jhr. Jan Willem Druyvesteyn
(1786-1857), onder andere lid raad
van Haarlem, in 1816 verheven in de
Nederlandse adel en stamvader van
het in 1960 uitgestorven adellijke
geslacht Druyvesteyn
Portret van Jan Willem Druyvesteyn
(1786-1857) Datering 1825-1849
Duinlust
Duinlust heeft niet alleen een statige villa en een mooi laat-negentiende-eeuwse
landschapspark. De verschillende woongebouwen van het personeel geven ook een idee van
de hoeveelheid werknemers die een statige buitenplaats draaiende moest houden.
Duinlust in Overveen is een schepping van de negentiende eeuw. Het reliëf van het terrein
verandert tot ongeveer 1880 voordurend doordat het duinterrein nog wordt geëxploiteerd als
afzanderij. Voor het transport van het zand wordt een zandvaart aangelegd.
Op een deel van het terrein is tussen 1783 en 1810 een boerderij gevestigd met een huisje,
boomgaard en velden. De eerste aanleg van een kleine buitenplaats dateert uit de periode
1814-1821. Dan laat jonkheer Jan Willem Druyvesteyn, griffier van het Vredegerecht van het
kanton Bloemendaal, hier een bescheiden huis bouwen met een kleine oranjerie en stallen.
Architect van het wigepleisterde, in Empirestijl opgetrokken huis is Thomas Atkinson. De later
ingrijpend verbouwde oranjerie bestaat nog steeds.

In 1821 verkocht hij zijn bezit aan de Amsterdammer Thomas Atkins die het ook maar korte
tijd in bezit had.

Vanaf 1828 is het terrein in handen van de schatrijke familie Borski en de aangetrouwde
families Van der Velde en Van der Vliet. Zij laten al voor 1881 een landschapspark
aanleggen. Zijn hoogtijdagen beleeft Duinlust echter na 1881, als Johanna Jacoba Borski-Van
der Vliet eigenaresse wordt van het terrein. Zij laat het oude herenhuis slopen en in 1882
vervangen door de nu nog bestaande villa even ten noordoosten van het oude gebouw.
Architect is Constantijn Muysken .

OneindigNoordHolland/duinlust
Dienstbode Jan Willem Druyvestijn in
1829

Bruidegom
Peter Ludwig Kessler
Beroep
kleermaker
Geboorteplaats
Hackenburg (Nassau)
Leeftijd
41
Bruid
Adriana Bolkestein
Geboorteplaats
Haarlem
Leeftijd
38
Vader van de bruidegom
Friedrich Kessler
Moeder van de bruidegom
Marie Christine Hoffmann
Vader van de bruid
Johannes Bolkestein
Moeder van de bruid
Johanna van Egmond
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
17-06-1840
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Wilhelm Louis Kessler
Né en 1841 - Haarlem
Décédé le 4 août 1887 - Haarlem , à l’
âge de 46 ans
Koffiehuisknecht

Parents
Peter Ludwig Kessler
Adriana Bolkenstein

Union(s) et enfant(s)
Marié le 17 février 1864 avec Hendrika
Helena Maria Moolenaar 1832 dont
Wilhelm Louis Kessler 1869-1913
Stuk houdende verklaring van Jhr. Jan
Willem Druyvesteyn, weduwnaar van
Anna Maria de Bruyn Kops, dat hem
jaarlijks een som gelds is uitgekeerd in
verband met de legitieme portie van
zijn vrouw in de nalatenschap van haar
vader Pieter Kops Goedschalksz, 1826
NHA 3235 1.5 19
Autissier, Louis-Marie
schilder miniatuurtjes Druyvestein/Kops
1808
17 07 1824
Vrederecht familieberaad voogdij
kinderen na dood Anna Maria de
Bruijn Kops 4 juli te Heemstede, adres
Druijvesteijn Nieuwe Gracht wijk 6 nr
248
Voogd wordt Cornelis Joannes de
Bruijn Kops
Militieregisters in 1837 te Leiden
=
Vader
Jan Willem Druijvesteijn

Moeder
Anna Maria de Bruijn Kops

Loteling
Aernout Jacob Jan Druijvesteijn, geboren op 20 november 1818 te Haarlem, militair van beroep

Opmerking
diensttijd volbracht, vrijgesteld
Advies mc + vrijgesteld: vrijgesteld voor 1 jaar; vrijstelling; in actieve dienst
Datum herkeuring: 30-11-1839
jh jan pieter teding van berkhout nieuwe gracht 306 familieraad voogd minderjarige kinderen jan pieter, willem philip, cornelia elisabeth en
adriaan volckert na dood vrouw anna johanna kops 11 08 1825
van vaderszijde
jr willem ohilip barnaart van bergen nieuwe gracht behuwd oom, bonaventura cornelis de lange, cornelis joannes de bruijn kops
stjansstraat behuwd-oom
van moeders-zijde
jr jan willem druijvesteijn in de kleine houtstraat neef, jan pieter adolf van wickevoort crommelin, aan de nieuwe gracht, neef, floris willem
baron van stijrum aan de nieuwe gracht neef
toeziend voogd wordt pieter van Lennep te amsterdam

vredegerecht haarlem 1831 aktenr 006
Huwelijk op 6 juni 1861 te Arnhem
=
Vader van de bruidegom
Jan Willem Druijvesteijn, bewaarder
hypotheken van beroep

Moeder van de bruidegom
Anna Maria de Bruin Kops, zonder
beroep

=
Bruidegom
Pieter Druijvesteijn, 45 jaar oud,
zonder beroep

Bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan,
25 jaar oud, zonder beroep

=
Vader van de bruid
Gerhardus Nicolaas Martinus de Haan,
kapitein genie van beroep

Moeder van de bruid
Johanna Jacoba Wentholt, zonder
beroep
Geboorte op 15 april 1816 te Haarlem
=
Vader
Jan Willem Druijvesteijn
Moeder
Anna Maia de Bruin Kops
Kind
Pieter Druijvesteijn, geboren op 15
april 1816 te Haarlem Nieuwe Gracht
248
Geboorte op 20 november 1818 te
Haarlem
=
Vader
Jan Willem Druijvesteijn
Moeder
Anna Maria de Bruijn Kops
Kind
Aernoudt Jacob Jan Druijvesteijn,
geboren op 20 november 1818 te
Haarlem, Nieuwegracht 248
Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
Geboorte op 30 april 1814 te Haarlem
=
Vader
Jan Willem Druijvesteijn
Moeder
Anna Maria de Bruijn Kops
Kind
Jan Willem Druijvesteijn, geboren op
30 april 1814 te Haarlem
Overlijden op 29 december 1812 tin de
Groote Houtstraat
=
Vader
Jan Willem Druijvesteijn
Moeder
Anna Maria de Bruijn
Overledene
Jan Willem Druijvesteijn, geboren te
Overveen, 15 wkn. oud
31 december als laatste begraven in
de Groote Kerk. Per 1 januari 1813
mocht er niet meer begraven worden
in kerken.
In dec. 1813 werd dit besluit weer
terugedraaid.
Jonkheer Aernout Cornelis overleden
08 08 1942 te Haarlem
Zoon van Pieter Druivesteijn en A M J
de Haan
3 x getrouwd
Overlijden op 6 juli 1864 te Haarlem=
Vader
Jhr. Pieter Druijvesteijn
Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan
Overledene
Maria Anna Jacoba Druijvesteijn,
geboren te Arnhem, 23 maanden jaar
oud
Overlijden op 5 januari 1889 te
Haarlem
=
Vader
Jhr. Pieter Druijvesteijn
Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan
Overledene
Jhr. Pieter Gerhardus Nicolaas
Martinus Druijvesteijn, geboren te
Haarlem, 21 jaar oud,  ambtenaar van
beroep

Akteplaats Arnhem
Overleden in andere gemeente
(Haarlem)
Geboorte op 2 september 1868 te
Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn
Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan
Kind
Joanna Wilhelmina Druijvesteijn,
geboren op 2 september 1868 te
Haarlem

Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
Geboorte op 26 maart 1864 te Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn
Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan
Kind
Aernout Cornelis Druijvesteijn,
geboren op 26 maart 1864 te Haarlem

Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
vrederecht 12 03 1831 voogd over
Matthijs en Petronella Verbeek. Woont
kleine houtstraat

Datering:        
1828
vredegerecht:        
Haarlem
akte_nummer:        
023
Vonnisdatum:        
25 02 1828
Overige personen:        
Susanna Maria des Alliaux, gouvernante, Arnhem     
Jan Willem Druijvesteijn, belastingontvanger, Haarlem
Adres Nieuwe Gragt wijk 5 nr 248

des Alliaux krijgt nog geld van Druijvesteijn.
Overlijden jonkheer Pieter Druijvestijn, oud 56 jaar
25 03 1873 Jansstraat wijk 1 nr 31 nu nr 51
Overlijden Jonkheer Jan Willem Druijvesteijn 28 12 1857 oud 71 jaar
Kruisweg wijk 6 nr 367 nu nr 60
16 09 1820 Verkoop herberg
heemsstede door Barnaart en
Druijvestijn
Overlijden Jonkvrouwe Cornelia Maria Anna
Druijvesteijn oud 89 jaar. Ongehuwd.
09 05 1900  Hazepaterslaan nr 10
Opregte Haarlemsche courant
12 01 1858
Opregte Haarlemsche courant
14 01 1858
Opregte Haarlemsche courant
12 07 1858
Opregte Haarlemsche courant
08 06 1858
Opregte Haarlemsche courant
08 05 1845
Gevraagd: lening van 400 gulden
Opregte Haarlemsche courant
04 02 1845 adres kantoor Groote
Houtstraat sectie D,nr 1040
Huur-en verhuur-, koop-en verkoop
kantoor van vaste goederen
Opregte Haarlemsche courant
08 05 1845
Te koop op eersten stand
Opregte Haarlemsche courant
10 05 1845
Opregte Haarlemsche courant
08 05 1834 verhuizing kantoor van de
Kleine Houtstraat, Wijk 3 nr  201 rood
naar de Gierstraat, Wijk 4 nr 761 rood.
Ontvanger de Directe Belastingen
Haarlem
Opregte Haarlemsche courant
01 03 1832
Opregte Haarlemsche courant
10 08 1830 verhuizing kantoor naar
KLeine Houtstraat, ingang  Wijk 3
tusseen nr 203 en 205
Opregte Haarlemsche courant
31 07 1830 adres Wijk 6, nr 248
Bevolkingsregister Haarlem 1849 -  1859
Kruisweg Wijk 6 nr 367 (nu nr 60)
Bevolkingsregister Haarlem 1829
Wijk 6 nr 248
Druijvesteijn, Jan Willem 43
Druijvesteijn, Pieter 13
Druijvesteijn , aern. Jac. Jan 11
Druijvesteijn Corn. Maria  Anna 18
Dienstbodes
Bolkenstijn Adriana 27
Snellenburg, Maria 26
Roden, Maria van 21
Zijn moeder, Cornelia Reessen, 66 op
nr 249
Opregte Haarlemsche courant
02 06 1825 verplaatsing kantoor van
de Fankestraat Wijk 3 nr 146 rood
naar de Ridderstraat Wijk 6 nr 248
rood.
Opregte Haarlemsche courant
24 11 1827
Opregte Haarlemsche courant
11 08 1827
Opregte Haarlemsche courant
10 07 1824
Overlijdensakten van Anna Maria de Bruyn Kops. 40
jaar
04 07 1824 te Heemstede huis nr 163  Met nalating van
drie kinderen en vaste goederen. Wonende Nieuwe
gracht
Echtgenoot Jonkheer J.W Druijvesteijn, 38 jaar griffier
van het vredegeregt te Bloemendaal, wonende te
Haarlem
1851 overlijden van zijn halfbroer Jonkheer Willem Philip Barnaart
28 november 1781 -  11 02 1851 69 jaar
Jhr. Jan Willem Druyvesteyn, geb.
Haarlem 9 jan. 1786, overl. aldaar 28
dec. 1857, tr. Haarlem 23 aug.
1853 publ. verk.van o.a. Wijk 6 nr 248
Cornelia REESSEN Zij is geboren op
23 november 1762 in Amsterdam.
doopsgezind
Zij is overleden op 21 januari 1836 in
Haarlem, N.H., zij was toen 73 jaar oud.
Opregte Haarlemsche Courant  26 05 1821
Correspondent van de Maatschaappij van Onderlinge Vee-Verzekering, Nieuwe gracht Wijk 6 nr 248
Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haarlem 1949
Verkoop 5 juni 1821 van buitenplaats 'Duynlust'
Opregte Haarlemsche courant
24 11 1818
Opregte Haarlemsche courant
04  04 1818 Nieuwe Gracht
Opregte Haarlemsche courant
23 07 1816 Nieuwe Gracht
Overlijden Jan Willem Druijvesteijn
Grote Houtstraat Wijk 4 nr 87
Pieter Kops Goedschalksz
Hij is geboren op 30 april 1746 in Haarlem
Hij is overleden op 2 december 1803 in Haarlem  57 jaar oud.


Hij is getrouwd met Maria Cornelia van Oosten de Bruijn op 3 juni 1783 te
Haarlem,  hij was toen 37 jaar oud.

Kinderen de Bruijn Kops

Anna Maria  30 maart 1784- 05 juli 1824
Pieter Willem  1787-1804
Elisabeth Jacoba   1789-1838
Cornelis Johannes   1791-1858
Goedschalk  1792-????
Gerrit Willem  1794-1860
Goedschalk Leonard  1795-± 1797
Francoise Eleonore  1798-1861
Henriëtte Maria   1800-1843
Overlijden op 5 november 1814 te
Haarlem
=
Vader
Jan Willem Druijvensteijn
Moeder
Anna Maria de Bruijn Kops
Overledene
Jan Willem Druijvensteijn, geboren te
Haarlem, 6 mnd. jaar oud
Overlijden Jan Willem Druijvesteijn
Nieuwe gragt Wijk 6 nr 301 (nu nr 64)
hr. Jan Willem Druyvesteyn, geb. Haarlem 9 jan. 1786, overl.
aldaar 28 dec. 1857, tr. Haarlem 23 aug. (of juni) 1809 Anna
Maria de Bruyn Kops, geb. Haarlem 30 maart 1784, overl.
Heemstede 5 juli 1824, dochter van Pieter Kops en Maria
Cornelia van Oosten de Bruyn.
Opmerking portret ZWART KRULLEND
HAAR,WITTE GEDECOLL.JAPON MET
POFMOUWEN,ORANJEKASHMIR OMSLAGDOEK,
ACHTERKANT HAARWERK ONDER GLAS.
Cornelius Joannes de Bruyn Kops
1791-1858
Geboren  20 december 1810
Cornelia Maria Anna Druijvesteijn
Overleden 9 mei 1900
Bleef ongehuwd.
Overlijden Jhr. Aernout Jacob Jan Druyvesteyn
3 maart 1841 in Batavia, hij was toen 22 jaar oud.
Jhr. Pieter Druyvesteyn
Ouders:         Jhr. Jan Willem en Anna
Maria
Broers/Zusters:         Jkvr. Cornelia
Maria Anna en Jhr. Aernout Jacob Jan
Echtgenote:         Adriana Margaretha
Joanna
Kinderen:         Annatje, Aernout
Cornelis, Adriana Petronella Marianne,
Pieter Gerardus Nicolaas, Joanna
Wilhelmina, Adéle Marguerite (Dé) en
Jkvr. Valentine Leonie Melanie
Opregte Haarlemsche courant
25 02 1845
0
Woning

1816-1831
Eigenaar W.P. Barnaart 1804 - 1853
Kinderen
Cornelia Maria Anna 1810
Pieter 1816
Aernout Jacob Jan 1818
Bewoners
Jhr J.W Druijvesteijn jr.
Ontvanger der directe belastingen
A. M. de Bruijn Kops
Echtgenote
index
Volkstelling 1829. Anna Maria de Bruijn Kops overleed  04 07 1824
Laatste twee kinderen hier geboren
Dienstboden
Adriana Bolkenstijn in 1829 27 jaar
Maria Snellenburg in 1829 26 jaar
Maria van Roden in 1829 21 jaar
a
jhr J.W. Druijvesteijn jr  Ontvanger der directe belastingen.  Woning 1816 - 1831
Samen met zijn vrouw, drie kinderen en drie dienstboden.
Name Druijvesteyn, Pieter
Initials P.
Geboortetitel Jonkheer
Date/place of birth1816-11-20
Date/place of death1873-03-25
Occupation Koopman bij de firma
Dorrepaal & Co te Semarang.
Marriage(s)
A.M.J. de Haan

foto gedateerd tussen 1860-1920 (?)
Huwelijk 23 juni 1809
Portret van Maria Cornelia van Oosten
de Bruyn (1766-1845)
Overlijden op 26 januari 1898 te
Renkum
=
Vader
Nicolaas Martinus de Haan, zonder
beroep

Moeder
Johannes Jacoba Wentholt, zonder
beroep

Overledene (vrouwelijk)
Adriana Margaretha Johanna de Haan,
62 jaar oud, zonder beroep
Partner
Willem du Cellieé Muller
Pieter Druijvesteijn
Geboorte op 20 oktober 1872 te
Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Kind
Valentine Léonie Mélanie Druijvesteijn,
geboren op 20 oktober 1872 te
Haarlem

Opmerking
Vader draagt predicaat jonkheer.
Geboorte op 12 januari 1870 te
Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Kind
Adèle Marguerite Druijvesteijn,
geboren op 12 januari 1870 te Haarlem

Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
Geboorte Adèle Marguerite
Druijvesteijn 12 01 1870 Haarlem
Aangever Jacob Wigbold Ascanius van
Seypesteyn te Heemstede
Geboorte op 4 maart 1866 te Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Kind
Adriana Petronella Marianna
Druijvesteijn, geboren op 4 maart 1866
te Haarlem
Wagenweg, buiten Wijk 3, No 13

Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
Huwelijk op 6 juni 1861 te Arnhem
=
Vader van de bruidegom
Jan Willem Druijvesteijn, bewaarder hypotheken
van beroep

Moeder van de bruidegom
Anna Maria de Bruin Kops, zonder beroep

=
Bruidegom
Pieter Druijvesteijn, 45 jaar oud, zonder beroep

Bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan, 25 jaar
oud, zonder beroep

=
Vader van de bruid
Gerhardus Nicolaas Martinus de Haan, kapitein
genie van beroep

Moeder van de bruid
Johanna Jacoba Wenholt, zonder beroep
Huwelijk op 20 juni 1889 te Arnhem
=
Vader van de bruidegom
Daniel Weerts, gemeenteontvanger van beroep

Moeder van de bruidegom
Clementina Elisabeth Cecilia Schorer, zonder
beroep

=
Bruidegom
Jan Coenraad Alexander Weerts, 30 jaar oud,
gemeentesecretaris van beroep (arnhem)

Bruid
Joanna Wilhelmina Druijvesteijn, 20 jaar oud,
zonder beroep

=
Vader van de bruid
Pieter Druijvesteijn, zonder beroep

Moeder van de bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan, zonder
beroep
Geboorte op 16 juli 1862 te Arnhem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn, 46 jaar oud,
zonder beroep

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan,
zonder beroep

Kind (vrouwelijk)
Maria Anna Jacoba Druijvesteijn,
geboren op 16 juli 1862 te Arnhem
Geboorte op 6 juni 1867 te Haarlem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Kind
Pieter Gerhardus Nicolaas Martinus
Druijvesteijn, geboren op 6 juni 1867
te Haarlem

Opmerking
Vader draagt predicaat Jonkheer.
Huwelijk op 5 september 1912 te
Amsterdam
=
Vader van de bruidegom
Pieter Druijvesteijn

Moeder van de bruidegom
Adriana Margaretha Johanna de Haan

=
Bruidegom
Aernout Cornelis Druijvesteijn,
geboren te Haarlem, 48 jaar oud

Bruid
Johanna Berdina Blok, geboren te
Amsterdam, 39 jaar oud

=
Vader van de bruid
Cornelis Johannes Blok

Moeder van de bruid
Christina Wilhelmina Wolbers


Opmerking
bruidegom en Vg. dragen predikaat
jonkheer. Weduwnaar van Pauline
Antoinette van Prehn Wiese.
Johanna Berdina Blok Gescheiden van
Martin Das.
Huwelijk op 25 november 1875 te
Haarlem
=
Vader van de bruidegom
Jan Eijes Muller

Moeder van de bruidegom
Aletta Andrea Ducelliée

=
Bruidegom
Willem Muller, geboren te Groningen,
54 jaar oud, majoor provinciaal
adjudant van beroep overleden 05 08
1903 Renkum

Bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan,
geboren te Nijmegen, 40 jaar oud

=
Vader van de bruid
Gerardus Nicolaas Martinus de Haan

Moeder van de bruid
Johanna Jacoba Wentholt


Opmerking
Weduwnaar van Elisabeth Petronella
Christina van Appeltere.
Huwelijk op 13 juni 1895 te Arnhem
=
Vader van de bruidegom
Frederik Justus van Harencarspel, zonder beroep

Moeder van de bruidegom
Maria Petronella de Waldkirch Ziepprecht, zonder
beroep

=
Bruidegom
Reinier van Harencarspel, 25 jaar oud,
civiel-ingenieur van beroep (bij de H.IJ.S.M.)

Bruid
Adele Marguerite Druijvensteijn, 25 jaar oud,
zonder beroep

=
Vader van de bruid
Pieter Druijvensteijn, zonder beroep

Moeder van de bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan, zonder
beroep
Huwelijk op 30 maart 1896 te Arnhem
=
Vader van de bruidegom
Gneomar Adalbert van Nispen,
wethouder van beroep

Moeder van de bruidegom
Maria Paulina baronesse Stoet tot de
Beele, zonder beroep

=
Bruidegom
Gerard Alfred van Nispen, 27 jaar oud,
burgemeester van beroep
(kesteren en Winterswijk)

Bruid
Valentine Leonie Mélanie Druijvesteijn,
23 jaar oud, zonder beroep

=
Vader van de bruid
Pieter Druijvesteijn, zonder beroep

Moeder van de bruid
Adriana Margaretha Johanna de Haan,
zonder beroep
Alle kinderen, behalve Maria Anna
Jacoba, en valentine van Pieter
Druijvesteijn geboren Wagenweg,
buiten, wijk 3
nr 15
Overlijden op 7 augustus 1942 te
Haarlem
=
Vader
Jhr. Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Overledene (mannelijk)
Jhr. Aernout Cornelis Druijvesteijn,
geboren te Haarlem, 78 jaar oud
Partner
Josina Jacoba Wessel

Opmerking
Weduwnaar van Johanna Berdina Blok
en Pauline Antoinette van Prehn.Wiese
Overlijden op 21 november 1944 te Haarlem
=
Vader
Jhr. Pieter Druijvestein

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Overledene (vrouwelijk)
Jkvr. Adriana Petronella Marianna Druijvestein, geboren te
Haarlem, 78 jaar oud
Weduwe van
Frederik Theodoor Roeters van Lennep, overleden 10 04
1933 te Velp
Registratie Amersfoort 18 05 1891 tot
18 11 1891 Uit den Haag naar
Amsterdam
Aernout Cornelis Druijvesteijn,
geboren op 26 maart 1864 te Haarlem,
wonende te Langestraat, 1e Luitenant
Huzaren van beroep, Huizing:
Langestraat
Geboorte op 12 maart 1821 te
Groningen
=
Vader
Jan Eijes Muller, 29 jaar oud, 1e
lieutenant van beroep

Moeder
Aletta Andrea Ducelliee, 23 jaar oud

Kind (mannelijk)
Willem du Celliée Muller, geboren op
12 maart 1821 te Groningen
Maria Anna Jacoba Druijvesteijn
1862-1864
Heinrich Siebert 1865
Postuum, pendant bij het portret van
haar 1-jarige broertje AernoutCornelis
Huis Zypendaal (Arnhem)
Ritmeester cavalerie 1902
Marriage(s)
Salatiga (Indonesië) 1895-01-17
Prehn Wiese, Pauline Antoinette van
Amsterdam 1912-09-15
Johanna Berdina Blok
Egmond aan Zee (Egmond)
1938-11-23
Josina Jacoba Wessel
Aernout Cornelis
1864-1942
Alleen adresbeken 1887 en 1891 aanwezig
Koningstraat 27 en  21 Bies(g G) , winkelier in galanterieen en huishoud, artikelen
01 01 1887   -   01 01 1891
1887 - 1891  Abeln (E), )winkelbediende..
1887 27 rood Prez, geb. Richardson (mevr. A.M. de) gaf 1886 Engelse les, gaf
studieklassen "Will and Emotion"en  The Pedigree of Man" en "De oude Wijsheid" Loge
Den Haag Theosofische beweging  mei 1905
1887 Hess (H), winkelbediende
1891 Dijkhofz (j A ) winkelbediende, Hengel ( W J A M ), winkelbediende
1891 Bussing (mej E )
26 april 1888 G.H.H. Keve 67 j. hier overleden
Titel  
Groepsportretten van (het bestuur
van?) de Rijschool der Cavalerie. De
namen staan onder de foto.
Vervaardigingsdatum  
1892
Vervaardigingsplaats / vindplaats  
Amersfoort
Overlijden op 9 mei 1900 te Haarlem
=
Vader
Jhr. Jan Willem Druijvesteijn

Moeder
Anna Maria de Bruijn

Overledene
Jkvr. Cornelia Maria Anna Druijvesteijn, geboren te
Haarlem, 89 jaar oud
Overlijden op 28 augustus 1960 te
Arnhem
=
Vader
Pieter Druijvesteijn

Moeder
Adriana Margaretha Johanna de Haan

Overledene (vrouwelijk)
Valentine Léonie Mélanie Druijvesteijn,
87 jaar oud, zonder beroep
(ex-)partner
Gerard Alfred van Nispen
Laatste telg uit de adelijke tak

twee dochters Maria (1897) en
Adrienne (1899)
Winterswijk
Burgemeester G.A.van Nispen
1905-1928
Jonkheer Gerard Albert van Nispen
Geboren:17 juni  1868 te Laag Keppel.
Overleden: 17 oktober 1949 te Arnhem
In 1905 werd hij de burgemeester van Winterswijk. Daarvoor in Kesteren. Zijn
vader was burgemeester van Doetinchem. Hij was getrouwd met Valentine Leonie
Melanie Druyvesteyn (1872-1960) en had twee dochters Maria (1897) en Adrienne
(1899)en ging tevens wonen op de Helderkamp. Onder zijn bewind werd de RHBS
van 3 in 5 jaar omgezet, er kwam een landbouwschool, een slachthuis, twee
ziekenhuizen, een nieuw gemeentehuis aan de Wooldstraat en de vrijwillige
brandweer. Ook hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In
1928 vertrok hij met zijn vrouw naar Berlijn.
Februari 1928 vroeg hij om gezondheidsredenen ontslag aan per 1 april 1928

Oudwinterswijk.nl
Reinier van Harencarspel
Birthdate:        October 23, 1869
Birthplace:        Arnhem, Arnhem, GE, Netherlands
Death:        August 19, 1922 (52)
Haarlem, Haarlem, NH, Netherlands
Immediate Family:        
Son of Frederik Justus van Harencarspel and Maria
Petronella de Waldkirch Ziepprecht
Husband of Adela Marguerite Druyvesteyn jkvr.
Father of Reina van Harencarspel; Marie Georgine Gobius
and Johanna Alexandra Van Kinschot
In 1783 krijgt koopman Jan Gijsen Middelkoop een stuk grond in
erfpacht waar hij een huis op bouwt, rogge verbouwt en een
boomgaard plant. Zijn erven verkopen het in of na 1810 aan Jhr Jan
Willem Druyvesteyn (1786-1857), griffier van het Bloemendaalse
vredegerecht. Hij sticht de buitenplaats 'Duinlust' en bouwt er een wit,
in Empirestijl opgetrokken huis, ontworpen door Thomas Atkinson. Er
komt ook een orangerie, die nog steeds bestaat.
In 1828 verkopen zijn erfgenamen het huis aan Johanna Jacoba van
de Velde (1764-1846), weduwe van Willem Borski. Zij is tevens
eigenares van de buitenplaats Elswout dat ligt aan de andere kant van
de Duinlustweg. Na haar dood gaat de buitenplaats naar hun zoon
Willem Borski, een bekend Amsterdams bankier. Het wordt het
zomerverblijf van zijn oudste dochter Johanna Jacoba (1828-1912). Zij
trouwt in 1850 met haar neef David van der Vliet. Na de dood van
Willem Borski in 1881 erft zij het landgoed.
Na het overlijden van de heer Thomas
atkinson  worden een partij huisraad,
meubelen, rijtuigen, tuingereedschaappen en
bloemen en gewassen en potten van  de
hofstede Duinlust verkocht. Bewindhebbende
in gemelde nalatenschap de heer Robbert
Melville wonende te Amsterdam
Vredegerecht Haarlem 12 mei 1828
archief 39 inv 35 akte 26
(Druijvesteijn koopt  voor
eeneneenkwart gulden potgewassen, Barnaart
voor ongeveer tien gulden, Crommelin een
schilderij van eeneneenhalve gulden)
Inschrijvingsregister Nationale Militie 1837
Toegang nummer: 0516
Toegang naam: Inventaris Stadsarchief Leiden 1816-1929

Bron: Militie registerSoort registratie: Militieregisters(Akte)datum:
1837Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
diensttijd volbracht, vrijgesteld
Advies mc + vrijgesteld: vrijgesteld voor 1 jaar; vrijstelling; in actieve
dienst
Datum herkeuring: 00-00-1840
Nederlandsche Staatscourant
Naamlooze vennootschappen acte tot
voortzetting der Handel-maatschappij
van af 1 januarij 1850
Cornelia Maria Anna Druijvesteijn te 's
Gravenhage
Overlijden op 29 juli 1897 te
's-Gravenhage
=
Vader
Aernout Cornelis Druijvesteijn, eerste
luitenant der huzaren van beroep

Moeder
Pauline Antoinette van Prehn Wiese,
zonder beroep


Opmerking
levenloos geboren kind
Huwelijk op 28 november 1818 te
Haarlem
=
Vader van de bruidegom
Pieter Goedschalksz Kops

Moeder van de bruidegom
Maria Cornelia van Oosten de Bruijn

=
Bruidegom
Cornelis Johannes de Bruijn Kops,
geboren te Haarlem, 27 jaar oud,
raadslid van beroep

Bruid
Jkvr. Maria Constance Françoise de
Bosset, geboren te 's-Gravenhage, 23
jaar oud

=
Vader van de bruid
George François de Bosset

Moeder van de bruid
Anna Margaretha van Heemskerck

Jan Willem getuige
Overlijden op 21 februari 1845 te Haarlem
=
Vader
Gerrit Willem van Oosten de Bruijn

Moeder
Maria Croon

Overledene
Maria Cornelia van Oosten de Bruijn, geboren op
26 maart 1766 te Haarlem 78 jaar
weduwe
Pieter Goedschalkszoon Kops
dochter van Gerrit Willem van Oosten de Bruijn en
Maria Croon

wonende GrooteHoutstraat Wijk 3 No 610
Doop op 7 december 1794 te Haarlem
=
Vader
Pieter Kops

Moeder
Maria Cornelia van Oosten de Bruijn

Kind
Gerrit Willem, geboren op 14 november 1794 te
Haarlem, Nederlands Hervormde Kerk
Getuigen
François Jacob Prince
Vrouwtje Maria van Oosten de Bruijn
Portret van Maria Cornelia van Oosten
de Bruyn (1766-1845)
Vervaardiger  
Mattheus Ignatius van Bree
Haarlem  23 november 1843
Waarde Neef, veel geachte Vriend

Het heeft mij leed gedaaan, gisteren niet meerder
tijd te hebben gehad, om u het pakje van uwen broeder Jacob
niet in persoon te hebben kunnen overhandigen, dan dit
genoegen had veroorzaakt, ik eerst met den wagen van zes
uur had kunnen vertrekken, dus vriend, gij zult niet kwa
lijk nemen, ik, die drie uuren. langer vertoef, waarin ik
niets meer der te doen had, niet voor u hebben opgeofferd.
ik hope dus echter aan u het zeker goed geworden zal zijn.
ik beval het ten overvloede nog aan een der kapiteijns van uw
wapen, die u best goed kende bijzonder aan.
Nu in deze echter, amice, tot een geheel ander zijde
strekkende, namenlijk of gij mij eene dienst zoude willen
doen; nadat ik dacht, gisteren mijn zaken à ...  best en
in orde te hebben afgedaan, zoo ontving ik reeds deze morgen,
de .... bij gaande brief, waarop ik mij alhier
ter griffie der regtbank begaf, om konde het zijn iets te be
komen hetgeen mijn ontslag als griffier van het vredegeregt
canton
canton Bloemendaal zoude kunnen staven, dan point
... ..., en ik wierd verwezen, ( een natuurlijk gevolg
van accurate werkzaamheden), naar de Staats Secre
tarij, ja dat weet ik ook, maar het is maar meer dan
lastig, zoude gij ... de moeite wel willen getroosten,
om te trachten, copy van mijn ontslag in dito 3 april 1825,
te willen ligten en hetzelven aan de heer Vernhout contro
leur; aan het ministerie van financien, in persoon uit
mijne naam, te willen overhandigen; gij zult weten dat
de Straats Secretarij is op het binnenhof ingaande en uit
ziende over het buitenhof, lopen er eenige kosten op
Jan baas, trekt per.... zoo gij wilt, anders rembours
..... ik u sulks bij gelegenheid; .... gij niet, ... zenden
mij de brief terug en dan zal ik de gevorderde verklaring
onder Eede afleggen;     ik ben heden middag nog bij uwen
moeder geweest aldaar was alles wel en zij groeten u allen,
aangenaam zal het mij zijn eenig berigt van u te mogen
erlangen, ja zelfs dan wanneer gij gelukkig geslaaagt
zult zijn, mij steeds tot wederdienst bereijd van ...
en mij in de voorduring uwer vriendschaap te hebben aan
bevolen noem ik mij steeds
uw toegenegen vriend oom
JW Drijvesteijn
9 Getuigschrift voor Jhr. W.P. Barnaart van de vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus
bij zijn ontslag als lid en benoeming tot erelid, 1835. Met kwitantie van ontvangen
documenten, welke beheerd werden door de groot-thesaurier J.W. Druijvesteijn,
1807

67 Brief van J.W. Druijvesteijn, president diaken van de Waalse Diaconie, aan het
college van diakenen waarin hij fl. 50,- ter beschikking stelt voor en ten behoeve
van de weduwen, wezen en meest behoeftige huisgezinnen, 1820
Getuige geboorte joanna wilhelmina
J.W. A van sijpesteijn