Hendrick Jansz Cruywagen
Geboren 21 08 1598 Amsterdam
Begraven11 11 1659

Zeilmaker. Remonstrant. Moeder
Doopsgezind.
getrouwd
21 04 1623 Amsterdam
Barbara Jans Mastenbroek
Geboren
Begraven 26 04 1650 Noorderkerk
12 kinderen, zes volwassen geworden
Cornelis
Geboren 1628
Gestorven 11 06 1674 den Haag
Getrouwd 1)
27 10 1649 Amsterdam
Grietje Olfers
Geboren
Gestorven
- Olfert
Geboren 09 01 1650
Gestorven
- Hendrick
geboren 08 09 1650
gestorven 18 07 1673

Advocaat in Amsterdam
noemt zich Meebeeck (Cruywagen)
Jan
Geboren 1632
Begraven  07 01 1681
Claes
Geboren
Gestorven
Pieter
Geboren 1633
Gestorven rond 1674
Jacob
Geboren ca. 1641
Gestorven vòòr 1704

Ontvanger v.d. convoijen en licenten
te Weesp (grafelijkheidstol) sinds 1685
Rijckert
Geboren
Gestorven  24 04 1666

Student medicijnen te
Groningen.
Gestorven in Engeland
Getrouwd 2)
Elisabeth de Ringh
Geboren
Gestorven 1695
05 11 1660 huwelijkse voorwaarden
07 05 1667 bevestigd
05 04 1671 ondertrouw den Haag
16 04 1671 huwelijkse voorwaarden
- Barbara
Gedoopt 19 10 1671 den Haag
Begraven 15 12 1699 Amsterdam
(Barbara mebeeck kruijwagen
vr. van Jan Troost voetboogstraat
Begraafplaats: Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk)
Actrice
- Hendrick
Getrouwd
26 11 1677 Weesp
Barbara Luls
Getrouwd
06 09 1671 Amsterdam
Margareta Oostendorp
Schoedt
Getrouwd
Amsterdam
Getrouwd
30 04 1672 Amsterdam
Anna Maria van Beeck
Anna Barentsdr Voogt
Geboren 1634
Gestorven ca 1694
11 11 1659 naar Oost-Indië
Oudere broers gemachtigd ivm
overlijden vader in 1666 nog in Batavia
- Barbara
- Hendrick
kinderen
- Anna
Geboren 23 03 1661

- Cornelis
Geboren 24 04 1662
Begraven 04 03 1690 Nieuwe kerk

Schilder
Anna Barentsdr Voogt was eerder
getrouwd met:
1). 31 12 1655 Amsterdam
Abraham Cornelisz.van Bueren
Gestorven 1661
2). 03 11 1662 Amsterdam
Johannes Troost
geboren ca 1620
begraven 26 09 1670

boekbinder /  boekverkoper / uitgever
Ontvanger van de krijgsraet
Na de dood van Johannes Troost erft
Anna Voogt 5/6 deel van het huis aan
de Halssteegh
Op 7 april 1672 kwam de 23-jarige Aechje Cornelis, huisvrouw van Dominicus
Engelsz en wonend te Edam, op verzoek van Crijn Cornelisz als
voogd over Jan Vegtersz een verklaring afleggen voor notaris Jan Quirijnen
Spithoff. Zij was anderhalf jaar lang, van mei 1670 tot eind september
1671, dienstmaagd geweest aan de Uitweg op de hofstede van de
gebroeders Jan en Jacob Cruywagen. Nu vertelde ze, hoe omtrent Sint
Jan van dat laatste jaar ‘haar mr. sr. Jacob Cruywagen tegen haar besadiglijk,
onbeschonken en pertinent verhaalden, dat hij de persoon van Griet
Dirx, ongehuwde dochter, alsdoen dienstmaegt op de woning van den
requirant meede aan den Uytwegh verscheyden malen vleeselijken bekent
hadde, uitdrukkende tselve (onder reverentie) met dese of diergelijke
woorden: ‘Ick heb haar dickwils afgeneuckt.’ Item daer bij voegende dat
sij soo schonen kint aen haar buyk hadde, als ymand conde hebben,’ Dat
had hij nog verschillende malen herhaald en omtrent juli had hij gezegd:
‘Weet je wel wie in den craam moet? en sij getuige antwoordende ‘Neen’,
hij Cruywagen daer op noemde de voors. Grietje Dirx, de meyt op des
requirants plaatse, seggende dat hij in zee ging, maar dat sij getuyge wel
soude bevinden sulcx waerheyt te sijn.’
Die waarheid zal Aechje wel in de vorm van de kleine Jan Vegtersz
aanschouwd hebben. Of Crijn Cornelisz zich zelf met deze akte wilde
zuiveren of dat hij hier alieen opkwam voor het recht op alimentatie voor
dit zoontje van zijn dienstmaagd, blijkt niet, Het doet er ook niet veel toe.
Het verhaal is slechts bedoeld als illustratieve tekst van 1672 bij een schilderij
van 1642.
bron: www.stamboomforum.nl
Verder nog:
Cornelis (Amsterdam 1695 - ?)
Sara Elisabeth (Amsterdam 1698 - Amsterdam 1701)
Jan (Amsterdam 1699 - ?)

Johannes Troost trouwt 2):  1700 Buiksloot
VAN DER BEEK, Aletta (Utrecht ± 1668 - Sloterdijk 1720)
Kinderen:
Johanna (Amsterdam 1701 - ?)
Casparus (Amsterdam 1701 - ?)
Jan (Amsterdam 1703 - ?)
Phillip (Amsterdam 1705 - Amsterdam 1707)
Samuel (Amsterdam 1705 - Amsterdam 1707)
Acteur
Cornelis Troost was geboren op 8 oktober 1696 in
Amsterdam en werd twee dagen later in de Zuiderkerk
gedoopt. Zijn vader, Johannes (Jan) Troost, was een
boekhouder van de VOC en overleed omstreeks 1719 in
Oost-Indië. Zijn moeder was Barbara Meebeck
Kruywagen. Troost werkte aanvankelijk als acteur in de
Amsterdamse Schouwburg en trouwde in 1720 met
toneelspeelster Suzanna Maria van der Duyn (ca. 1698-
1780). Ze kregen vijf dochters. Eén daarvan was Sara
Troost (1732-1803), die net als haar vader een carrière
maakte in de schilderkunst. Cornelis’ dochter Elisabeth
trouwde met kunstverzamelaar Cornelis Ploos van
Amstel (1726-1798).
Johannes Dircsz Troost   was
weduwnaar van
Anna Le Maire, geboren 1620
Huwelijk: Amsterdam 02 06 1643
Met haar had hij zeven kinderen

Elisabeth (Amsterdam 1644 - Noorden
1713)
Catharina (Amsterdam 1645 - ?)
Johannes (Amsterdam 1646 - ?)
Cornelis (Amsterdam 1648 - ?)
Trouwt 19 12 1670 Sara van Eersel
beroep Franse winkelier woont
Halsteeg
Anna (Amsterdam 1651 - Sloterdijk
1664)
Dirck (Amsterdam 1653 - ?)
Maria (Amsterdam 1655 - ?)
Kinderen
- Cornelis
Gedoopt 12 06 1658 Nieuwe Kerk Amst.
Kind
- Barbara
Gedoopt 24 07 1672 Amsterdam
Kinderen
- Barnardus
Gedoopt 12 09 1663 Amsterdam H
Begraven 10 05 1664 Zuiderkerk

- Barnardus
Gedoopt 21 06 1665 Zuiderkerk H

- Anna
Gedoopt 13 05 1668 Nieuwe Kerk
Begraven 10 03 1741 Nieuwe Kerk
Doop op 19 januari 1695 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbara Meebeek
Kind
Jan

Getuigen
Hendrik Meebeek
Anna Troost
Nederlands Hervormde Kerk
Doop op 3 december 1706 te
Amsterdam (Westerkerk)  
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbera Kruijwagen
Kind
Jacobus

Getuige
Heleena Klosius
Doop op 20 mei 1696 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Barbara Mebeeck
Kind
Henrick

Getuigen
Cornelis van Buuren
Engeltje Heesters
Doop op 24 maart 1686 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Vrouwtje Blom
Kind
Anna, Nederlands Hervormde Kerk

Getuigen
Geertruij Blom
Hendrik Blom
Doop op 10 september 1692 te Haarlem
Vader
Meijndert Prins
Moeder
Vroutje Blom
Kind
Willem

Getuigen
Daniel van der Heijde
Willemijntje Blom
Doop op 27 mei 1714 te Amsterdam
=
Vader
Mijndert Prins
Moeder
Agje Hopmans
Kind
Hendrik
Getuigen
Hendrik Blom
Anna Prins

Extra informatie
Kerk        Oosterkerk

Huwelijk: 29 November 1711 -
Westzaandam
jm in de Molenbuurt, jd in de Halsstraat
aan de Oostzijde
Doop op 2 september 1717 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Mijndert Mijndertse Prins
Moeder
Agata Hopmans
Kind
Veronica
Getuigen
Albert Dasvelt
Johanna Prins
Doop op 21 september 1687 te
Haarlem
=
Vader
Meijnard Prins
Moeder
Vroutje Bloemert
Kind
Anna, Nederlands Hervormde Kerk
Getuigen
Geertje Bloemert
Henr. Bloemert
(sic)
Doop op 10 februari 1690 te Haarlem
=
Vader
Mijndert Prins
Moeder
Vrouwtje Bloem
Kind
Mijndert
Getuigen
Abraham Webber (getrouwd met zus
jeremijntje blom)
Apollonia van Tol
Doop op 3 februari 1709 te Amsterdam
(Zuiderkerk)
=
Vader
Mijndert Prins
Moeder
Barbara Kruijwagen
Kind
Jacob
Getuigen
Hendrick Kruijwagen
Gijsbertta Verhaagen
Anna Troost trouwt 27 jr Amsterdam
Matthias Brouwer  27 jr Amsterdam
17 04 1696 Abcoude
met attestatie van Amsterdam
ouders dood geass. met haar broeder
Cornelis van Buuren
Barbara Cruywagen trouwt
Meijndert Prins ca 1694
Doop op 2 april 1702 te Amsterdam
(Nieuwe Kerk)
=
Vader
Mathijs Brouwer
Moeder
Anna Troost
Kind
Gerrit
Getuigen
Maria van Asperen moeder matthijs
Barnardus Brouwer
Doop op 30 november 1704 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Matheus Brouwer
Moeder
Anna Troost
Kind
Jan
Getuigen
Maria van Asperen
Isaac Dormieux
Begrafenis op 18 juli 1711 te
Amsterdam
Overledene
Matthijs Brouwer
Geregistreerde
Anna Troost

Begraafplaats        Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk Adres achterbegijnhof
Trouwen op 17 april 1696 te Abcoude
=
Bruidegom
Matthias Brouwer
Bruid
Anna Troost

Opmerking
met attestatie van Amsterdam
Begrafenis op 10 maart 1741 te
Amsterdam
Overledene
Anna Troost wed. Matthijs Brouwer

Extra informatie
Begraafplaats        Nieuwe Kerk en
Engelse Kerk
Amsterdam  20 12 1698
Een kind begraven van Mattijs Brouwer
en Anna Troost NZ  agterburgwal

Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
Barbara trouwt 1695 Amsterdam
Johannes Troost, curator van
desolate boedels, later boekhouder
VOC in  Oost-Indië waar hij in 1719
overleed
Hij was de zoon van Cornelis Troost,
Stiefkleinzoon van Jan Cruywagen,
Franse winkelier, getrouwd met Sara
van Eersel.
Kinderen o.a.
Cornelis
Gedoopt 10 10 1696 Zuiderkerk
Gestorven 1750

Schilder
Eerdere man Gerrit Wagenaer
6 september 1671 is Pieter Cruijwagen
38 jaar
Kinderen
1662 verblijvend aan de kunst van
Guinea, later fiscaal aan de kust van
Afrika
Noemt zich later Meebeeck Cruijwagen
Doop op 10 juli 1668 te Amsterdam
(Nieuwe Kerk)
=
Vader
Jan Hendrik Kruijwagen

Moeder
Breghje Dircx

Kind
Dirk
Troost, Jan

Date        1671/03/26
City        Amsterdam
Country        Nederland
Type        Notarial
Purpose        inventory of goods brought to marriage
Family Name        Troost
Owner Name        Troost, Jan
Owner Notes        goods brought to marriage with Anna le Maire
Life Dates        1620 |d bef. 1671
Marriage Date        1643/06/02
Type of Ceremony        K
Occupation        Craft |a Bookbinder
Residence        Amsterdam
Introduction        Memorie van't gene mijn man zal. zo als hij met mij ondergest. ten houlick tradt in den
boedel gebracht heeft als volckt.

Commentary        On 2 June 1643, Johannes Troost, from Amsterdam, bookbinder, 23 years old, no living
parents, assisted by his uncle Thomas Hartogh (of R 30405 of Montias2), was betrothed to Anna le Miire
(signs le Maire), assisted by her mother Catharina Kick, 22 (DTB 459/244). Catharina Kick was the wife of
Hans le Maire, maker of gilded leather, of R 20171. On 3 November 1662, Johannes Troost, widower of
Anna le Maire, was betrothed to Anna Barents Voogt, widow of Abraham van Bueren (DTB 483/416). On
30 April 1672, Anna Vooght, widow of Johannes Troost, was betrothed to Jan Cruijwagen (Kruywagen)
(DTB 688/355). In a group portrait of the family Cruywagen (Rijksmuseum), Jan Cruywagen holds the
goat. After the death of Jan Troost, a court decision awarded Anna Voogt a 5/6th part of his house on the
Halssteech. Jan Cruywagen, receiver of the war council (ontfanger van de krijgsraet) died on 7 Jan 1681
(I. van Eeghen, De familie Meebeck Cruywagen, Maandblad Amstelodamum 49(1962), p. 82).

The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
0001        painting        [ANONYMOUS]        lantschap        LANDSCAPE        een lantschap schildery
0002        painting        [ANONYMOUS]        conterfeijtsel van des overledens vader        PORTRAITS -- KNOWN PERSONS        een conterfeijtsel van des overledens vader
0003        painting        [ANONYMOUS]        gebercht        LANDSCAPE        een gebercht
0004        painting        [ANONYMOUS]        lantschap        LANDSCAPE        een lantschap
0005        painting        [ANONYMOUS]        lantschap        LANDSCAPE        een lantschap schildery
0006        painting        [ANONYMOUS]        een somertje        LANDSCAPE        een somertje
0007[a]        painting        [ANONYMOUS]        een slot        LANDSCAPE        twee schilderyen sijnde een slot ende een gebergt
0007[b]        painting        [ANONYMOUS]        een gebergt        LANDSCAPE        twee schilderyen sijnde een slot ende een gebergt
0008        painting        [ANONYMOUS]        een schreef        UNKNOWN SUBJECT        een schreef
0009        painting        [ANONYMOUS]        een maneschijntje        LANDSCAPE        een maneschijntje
0010        painting        [ANONYMOUS]        een maneschijntje        LANDSCAPE        een maneschijntje
0011        painting        [ANONYMOUS]        eem wintertje        LANDSCAPE        een wintertje
0012        painting        [ANONYMOUS]        boere schuur        BARN SCENE        een boere schuur
0013        painting        [ANONYMOUS]        bancketje        STILL LIFE        een bancketje
0014        painting        [ANONYMOUS]        een signor ende een juffrouw in een kamer        ROOM, INTERIOR        een signor ende een juffrouw in een kamer
0015        painting        [ANONYMOUS]        boere geselschap        GENRE        een boere geselschap
0016[a]        painting        [ANONYMOUS]        een brantje        FIRE        2 dito [schilderyen] synde een brantje ende een morgenstontje
0016[b]        painting        [ANONYMOUS]        een morgenstontje        LANDSCAPE        2 dito [schilderyen] synde een brantje ende een morgenstontje
0017        painting        RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN        watermolen        LANDSCAPE        een watermolen van Ruijsdael
0018        painting        [ANONYMOUS]        een vallent watertje        LANDSCAPE        een vallent watertje
0019[a]        painting        [ANONYMOUS]        lantschap        LANDSCAPE        twee cleijn lantschapjes
0019[b]        painting        [ANONYMOUS]        lantschap        LANDSCAPE        twee cleijn lantschapjes
0020[a]        painting        [ANONYMOUS]        [untitled]        UNKNOWN SUBJECT        vier oude schilderyen
0020[b]        painting        [ANONYMOUS]        [untitled]        UNKNOWN SUBJECT        vier oude schilderyen
0020[c]        painting        [ANONYMOUS]        [untitled]        UNKNOWN SUBJECT        vier oude schilderyen
0020[d]        painting        [ANONYMOUS]        [untitled]        UNKNOWN SUBJECT        vier oude schilderyen
0021[a]        painting        [ANONYMOUS]        blompot        STILL LIFE        twee blompotten
0021[b]        painting        [ANONYMOUS]        blompot        STILL LIFE        twee blompotten
0022        painting        [ANONYMOUS]        conterfeijtsel        PORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS        een conterfeijtsel
0023        painting        [ANONYMOUS]        eenige boomtjes met huysjes        LANDSCAPE        eenige boomtjes met huysjes
0024        painting        [ANONYMOUS]        manneschyn met beesten        LANDSCAPE        een groote manneschyn met beesten
0025        painting        [ANONYMOUS]        manneschyn met beelden        LANDSCAPE        een dito [manneschyn] klynder met beelden
0026        painting        [ANONYMOUS]        een romeijn        CLASSICAL HISTORY        een romeijn
0027        painting        [ANONYMOUS]        Venus ende Adonis        MYTHOLOGY        Venus ende Adonis
0028        painting        [ANONYMOUS]        lantschap met boomtjes        LANDSCAPE        een lantschap met boomtjes
0029        painting        [ANONYMOUS]        een zeetje        SHIPS, SEASCAPE        een zeetje
0030        painting        [ANONYMOUS]        manneschyntje        LANDSCAPE        een ander manneschyntje
0031        painting        [ANONYMOUS]        lantschap met kojtje        LANDSCAPE        een lantschap met kojtjes
0032[a]        painting        [ANONYMOUS]        koijtjes        ANIMALS        twee kleijn stuckjes met koijtjes
0032[b]        painting        [ANONYMOUS]        koijtjes        ANIMALS        twee kleijn stuckjes met koijtjes
Kinderen
[kantlijn: n[ot]a geen brieff te schrijven]

Meijndert Prins soo voor hem selven nominus uxoris [namens zijn vrouw] en[de] als last en[de] procuratie hebbende van Corn[elis]
van Buuren not[ari]s tot Amste[rdam] en[de] voor Juffr[ouw] Anna Troost meederjarige d[ochte]r mede erffgen[aem] van haar
moeder Anna Voogd, laetst we[uw]e van Jan Cruijwagen mitsgaders den voorn[oemde] Corn[elis] van Buuren en[de] s[injeu]r [of
sieur] Evert Storincq beijde als voogden over Hendrick Cruijwagen soon en[de] mede erffgen[aem] van de voors[eijde] Anna
Voogd volgens deselve procuratie gepasseert voor den not[ari]s P[iete]r van Akersloot tot Amste[rdam] en[de] sekere getuijgen in
dato den ii x bris [= december] 1694 [2-12-1694] draecht in deselve qualiteijt tot eenen vrij en eijgen aen den E[dele] Salomon van
Echten twee ledig leggende erven op de eerste [kantlijn: 1e nieuwe graft] nieuwe graft belent ten oosten s[injeu]r [of sieur] Van
[de] Hove, ten westen ...., achter streckende aen de voorn[oemde] Van [de] Hove en[de] m[eeste]r Romeijn de Hoge al vrij en[de]
voorts sulx en[de] in allen schijn als de voors[eijde] erven ter plaatse voors[eijd] gelegen sijn en[de] v[er]coper in q[ualit]e
voors[eijd] heeft toebehoord

Om ii c lxxv [275] car[olus] g[u]l[den]s contant geld

Actum den 7e septemb[er] 1697
- Hendrick
Minderjarig bij dood Anna Voogt (<25
jr)
Doop op 31 oktober 1708 te
Amsterdam Amstekerk
Vader
Hendrick Cruijwagen

Moeder
Gijsbartha Verhagen
Kind
Barberra

Getuigen
Mijndert Prins
Barberra Cruijwagen
'De familie Meebeeck Cruywagen', Maandblad Amstelodamum
49 (1962), pp. 79-84
In goed een jaar tijd werd de complete
bebouwing
tussen Hal- en Pijlsteeg gesloopt en de
nieuwe verbrede straat gerooid. Bij
raadsbesluit van 30 september 1868
kreeg de nieuwe
straat de naam Damstraat. In 1880
kreeg de Damstraat een met hout
verhard wegdek en in 1890-’92 werd
de straat, met Oude Doelenstraat en
de Hoogstraten tot de Sint
Anthoniesbreestraat, de eerste
geasfalteerde weg van de stad.
Halsteeg
Anders dan de naam misschien doet
vermoeden was de Halsteeg
een belangrijke winkelstraat die de
Kalverstraat en Nieuwendijk
naar de kroon stak. Dit was de ‘Straat
van de Schoenmakers’. Behalve die
kon men hier ook waaierverkopers,
goudsmeden, ivoorwerkers en
galanterieën in zogenaamde ‘Franse
winkels’ vinden.
Uit een boedelscheiding weten we wat
daar zoal te koop was: kant,
doeken, lint, hoepelrokken, hoeden,
kousen, pantoffels, prinsessenkappen
(?), pluimen, tassen en waaiers
Partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw
In Nederland was de partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw vaak vrijer dan in
andere Europese landen. Huwelijken werden wel geregeld door de twee betrokken
families, maar meestal werd er een partner gezocht die dezelfde achtergrond en
interesses had en mocht de huwelijkskandidaat (zowel de man als de vrouw) zelf
aangeven of deze een verbintenis zag zitten. Dit zorgde voor andere rolpatronen
en iets meer gelijkheid tussen man en vrouw. In Nederland was het voor vrouwen
bijvoorbeeld mogelijk om te scheiden. Als een vrouw gescheiden was, of weduwe
was geworden, werd ze ook handelingsbekwaam en kwam niet onder de
(financiële) hoede van haar vader, wat in andere landen vaak wel het geval was.

Vrouwenemancipatie in de 16e en 17e eeuw
Dit betekende dat vrouwen in deze situatie officiële beslissingen kon nemen, huizen
of grond kon kopen en contracten kon afsluiten. Daarom gebeurde het vaak dat de
vrouw na de dood van haar echtgenoot het bedrijf voortzette. Zo bekleedden
vrouwen economisch gezien vaak toch een belangrijke positie, en was
vrouwenarbeid vanzelfsprekend. Sommige vrouwen leerden dan ook lezen en
schrijven, dit tot verbazing van veel buitenlanders

IsGeschiedenis.nl huwelijk in de republiek tijdens de gouden eeuw
Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 86  
Aktedatum:   
1706-12-07  
Akteplaats:   
Weesp  
Soort akte:   
Procuratie  
Persoon in notariële akte:     
Hendrik Kruijwagen

Woonplaats:  Weesp  
Opmerkingen:  Notaris schrijft Hendrik Cruijwagen  
Ondertekening:  Hendk: Kruijwagen  
Familierelaties:  Gehuwd met Gysberta Verhagen  

Mathijs Brouwer
Familierelaties:  Gehuwd met Anna Troost  

Anna Troost
Familierelaties:  Gehuwd met Mathijs Brouwer; dochter van Anna Voogt  

Anna Voogt
Familierelaties:  (laatst) Weduwe van Jan Cruijwagen †; moeder van Anna Troost  

Jan Cruijwagen †
Familierelaties:  Gehuwd geweest met Anna Voogt  

Gysberta Verhagen
Woonplaats:  Weesp  
Opmerkingen:  Tevens borg  
Familierelaties:  Gehuwd met Hendrik Kruijwagen  
Harmanus de Graaf
Woonplaats:  (Weesp)  
Opmerkingen:  Notaris schrijft Harmanus d' Graaf  

Hendrik Jansen
Patroniem:  Jansen  
Woonplaats:  (Weesp)  
Ondertekening:  Tekent met kruisje   
Notaris:   
Hendrik Lulz  
Toegangsnummer:  

GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842  
Doop op 13 november 1672 te
Amsterdam (Nieuwe Kerk)
=
Vader
Hendrik Meebeek
Moeder
Maria Benne
Kind
Maria
datum overdracht:
09-02-1681
verkoper:
Jansz, Erven Egbert
koper:
Troost, Joannes
koper:
[de] Voogd, Anna
straatnaam:
Damstraat
straatnaam in bron:
Halsteeg
omschrijving:
De Vergulde Leest uithangend, huis
en erf
Archieven van de Schout en
Schepenen, van de Schepenen en van
de Subalterne Rechtbanken
Transportakten voor 1811
Verwijzing akte 3408/1669/114
Datum decreet 1669-09-05
Decreet Willig
Namen impetranten Cornelis Mebeecq Cruijwagen, procuratie hebbende van: Nicolaes Cruijwagen, boekhouder in dienst van de Oost-Indische
Compagnie te Batavia
Namen eigenaren Nicolaes Cruijwagen
Namen kopers Gerrit Barentsz van der Water te Amsterdam

Onroerend- en roerend goed Amsterdam, Middelstraat ofwel Vinkenstraat, 2 huisjes met achterhuisjes, nummer 1 en 2, waar de kruiwagen
("Cruijwagen") boven de gang staat, in de buurt van "Herberg van de Saen".

EN

Verwijzing akte 3409/1669/147
Datum decreet 1669-12-06
Decreet Willig
Namen impetranten Pieter en Jacob Cruijwagen.
Namen eigenaren Pieter en Jacob Cruijwagen
Namen kopers Willem Janssn van Coppenol

Onroerend- en roerend goed Amsterdam, op de hoek van de Koningsgracht aan het IJ, waar het Buiksloterveer placht te wezen: Huising en erf,
zijnde twee woningen onder een dak.
GAW138-5209 Notaris Hendrik Lulz te Weesp, deel 1, allerhande akten,
1673-1712
Notariële akte        Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 86
Aktedatum:        
1706-12-07
Akteplaats:        
Weesp
Soort akte:        
Procuratie
Persoon in notariële akte:          
Hendrik Kruijwagen         
Mathijs Brouwer         
Anna Troost         
Anna Voogt         
Jan Cruijwagen †         
Gysberta Verhagen         
Harmanus de Graaf         
Hendrik Jansen
Notaris:        
Hendrik Lulz
Toegangsnummer:        
GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842
Inventarisnummer:        
5209
og een aanvulling uit archief Eemland

Datering:   1687-09-08 Akten:

Machtiging: 08-09-1687 A. v. Brinckesteyn AT 015a005 folio 25 V.

Naam:   Nieuwenburgh, Gerardus (borger van Amersfoort)

Opmerkingen:   Gerardus is voogd over zijn zuster Anna Margareta Nieuwenburgh, die enige
dochter is van wijlen Marritgen Otten, in leven huysvrouw van Beernt Nieuwenburgh. Hij
machtigt Jacob Vos, procureur van de Ed. Hove van Holland, om brieven van decreet toe te
lichten van de gemelde Hove van 't huys ende erven staende aan de noortsijde in de
Halsteech binnen de stad Amsterdam, alwaer als nu de drie tassen uythanght, 't welk de
voornoemde onmondige 9/16 part toebehoord en door de Comp. in qualiteit benevens
Abraham en Isack Kroes als verdere eygenaers op de 15e May dezes jaars 1687 vercoft an
Anna Vooghd, weduwe van Jan Cruywagen om bij willigh decreet van de welgemelte Hove
gelevert te worden, als blijkt bij de coopcedule dienaengaende op dato voornoemd voor
notaris Theodorus Rohart en getuigen binnen Amsterdam gepasseert en dieselve brieve is
in behoorlijcke forme te versoecken en voorts dienaangaande alles te doen wat hij
comparent, selfs present zijnde, zoude doen. Getuigen: Winand Pannecoeck en Godert
Brinckesteijn. Vindplaats:   Archief Eemland
GAW138-5209 Notaris Hendrik Lulz te Weesp, deel 1, allerhande akten,
1673-1712
Notariële akte        Notariële inschrijving, aktejaar 1706, nummer: 85
Aktedatum:        
1706-12-07
Akteplaats:        
Weesp
Soort akte:        
Procuratie
Persoon in notariële akte:            
Hendrik Kruywagen         
Meynderd Prins         
Jan Kruijwagen         
Harmanus d' Graaf         
Hendrik Jansen
Notaris:        
Hendrik Lulz
Toegangsnummer:        
GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842
Inventarisnummer:        
5209
Buiten
Als Hendrick Meebeeck Cruywagen (uiterst rechts) in 1623 trouwt met Barbara Jans (naast hem), heeft hij
het tamelijk eenvoudige beroep van zeilmaker. Maar als hij een kleine veertig jaar later sterft, bezit hij een
aanzienlijke hoeveelheid onroerend goed. Financieel heeft hij succes en rond 1640 kan hij met zijn gezin
en schoonmoeder poseren voor dit buiten aan de Uitweg, ten westen van Amsterdam. De familie
Meebeeck Cruywagen hoort bij de rijke bovenlaag die ’s zomers de hitte en stank van de stad ontvlucht
naar een tweede huis.
Maar Hendrick en Barbara krijgen ook te maken met alle ellende van het zeventiende-eeuwse bestaan.
Zes van hun twaalf kinderen sterven vóór hun vader. Rijckert bijvoorbeeld, het kleintje dat hier voor zijn
moeder staat, is pas in de twintig als hij overlijdt.
Twee zoons zullen overzees hun geluk zoeken. Claas (zittend in de wagen) zal jaren in Oost-Indië
verblijven en Pieter (tweede van links) zit lang in West-Afrika.
Historisch nieuwsblad Groepsportretten uit de Gouden Eeuw
10 Dirk Jansen Kruijwagen, geboren
op 10-07-1668 in Amsterdam. Hij
trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1696
in Amsterdam met 11 Anna Gerrits.
Anna trouwde (2) op 21-04-1703 in
Amsterdam met Wouter Gijsbertse van
Hijkoop.

20 Jan Hendrik Cruijwagen, geboren in
1632. Jan is overleden op 07-01-1681
in Amsterdam, 48 of 49 jaar oud. Jan
trouwde (2), 39 of 40 jaar oud, op
30-04-1672 in Amsterdam met Anna
Barendsdr Vooght. Hij trouwde (1) met
21 Breghje Dircx.

bron stamboom forum
0
Twee onbebouwde
kavels
1691 - 1709
Anna Voogt koopt in 1691 twee onbebouwde kavels aan de Nieuwe Gracht. Zij was de weduwe van Jan Cruijwagen. Na haar dood in ca. 1694 komen de kavels in 1697 in bezit van haar dochter Barbara Cruijwagen ,getrouwd met
Meijnerd Prins, haar dochter Anna Troost en haar minderjarige zoon Hendrick Cruijwagen.
index
a
Anna Voogt.  Weduwe van Jan Cruywagen, Johannes Troost en Abraham van Bueren.   Kocht twee onbebouwde kavels in 1691
Waarschijnlijk 4 kavels, ook het huidige nr 9
Zoon van Mijndert Prins en Vrouwtje
Blom
Trouwen op 28 april 1704 te De Bilt
=
Bruidegom
Hendrik Kruijwagen wonende te Weesp

Bruid
Gijsberta Verhagen wonende te Utrecht
Notariële inschrijving, aktejaar 1704, nummer: 8
Aktedatum:        
1704-05-01
Akteplaats:        
Weesp
Soort akte:        
Testament
Persoon in notariële akte:        

Barbara Luls
Woonplaats:        Weesp
Opmerkingen:        Legator van Sibilla Heijbloem, Jacob Arens, Aafje Teens; haar erfgenaam is Hendrick Luls
Ondertekening:        Tekent: barbara luls
Kwaliteit:        "Juff: ... sieckelijk naar den lighaame"
Familierelaties:        Gehuwd met Johannes Brantolphus; eerder weduwe van Jacob Kruijwagen (+); zuster
van Hendrick Luls; behuwd zuster van Sibilla Heijblom; haar "neven" zijn Jacob Arens en Hendrick
Pieterssoon; haar "nichten" zijn Aafje Teens en Barbara Kruijwagen; haar "behoutdogter" is Rebecca
Brandolpus

Johannes Brantolphus
Woonplaats:        Weesp
Beroep/functie:        Predikant "bedienaar des Goddelijcken Woords"
Familierelaties:        Gehuwd met Barbara Luls

Sibilla Heijblom
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls; tevens erfgenaam
Familierelaties:        "behout suster" van Barbara Luls

Jacob Teens
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        "neef" van Barbara Luls

Aafje Teens
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        Moeder van Hendrick Pieterse; "Nicht" van Barbara Luls

Barbara Kruijwagen
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        "nicht" van Barbara Luls; moeder van "kinderen"

Jacob Kruijwagen (+)
Familierelaties:        Gehuwd geweest met Barbara Luls

Rebecca Brandolpus
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        "behoutdogter" van Barbara Luls

Abraham Ruttens (+) [Juffr: de wed: - ]
Familierelaties:        Zijn weduwe is de moeder van Evert de Marre

Everd de Marre
Familierelaties:        Zoon van de weduwe van Abraham Ruttens (+)

Hendrick Pieterse
Patroniem:        Pieterse
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        Zoon van Aafje Teens; "neef" van Barbara Luls
Mathijs Brouwer

Nellitie Vlaams Huijbers
Patroniem:        Huijbers
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        Zuster van Marritie Huijbers Vlaams

Marritie Vlaams Huijbers
Patroniem:        Huijbers
Opmerkingen:        Legataris van Barbara Luls
Familierelaties:        Zuster van Nellitie Huijbers Vlaams

Hendrick Luls
Woonplaats:        Weesp
Opmerkingen:        Tevens executeur testamentair
Beroep/functie:        (oud) Burgemeester en Raad
Familierelaties:        Broer van Barbara Luls

Jacobus Teens
Opmerkingen:        (mede) Erfgenaam van Barbara Luls

Affje Teens
Opmerkingen:        (mede) Erfgenaam van Barbara Luls
Notaris:        
Franck van Leijen
Toegangsnummer:        
GAW138 Notarissen te Weesp, 1609-1842
Inventarisnummer:        
5227
Trouwt 2)
Johannes Brantolphus

kind
Rebecca Brandolpus
In een Notariële inschrijving 1703 te Weesp
is zijn beroep Koopman
Doop op 9 mei 1706 te
Amsterdam Oosterkerk
Vader
Hendrick Kruijwagen

Moeder
Gijsberta Verhagen
Kind
Sibilla  

Getuigen
Johannes Brandolphius
Petronella Verhagen
Ook wel Voogd of Vooght
Registratie op 17 juli 1675
Geregistreerden
Margareta Schaeff
Jacob Tedingh Berckhout
Pieter Kruijwagen

Extra informatie
Type akte        Testament
Notaris        Jacob de Winter
Beschrijving        Weduwe van de
fiscaal van de kust van Guinea, in
dienst van de WIC.
Genoemde locaties        Guinea
- Barent
Gedoopt 26 01 1661 Zuiderkerk Amst.
persoonEgbert Janz, Jan Cruijwagen,
Johannes Troost, Anna Vooght, Jsack
van Twist, Anthonij Otto
datum1675-09-09
locatieHalsteegh
beschrijvingHuis en erf, afschrijving
persoonEgbert Jansen, Johannes
Troost, Joan Cruijwagen, Anna
Vooght, Saertije Sijmens, Volckertije
Symens, Jan Pieterz
datum1675-07-10
aktetypeKwitantie
Getrouwde vrouwen waren in zakelijk opzicht een verlengstuk van hun echtgenoot, die hen moest beschermen tegen
zakelijke misstappen: om contracten te sluiten of investeringen te doen hadden ze zijn toestemming nodig. Juridisch
waren ze ‘niet handelingsbekwaam'. Alleen voor het huishouden mochten ze zonder overleg kleine uitgaven doen.
En toch: buitenlanders die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bezochten, gaven vaak hoog op van de
daadkracht en de handelsgeest van vrouwen. Ene Sir William Mountague schreef in zijn reisverslag The delights of
Holland (1696) dat Hollandse vrouwen goed met geld om konden gaan, voorzichtig en ijverig als ze waren, en dat er
zelfs meer koopvrouwen dan -mannen waren.
Met dat laatste overdreef Mountague ongetwijfeld, maar er moeten in zijn tijd in de Nederlanden veel ondernemende
vrouwen zijn geweest.
Eén vrouw in het bijzonder verwierf een mythische reputatie: Kenau Simonsdochter Hasselaer. We gebruiken haar
voornaam nog steeds voor stoere vrouwen met haar op de tanden. Tijdens het beleg van Haarlem (1572-1573) zou
deze weduwe met een groep vrouwen haar stad hebben verdedigd tegen de Spanjaarden. Zij was de dapperste van
alle Haarlemse vrouwen, die ‘met arbeid, wapens en tegenweer het algemene welzijn voorstond en met spijt en
schimpen de vijand onophoudelijk tergde’, schreef tijdgenoot Joannes Arcerius. De strijdlustige reputatie van Kenau
was misschien lichtelijk overdreven, maar ze was wél een onafhankelijke vrouw. Ze had van haar man een
scheepswerf geërfd en leverde in tien jaar tijd zestien schepen af.
Kenaus einde spreekt tot de verbeelding. Niemand weet precies waar ze is gestorven maar waarschijnlijk was het
ergens op zee. In 1588 vertrok ze naar Noorwegen om hout te kopen maar ze is nooit teruggekeerd. Haar kinderen
gingen ervan uit dat ze door zeerovers was overvallen.

Vrouwenoverschot
Natuurlijk was Kenau een uitzondering, net als Maria Sybilla Merian. Dat kwam door hun karakter, maar ook doordat
ze niet vastzaten aan een man: de een was weduwe en de ander gescheiden. Daardoor konden ze zelf zakelijke
beslissingen nemen.
Overigens was er in deze tijd een groep getrouwde vrouwen die wél zelfstandig handel mocht drijven. Zij hadden de
status van ‘openbaar koopvrouw’ en mochten schulden maken zonder met hun man te overleggen. Vaak handelden
zij in bier, brood of stoffen.
Maar de meeste zakenvrouwen waren toch te vinden onder ongetrouwde vrouwen en weduwen. In de Republiek
heerste een vrouwenoverschot, dus een aanzienlijk deel van de vrouwen had geen man die over hen besliste. Een
van hen was Clara Coymans, weduwe van de rijke handelaar Hendrick de Haze. In de vroege zeventiende eeuw
deed zij een aantal flinke investeringen, onder meer in de Vereenigde Oostindische Compagnie, die handelde op
Azië. Ze had blijkbaar gevoel voor zaken, want toen ze in 1628 stierf, liet ze het gigantische vermogen van een half
miljoen gulden na. Toen Quote in 2006 een special maakte over de 250 allerrijksten in de Gouden zeventiende
eeuw, haalde zij de 53e plaats.

Dappere koopvrouw
Maar ook voor ongetrouwde vrouwen en weduwen waren er grenzen aan de bewegingsvrijheid. De belangrijkste
belemmering was dat fatsoenlijke dames zich niet overal konden vertonen. In de buurt van koffiehuizen, waar
mannen elkaar ontmoeten om zaken te doen, liepen ook vaak hoertjes rond, op zoek naar klanten. Zo ging het
bijvoorbeeld in de Amsterdamse Kalverstraat en een dame wilde daar niet gezien worden. Die straat was het terrein
van mannen en prostituees. Daarmee was een belangrijk deel van het zakelijk netwerk afgesloten voor de meeste
vrouwen.
Vrouwen die toch op hoog niveau zaken wilden doen, kozen daarom vaak een manier waarop ze zelf in de luwte
konden blijven. Zij stortten zich niet op de internationale goederenhandel – dat was vooral een mannenzaak – maar
op de financiën. De weduwe Sara Petronella de Jongh bijvoorbeeld, had aandelen in de Bank of England en ze deed
het financiële beheer van plantages op het Caribische eiland Saint Croix. Op dit terrein waren meer vrouwen
succesvol maar veel tijdgenoten vonden ook deze zaken vooral iets voor mannen. Toen de Jongh in 1763 stierf
kreeg ze een veelzeggend compliment van koopman Jacob Bicker Raye: hij vond haar een dappere koopvrouw die
veel moeilijke zaken ‘als man dirigeerde’.

https://www.sprout.nl/artikel/personeel/mythische-vrouwen
Bron: Notariële archievenSoort registratie: Testament(Akte)datum: 11-10-1681Plaats: Amsterdam
Soort akte: Testament
Bijzonderheden:
Onderwerpsomschrijving: Minstens 23-jarige zoon van de knecht van de krijgsraad
Taal: nederlands
https://archief.amsterdam/archief/5075/2377

Geregistreerde
Abraham van Buren

Geregistreerde
Cornelis van Buren

Geregistreerde
Barbara Kruijwagen

Geregistreerde
Anna Vooght

Geregistreerde
Hendrick Kruijwagen

Geregistreerde
Jan Kruijwagen

Geregistreerde
Leendert Fruijt

(Gedaan ten huize van zijn moeder in de Halsteeg)
Bron: Notariële archievenSoort registratie: Machtiging(Akte)datum: 22-03-1683
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Machtiging
Bijzonderheden:
Locatieomschrijving: Hollum op Amelant
Locatieomschrijving: Harlingen
Onderwerpsomschrijving: Reders en eigenaars van smakschip, advocaat
voor het gerecht van Ameland, Gedeputeerde Staten van Friesland.
Taal: nederlands
https://archief.amsterdam/archief/5075/5237B

Geregistreerde
Wijnant Blaupodt

Geregistreerde
Jacob Rebruijn

Geregistreerde
Belitge Jans

Geregistreerde
Jan Tijman

Geregistreerde
Kruijwagen

Geregistreerde
Willem van Dijck

Geregistreerde
Albert Vinck

Geregistreerde
Jan Weerts

Geregistreerde
Gerrijt van Westrenen

Geregistreerde
Jan Brouwer

Geregistreerde
Gerrijt Harmens Daelder

Geregistreerde
Cornelius Walsweer

Geregistreerde
Grietje Harmens

Geregistreerde
Jan Hendrix Vuijren

Geregistreerde
Anna Vooght

Geregistreerde
Gerrijt Blaupodt

Geregistreerde
Theunis Jansen
Jan cruijwagen ouders doot
woont in de houttuinen
Bron: Notariële archievenSoort registratie: Testament(Akte)datum: 11-10-1681Plaats: Amsterdam
Soort akte: Testament
Bijzonderheden:
Onderwerpsomschrijving: Laatst weduwe van de knecht van de krijgsraad, wonende in 'de Kruijwagen' in de
Halsteeg

Geregistreerde
IJsaak Vooght

Geregistreerde
Anna Vooght


Geregistreerde
Henrick Kruijwagen

Geregistreerde
Wijbrand Laurentius

Geregistreerde
Barbar Kruijwagen


Geregistreerde
Abraham van Buren

Geregistreerde
Barbara Kruijwagen

Geregistreerde
Jan Kruijwagen

Geregistreerde
Johannes Troost

Geregistreerde
Anna Troost

Geregistreerde
Cornelis van Buren
datum: 28-01-1735 Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Bijzonderheden:
Kerk: Oude Kerk


Kind
Hendrik
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Malje
Getuige
Cornelis Prins
Getuige
Barbara Meebeek
datum: 26-05-1743 Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Bijzonderheden:
Kerk: Westerkerk


Kind
Levinus
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Melje
Getuige
Cornelis Prins
Getuige
Barbara Meebeek
datum: 13-12-1737 Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Bijzonderheden:
Kerk: Westerkerk


Kind
Jacobus
Vader
Hendrick Prins
Moeder
Susanna Mailie
Getuige
Cornelis Prins
Getuige
Barbara Meebeek
Deze mijndert prins heeft een zus
Giertje
datum: 13-12-1737 Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Bijzonderheden:
Kerk: Westerkerk


Vader
Hendrick Prins
Kind
Susanna
Moeder
Susanna Mailie
Getuige
Cornelis Prins
Getuige
Barbara Meebeek
Doop op 13 september 1690 te Haarlem
=
Vader
Abraham Webber

Moeder
Jeremijntje Blom

Kind
Johannes
Getuigen
Hendrick Blom
Vrouwtje Blom
Doop op 13 december 1737 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Hendrick Prins
Moeder
Susanna Mailie
Kind
Susanna
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 13 december 1737 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Hendrick Prins
Moeder
Susanna Mailie
Kind
Jacobus
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 28 januari 1735 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Malje
Kind
Hendrik
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 26 mei 1743 te Amsterdam
Westerkerk
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Zusanna Melje
Kind
Levinus
Getuigen
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
Doop op 18 september 1726 te
Haarlem
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Marijtje Jacobs
Kind
Jannetje
Getuige
Jannetje Abrahams
Doop op 13 september 1739 te
Amsterdam (Nieuwe Kerk)
=
Vader
Hendrik Prins
Moeder
Susanna Mellier
Kind
Jan
Getuigen
Jan Trout
Anna Woelders
Cornelis Prins
Barbara Meebeek
getrouwd  Amsterdam 23 05 1732
allebei 21 jr

Hendrick Prins komt uit Haarlem
Trouwt te Diemen 21 09 1736
Susanna Mailje oud 40 jr en 33 jr