Bewoners en bedrijven voor zover bekend.  

Johannes Antonie Daey Ouwens, geb. Hulst 06.07.1904, kantoorbediende (1929), administrateur, overl. Haarlem 03.02.1970, begr. Westerveld, tr. Haarlem 14.02.1929 Neeltje van Amerom, geb. Haarlem
06.07.1905.
Uit dit huwelijk:
1.     Nelly Daey Ouwens, geb. Haarlem 01.03.1930, tr. W.M. Park.
2.     Cornelis Carel Hendrik Theodoor Daey Ouwens, Kees, geb. Haarlem 04.07.1936
3      Thomas Christiaan Daey Ouwens, geb.  Stad Almelo 07.08.1869, notaris te Hulst, Purmerend en Haarlem, overl. Haarlem 11.04.1943, begr. Bloemendaal (Alg.Bpl.) 15.04.1943,
tr. ’s-Gravenhage 14.06.1901  Cornelia Catharina Hendrika Theodora van Krieken, geb. Tiel 09.05.1876, overl. Bilthoven  17.01.1958
Uit dit huwelijk:
1.     Hendrik Adolf Daey Ouwens, D., procuratiehouder (1929), verloofd Haarlem/Zandvoort 1926, tr. Amsterdam 05.09.1929 Jacomina Louisa van der Kruk, geb. Zandvoort ca. 1904, overl.
’s  -Gravenhage   23.01.1966, d.v. Johannes Gerardus van der Kruk, huisschilder, en Cornelia Bierenbroodspot.
2.     Johannes Antonie Daey Ouwens, geb. Hulst ca. 1905
3.     M.M. Daey Ouwens, otr. Aerdenhout/Haarlem 07.12.1935, tr. Aerdenhout 24.12.1935 I. Dufour, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1933.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der
Nederlanden in woord en beeld
Kantoor mei1929 - december1938
T. C. Daey Ouwens notaris
Nieuws van de Dag- kleine courant
15 06 1901
Middelburgsche Courant
03 08 1908
HD      Haarlems Dagblad
HC      Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
DGE    De Gooi-en Eemlander
AHB 08 09 1913
Schuitemakers Purmerende Courant
26 09 1915
Provinciale Drentsche en Asser Courant
04 04 1917
AHB 17 05 1921
Arnhemsche Courant
05 07 1923
De Maasbode
02 12 1925
AHB 08 05 1926
HD 06 04 1929
Adres Jansweg
HD 25 05 1929
Adres Nieuwe gracht
HD 13 07 1929
AHB 27 10 1931
HD 28 09 1935
DGE 22 01 1938
HD 17 12 1938
HD 11 02 1938
HC 12 04 1943
HC 13 04 1943
HC 16 04 1943
HC 31 08 1943
HC13 04 1943