Bewoners en bedrijven voor zover bekend.  
1897
1898
1899
1900
1901
1905
1906
1907
1908
1909
1914
1915
1912
1920
1921
1923
1896
1902
1910
1913
1903
1904
1911
1917
1918
1919
1922
HD 11 11 1896 Oprichting
HA 10 04 1897
HD 16 09 1897
HD 26 08 1897
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen  Handelsblad
HA      Haarlemsch Advertentieblad
HD      Haarlems Dagblad
DT      De Telegraaf
NvdD  Het nieuws van de dag - kleine courant
NSC    Nederlandsche staatscourant
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
Meer over "The Ocean"
en de Nederlandsche
Credietbank
1916
1896-1923
Nederlandsche Credietbank
HA 27 10 1897
HA 06 01 1897
HA 16 01 1897
HA 06 11 1897
HD 29 06 1897
HA 06 11 1897
HA 20 11 1896
DT 02 07 1898
HD 05 09 1898
HA 22 10 1898
HD 02 11 1898
HA 05 01 1898
HD 03 09 1898
NvdD 24 10 1898
HD 13 06 1898
HA 02 11 1898
HD 26 06 1899
Rechts reclame LIP'S
brandkasten
HD 06 11 1899
HA 23 12 1899
HD 07 04 1899
HD 06 11 1899
HD 07 04 1899
1899
HD 07 05 1900
HD 05 02 1900
HD 08 01 1900
HD 31 12 1900
HD 12 03 1900
HD 19 03 1900
HD 14 06 1900
HD 28 01 1901
HD 11 03 1901
HD 03 04 1901
HD 30 08 1901
HD 12 04 1902
HD 19 06 1902
HD 30 08 1902
HD 12 04 1902
HD 10 04 1903
HD 11 06 1903
DT 09 04 1904
HD 17 03 1904
HD 29 09 1904
HD 06 10 1904
HD 09 09 1904
HD 08 12 1905
HD 30 12 1905
HD 22 12 1905
AHB  25 06 1905
HD 06 04 1905
HD 07 02 1905
HD 11 03 1905
HD 09 03 1905
J.W. Arriens
HD 25 06 1906
HD 17 03 1906
HD 15 11 1906
HD 23 05 1906
NvdD 16 04 1907
AHB 13 04 1907
HD 30 12 1907
HD 25 11 1907
HD 01 07 1907
AH 01 09 1907
HD 15 04 1907
HD 03 01 1907
HD 23 01 1908
Eerste advertentie met kluis en telefoon
HD 20 01 1908
Bouw Safe Deposit
AHB 16 04 1908
HD 30 06 1908
HD 17 04 1908
HD 16 04 1908
HD 04 11 1908
HD 04 11 1908
HD 07 03 1908
HD 01 06 1909
Het Bloemendaalsch weekblad  28 08 1909
HD 03 04 1909
HD 28 05 1909
HD 17 03 1910
HD 19 01 1910
HD 21 12 1910
HD 25 03 1910
HD 29 07 1911 jubileum medewerker
HD 05 01 1911
HD 31 05 1911
HD 12 03 1912
HD 13 01 1912
HD 04 04 1912
HD 09 04 1913
HD 30 01 1913
HD 20 11 1913
Aftreden Arriens
Benoeming Fontein
HD 05 11 1913
HD 29 09 1913
AHB 18 04 1914
HD 31 12 1914
Aftreden J.A.C. Suringar
HD 28 12 1914
HD 12 12 1914
HD 20 06 1914
HD 04 08 1914
HD 15 04 1915
HD 13 08 1915
HD 27 12 1915
DT 28 04 1915
HD 08 05 1915
HD 09 08 1915
HD 08 09 1915
HD 28 12 1915
HD 20 11 1915
HD 24 11 1915
Vereniging voor vaderland en koning.
In het midden kapitein-commandant J.J. Zeewoldt
Haarlem 1900
HD 10 04 1916
HD 27 12 1916
HD 17 07 1916
Tijdgeestbriefjes
AHB 06 11 1917
De Grondwet
10 04 1917
HD 04 05 1917
HD 12 12 1917
Haagsche courant
10 04 1917
HD 21 03 1917
HD 08 02 1918
HD 02 07 1918
HD 19 12 1918
DT 25 06 1919
HD 30 12 1919
HD 09 01 1919
HD 29 07 1919
HD 08 01 1920
HD 06 11 1920
DT 20 10 1920
HD 10 03 1921
HD 31 05 1921
HD 21 03 1921
HD 29 10 1921
DT 23 11 1921
HD 06 03 1922
DT 25 10 1922
HD 01 04 1922
HD 04 12 1922
TIJD 10 11 1923
HD 03 02 1923
HD 10 08 1923
HD 05 10 1923
HD 05 10 1923
AHB 01 11 1923
AHB 16 04 1923
HD 06 10 1923
Haagsche courant
07 11 1923
DT 06 10 1923
AHB  08 09 1923
De Maasbode 05 10 1923
AHB  16 10 1923
Bataviaasch  nieuwsblad01 04 1923
De Indische courant
08 10 1923
Haagsche courant
06 10 1923
DT 16 10 1923
1915
Meer over de Hollandia Filmfabriek
en de Nederlandsche Credietbank
Oorzaak liquidatie
Afscheid Polman
Mooij Nieuwe
directeuren Arriens
en Suringar
Presidentsverkiezing
Amerika
NSC 20 12 1913
Teetje HOGETOORN 10-01-1871 17-09-1938 67 ROZENHART   
Frederik ROZENHART 31-01-1871 05-03-1958 87  
kantoorbediende
HA 20 02 1897
HA 11 11 1896
HD 13 04 1907
Sprake van twee
directeuren
HD 20 06 1907
KLUIS
1908 18 januari
Een safe deposit
De Kampioen
01 01 1909