Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
J.H.M.A. Steger Effecten en assurantien
Kantoor1939 - 1978
H.F.M. Hahmann, bankdirecteur
Spruit en Boschstraat 1
adresboek H 01 01 1923

1 januari 1931 | Adresboeken Haarlem | pagina
264  

Kahmann geb. Kloosterhuis, Mevr. A. F. M., ...
Kahmann, H. T. M., bankdirecteur, Wagenweg
1 januari 1931 | Adresboeken Heemstede,
Bennebroek | pagina 74  

Kahmann, H. F. M., bankier, Heerenweg 215, Tel.
10719.
A.j.m. Steger Makelaar & Taxateur O/g
is gevestigd aan de Burgemeester Van
Doornkade 5,
Een aantal van de heren op deze foto herken ik. De 'Indische' man met de handen in de zakken is volgens mij niemand minder
dan de bekende rallyrijder Maus Gatsonides. De man in het midden met mond open is Carol Schade, denk ik. Hij was ook
rallyrijder en o.a. directeur van Ford-dealer H.A.C. in Haarlem.
Die auto lijkt me uit de jaren dertig te stammen, dus de foto kan van voor de oorlog zijn. www.inoudeansichten.nl
- Omstreeks 1938 ging Carol Schade
(1909-1977), een Haarlemse rentenier
(grootaandeelhouder Haarlemsche
Autocentrale) met relaties in de textiel,
op het landgoed ‘De Hooge Braaken’
in Moergestel wonen. Toen hij kort
daarop ‘op wonderbaarlijke wijze’ in
Brussel een zwaar auto-ongeluk had
overleefd, beloofde hij op zijn
landgoed een Mariakapel te bouwen.
Ze werd in 1939 naar een ontwerp van
architect W.A.M. van der Ven uit Velp
(Gld.) gebouwd, naar men zegt naar
het voorbeeld van een Mariakapel die
Schade direct na zijn ongeluk in
Brussel zou hebben opgemerkt. De
kapel werd op 8 december 1939 door
pastoor Janssen (pastoor van 1921 tot
1947) ingezegend.


M  Alphonsus Maria Antonius Aloysius
Steger Fons

Afdrukken stamboom

(Alphonsus Maria Antonius Aloysius
Steger)
Prof. Dr.

•Geboren op 9 juli 1874 - 's-
Gravenhage, Zuid-Holland
•Overleden op 31 augustus 1953 -
Haarlem, Noord-Holland , leeftijd bij
overlijden: 79 jaar oud
•Begraven op 3 september 1953 -
Heemstede, Noord-Holland
•Hoogleraar Technische Hogescool
Delft en lid Eerste Kamer.


M  Eduard Alphonsus Maria Aloijsius
Steger Ed

•Geboren op 20 oktober 1902 -
Amsterdam, Noord-Holland

•Burgemeester van Oirschot, 1938-
1967.
woensdag 6 juni 2012
Burgemeester Stegerstraat niet zo’n
goed idee
In Oirschot gaan stemmen op, een
straat te noemen naar burgemeester E.
A.M.A. Steger (ambtsperiode 1938-
1967) vanwege zijn verdiensten voor
het behoud van de monumentaliteit
van het dorp. Met alle respect,
(voornamelijk voor de goede
bedoelingen) ik zou daar toch nog
maar eens even mee wachten.

Een klein jaar geleden mocht ik op
deze plaats m’n ei kwijt over de
verandering van het
burgemeestersambt, met name ten
plattelande, waarbij de heer Steger
onder de dramatis personae werd
opgenomen. De man komt daarin naar
voren als een tamelijk ijdele, maar
vooral kleurrijke figuur die meermaals
de landelijke pers haalde met zijn
nogal excentrieke wijze van opereren
en daarmee zelfs kamervragen uitlokte.

Dat is evenwel niet het complete
verhaal. De oplettende lezer zal het
niet zijn ontgaan dat Eduard Steger
tijdens de oorlogsjaren ‘gewoon’ als
burgemeester heeft
doorgefunctioneerd, een feit dat
minstens een belletje moet doen
rinkelen. Ik zeg niet dat alle
burgemeesters die in die tijd
aanbleven (het alternatief was een
NSB-bewind) fout hebben gehandeld,
integendeel er zijn er genoeg die hun
gemeentenaren op deze manier ‘voor
erger dingen’ hebben kunnen
behoeden.
Overledene (vrouwelijk) 18 04 1946

Alexandrine Frederique Ignace
Quadebber, geboren te Schoonhoven,
39 jaren jaar oud
Relatie

Eduard Alphonsus Maria Steger
Dienstplichtige

Jozef Hendrik Maria Aloijsius Steger, geboren op 8 januari 1912 te Amsterdam

Bronvermelding
Noord-Hollands Archief
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Militairen
Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht, Heemstede, archief 23,
inventaris­num­mer 427, 1932
Huwelijk op 10 april 1940 te
Sint-Michielsgestel
Bruidegom

Alphonsus Maria Cornelius Jacobus
Steger, geboren te Amsterdam, 30 jaar
oud
Bruid

Lucia Maria Anna van der Hagen,
geboren te 's-Hertogenbosch, 27 jaar
oud
06 08 1901
Bruidegom

Alphonsus Maria Antonius Aloysius
Steger, geboren te 's-Gravenhage, 27
jaar oud, chemicus van beroep
Bruid

Maria Bertha Hendrika Kraetzer,
geboren te Amsterdam, 20 jaar oud
Inschrijving in 1936 te Heemstede

Dienstplichtige

Rudolphus Eduardus Maria Steger,
geboren op 10 januari 1916 te
Scheveningen s Gravenhag
Inschrijving in 1934 te Heemstede

Dienstplichtige

Lucianus Benedictus Josephus Maria
Steger, geboren op 21 oktober 1914
te 's Gravenhage
Registratie op 20 oktober 1902 te
Castricum

Geregistreerde

Eduard Alphonsus Maria Aloijsius
Steger, geboren op 20 oktober 1902
te Amsterdam
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 6 augustus 1901

echtgeno(o)t(e)/partner
M.B.H. Kraetzer, Maria Bertha Henrica

kinderen
5 zonen en 1 dochter

vader
C.A. Steger, Cornelis Antonius was in 1886-1901 directeur van de
Stenografische Inrichting van de Staten-Generaal
Jozef Hendrik Maria Aloysius STEGER (1912-1980)
Naam        Geboren        Overleden        Leeftijd        Echtgeno(o)t(e)        Opmerking
Anna Hermina Maria ALLARD        08-03-1908        03-03-1952        43                        
Jozef Hendrik Maria Aloysius STEGER        08-01-1912        28-01-1980        68                        
Isabelle F.M. ALLARD        15-01-1912        02-03-2010        98        STEGER
begraafplaats Heemstede