschiedk. archief, 's-Gray.
(Adres: Celebesstraat 73, 's-Gravenhage).
uit Wie is dat? 1938
AHB 13 04 1907
Afscheid Polman
Mooij Nieuwe
directeuren Arriens
en Suringar
AHB 16 08 1896
Broer van Jacob Willem
NSC 23 11 1899
POZC 25 11 1901
AH 01 09 1905
Met Suringar
HD 25 12 1906
Meer over de
ijsclub
AH 01 01 1907
Met Suringar
AH 01 09 1907
Met Suringar.
Tussenadres. Hetzelfde
jaar gaat Suringar wonen
op de nieuwe gracht en
Arriëns op de Jansweg 59.
HD 29 11 1907
AH 01 01 1907
AH 01 01 1907
Secretaris Ned. Credietbank
HD 06 02 1908
HD 27 01 1909
HD 15 10 1909
Nutsspaarbank
HD 26 11 1912
Nutsspaarbank
Jansweg 59 rechts tweede huis van
de hoek. 1903
Vanaf de parklaan. Nu links, het witte huis
bijna aan het eind, net naast de
schouwburg. De schouwburg (nr 53-55) is
herkenbaar aan de trappen. 1904
AH 01 09 1910
Huwelijken en kinderen Arriëns
HD 12 02 1913
Eerste echtgenote
Arriëns-Mouthaan
september 1933
Huwelijk Arriëns-van
Doorninck 03 05 1940
HD 08 11 1913
Vereeniging Kindervoeding
HD 17 09 1914
Comissie Voedsel voor
Schoolkinderen
HD 17 10 1914
Penningmeester Kindervoeding
HD 27 10 1915
HD 21 12 1915
Vertrek Nutsspaarbank
HD 06 06 1924
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
HD 15 05 1930
Burgemeester van Diepenveen
80 jaar 1957
1912
IV. Willem Jacob Arriëns, geb. Amsterdam 28 Jan.
1839, gep. kol. der inf., tr. Heek (G.) 22 Juni 1876 Suzan na
Antoinette Hinlopen, geb. Haarlem 29 Dec. 1840, dr.
van Ferdinand C om el is en Dana Maria van Out hoorn,
en wed. van G o d e f r i d u s I g n a t i u s B e t z. [Yelp, G.]

Uit dit huwelijk:

1. Willem Jacob, volgt V.

2. Jacob Willem Arriëns, geb. den Helder 16 April
1877, dir. Nederl. Credietbank, tr. Wieden 2 April 1912 Maria
Emma Muller, geb. Amsterdam 21 April 1886, dr. van
H u g o en Anna T h e r e s i a d e K u y p e r. [Haarlem.]

V. Willem Jacob Arriëns, geb. den Helder 1 6 April
1877, le luit. der inf., tr. Deventer 20 Juli 1904 Pauline
Jea ii nette Leignes Bakhoven, gel). Deventer 12 Feb.

uit  "Nederland,s patriciaat"
Achternaam: Arriens Voornaam: Jacob
Willem Woonplaats: Amsterdam
Aktesoort: Hypotheek Inv.nr: 1164 Akte
nr: 0044 Akte datum: 22-07-1902

Notaris J. W. Koch 1902 - 1905
Stadsarchief Enschede