Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
HD     Haarlems Dagblad
AH     Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
JH      Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
Rijpma accountants
Kantoor 1950 - 1954
In 1969 allebei de Rijpma's nog op
dezelfde adressen