Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
geb. Arnhem 15 maart 1862, overl.
den Haag 2 maart 1937, president
directeur van de Haarlemsche Bank
Vereeniging, voorzitter van de
Haarlemsche Bach Vereeniging
(jaarb.Ver. Haerlem, 1937). Fotografie
(als Floris I van Pallandt, graaf van
Culemborg),1898 i
Jansstraat 19 ca. 1950 Het nieuwe
gebouw
Mr. Pieter Fuhri Snethlage
19 juni 1887- 16 januari 1966