Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
Familie

Kern war zwei Mal verheiratet. Seine erste Ehe schloss er am 17. August 1859 in
Groenlo mit Hendrika Anna Wijnveldt (* um 1833 in Zutphen † 17. August 1860 in
Groenlo), die Tochter von Joost Wijnveldt und Hendrika Johanna Huijskes. Aus der
Ehe stammt eine jung gestorbene Tochter. Seine zweite Ehe schloss er am 1. Mai
1866 mit Annette Marie Thérèse Moïse de Chateleux (* 30. Juni 1839 in Delfzijl, †
24. November 1916 in Utrecht), die Tochter von Englebert Bernhard Joseph Moïse
de Chateleux und Jeantine Rudolphine Vos. Aus der Ehe stammen drei Söhne und
drei Töchter. Von den Kindern kennt man:
•Rudolf Arnoud Kern (* 26. September 1875 in Leiden, † 23. März 1958 ebenda)
verh. 19. März 1914 mit Romelia Rutgers van der Loeff († 31. Januar 1943 in
Amersfort)
•Johan Hendrik Kern (* 24 Januari 1867in Leiden, † 19. Dezember 1933 ebenda)
Professor für niederländische Sprache, verh. am 22. Mai 1903 in Rotterdam mit
Susanna Wilhelmine Petronella Salomons (* 5. November 1874 in Kralingen, † 12.
Oktober 1952 in Wassenaar)
•Rudolfine Jantine Kern (* 14. Dezember 1868 in Leiden, † 4. Juli 1947 in
Apeldoorn)
•Maria Conradina Hilda Kern (* 8. Oktober 1870 in Leiden, † nach 1960) verh. 6.
Juni 1912 in Utrecht mit Willem Joachim Pieter Suringar (* 29. Februar 1876 in
Maastrich, † 17. Juni 1955 in Lochem)
•Berta Kern (* 9. November 1872 in Leiden, † 27. Januar 1965 (Maryland, USA))
verh. 23. Juni 1898 in Leiden Hendrik Herman Juynboll (* 24. Juli 1867 in Delft, †
25. Oktober 1945 in Bethesda (Md, USA))
•Herman Egbert Kern (* 2. April 1879 in Leiden, † 11. März 1960 in Voorburg)
Johan Arnold Christiaan Suringar
Geboren:woensdag 16 april 1879, Maastricht
Overleden:  14 mei 1915 London
Ouders:
Johan Arnold Suringar (1848-1927)  en
Wilhelmine Christine de Chateleux (1848-1926)
getrouwd 18 05 1875, Maastricht
Beroep vader:
Eerste Luitenant bij het tweede regiment infanterie
Leraar Koninklijke Militaire Academie te Breda 1881
Leraar aan de H.B.S. te Zutphen
Broer:  
Willem Joachim Pieter 1876
zus
Jeantine Rudolphine Bertha 1877
NOTEBOOK ON HISTORY OF ESSEX
COMPILED BY F.I.M. STEPHENSON
Scope and Content:
Notebook on history of Essex
compiled by Miss F.I.M. Stephenson
(later Mrs. Suringan-Stephenson) who
lived in Hutton until c.1904, married
and went abroad, returned to
Broomfield c.1921 and died in 1925.
Dates of Creation:
c.1908
Extent:
1 vol.    http://seax.essexcc.gov.uk/

Letter from Mrs. Muriel H. Kinnish of
Pennyletts Green, Stoke Poges,
Bucks to the Secretary of Essex
Women's Institutes, Chelmsford
enclosing D/DU 1380/1 and explaining
its background.

Mrs. Kinnish was a member of
Broomfield, Hutton and Springfield
W.I.S in 1920-1928, met Mrs.
Suringan-STEPHENSON in Broomfield
in the early 1920s and acted as her
executrix in 1925
MISS MARY PARMENTER. All Saints',
Hutton, on Sunday, the Rev. P. L.
Claughton officiating, the marriage
took place of Miss Mary Eva
Parinenter, fourth daughter of Mis.
Arthur Parmenter and the late Mr.
Arthur of Hutton Village, and Mr. Wm
Tonkins, of Cornwall
“... Cemetery. , RINCAR—STEPHENSON. —October 31,
at the Cottage Hospital Brentwood, Florance Isabel
Marj, widow of Johan A. 0. Suringar, aged 62 years.
Interred Hutton Churoh.
Saturday 07 November 1925 ,  Essex Newsman ,  
Essex, England
Name:        Florence I M Stephenson
Birth Date:        abt 1863
Date of Registration:        Dec 1925
Age at Death:        62
Registration district:        Billericay
Inferred County:        Essex
ddd. Maria Conradia Hilda Kern, geb.
Leiden 8-10-1870, ovl. na 1960, woont te
Barchem in huize "De Lochemse Berg"
(1960), tr. Utrecht 6-6-1912 Willem
Joachim Pieter Suringar, geb. Maastricht
29-2-1876, ovl. Lochem 17-6-1955, lid van
de bankiersfirma Lzwijn & Eigeman te
Leiden, directeur van het Bijkantoor
Leiden der Amsterdamsche Bank
(1918-1927), regent van het Heilige Geest
of Arme-, Wees- en Kinderhuis, W. B. van
Assendelfthof, Loridanhof, Barend van
Naamenhof, kapitein der d.d. schutterij,
regent van het Wale-Weeshuis
(1907-1912), ouderling en kerkvoogd van
de Waalsche gemeente,[727] zn. van
Johan Arnold Suringar, leraar aan de KMA
te Breda en de HBS te Zutphen, en
Wilhelmina Christine de Chateleux. Zij
wonen te Bilthoven huize Rapenburgh"
(1927), Groenlo (1947), Barchem in huize
De Lochemse Berg (1955).
Het zevende kind, Joachim Willem Suringar (gen. VIIB), trad in de
voetsporen van zijn vader en promoveerde kort na diens dood in
1833 in de theologie te Leiden. *  Na beroepingen te Gulpen in 1834
en te Loenen (Gld.) in 1838 werd hij in 1841 predikant van de
Nederlands Hervormde Gemeente te Maastricht. Dit ambt vervulde hij
tot aan zijn emeritaat in 1881, terwijl hij in dezelfde periode tevens
secretaris was van het provinciaal kerkbestuur van Limburg. Zijn zoon
Pieter Hendrik schildert hem *  als een verzoeningsgezinde
kerkleraar, in kerkelijk opzicht meer bijbels dan dogmatisch, hoewel
hij van nature driftig was. Van dat laatste geeft hij een voorbeeld, dat
wij U niet willen onthouden. Ds. Suringar sommeerde op een keer de
kapitein van de Bossche boot naar Holland om de schapen te
verwijderen van het passagiersdek. Toen deze daar geen gehoor
aan gaf, duwde hij een der schapen in de Maas, waarna anderen
volgden. Maastricht eerde zijn nagedachtenis door de in 1922
geopende
Suringarschool naar hem te noemen. Uit zijn huwelijk met Petronella
Rouffaer, dochter uit een welgestelde Maastrichtse koopmansfamilie,
werden vijf kinderen geboren. Na de eerste zeven jaar van zijn
huwelijk het huis Tafelstraat 20 bewoond te hebben, verhuisde hij
naar het voorname pand St. Servaasklooster 36. *
De oudste zoon van Ds. Suringar, Lucas Johan, promoveerde in
1873 te Leiden op het proefschrift, getiteld 'De regeeringsvorm van
Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak
1632-1794'. Hij werd in datzelfde jaar praeceptor van het gymnasium
te Maastricht. In 1885 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij tot zijn
dood in 1898 een soortgelijke functie vervulde. Uit zijn huwelijk met
Johanna Petronella Elisabeth Muntendam werden geen kinderen
geboren.De tweede zoon van Ds. Suringar, Johan Arnold, verliet
Maastricht in 1881 om leraar te worden aan de K.M.A. te Breda en
was van 1882-1910 leraar aan de H.B.S. te Zutphen. Van de overige
drie kinderen bleven er twee ongehuwd en vormde de derde een
aparte familietak.
Willem Joachim Pieter, de oudste van de drie kinderen van Johan
Arnold, was bankier van beroep, o.m. filiaalhouder van de
Amsterdamsche Bank te Leiden, en had een grote belangstelling
voor de genealogie van de familie Suringar en aanverwante families.
Geen der kinderen had nakomelingen.
523 Suringar, J.A., Brugstr. 7
Telefoondienst 1915 Zutphen
1890
1896
1905
1907
1904
1910
1912
1913
1915
1908
1909
1914
1911
1919
1921
1925
1926
1927
1952
woning1907 - december1914
J.A.C.Suringar  Directeur Ned. Credietbank
Samen met
J.W. Arriëns
DT       De Telegraaf
HBW   Het Bloemendaalsch Weekblad
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
DGE    De Gooi-en Eemlander
Archief Haarlem
Bruidegom: Johan Arnold Christiaan
Suringar; Leeftijd: 28; Beroep: bankier.
Bruid: Florence Isabel Mary Stevenson Of
Stephenson; Leeftijd: 44
Regionaal archief Zutphen
Bevolkingsregister
Bataviaasch Nieuwsblad
01 09 1896
Eindexamen Arriens en Suringar
Chelmsford Chronicle
29 04 1904
AH 01 09 1905-1906
Koninginnedag / wapenfeest 1906
Essex Newsman 21 09 1907
Chelmsford Chronicle
26 07 1907
DT 28 11 1907
HD 21 11 1908
HD 05 09 1908
HD 22 11 1909
IJsclub met arriens
en Zeewoldt
HD 08 05 1909
Nut van het algemeen
HD 15 10 1910
The Over-Seas Club
AH 01 09 1907
HD 23 03 1910
In twee delen.
HD 26 11 1910
Aftreden Ijsclub
HBW 26 03 1910
HD 03 05 1910
Recensie Miss
Evelyn Heepe
HD 30 03 1911
Nutsspaarbank
HD 18 03 1911
Verweeste kinderen
HD 24 11 1911
Nutsspaarbank
HD 20 11 1913
Aftreden Arriens
Benoeming Fontein
HD 31 12 1914
Aftreden J.A.C. Suringar
HD 03 06 1912
HD 12  07 1912
HD 21 08 1912
HD 14 09 1912
HD 24 09 1912
HD 17 10 1912
HBW 19 10 1912
HBW 22 10 1912
HD 01 02 1913
HD 15 04 1913
De Groene Amsterdammer 15 06 1913
AHB 09 05 1914
AHB 07 05 1914
HD 23 02 1914
Leidsch Dagblad
03 04 1914
Leidsch Dagblad
17 03 1915
AHB 19 03 1915
HD 26 01 1915
HD 01 10 1915
Haarlemsche vereeniging voor huisvlijt.
England- Wales National Probate Calendar Index of Wills and Administrations
AHB 16 03 1919
Kunstveiling
Suringar-Stephenson
Chelmsford Chronicle 06 05 1921
109 Cromwell-road
Chelmsford Chronicle
06 11 1925
AHB 03 11 1925
Nieuwe Rotterdamsche Courant
04 11 1925
Chelmsford Chronicle
05 11 1926
AHB 25 06 1927
Leidsch Dagblad 20 06 1952
Broer van J.A.C. Suringar
W.J.P. Suringar
W.J.P. Suringar 1934
Jeantine Rudolphine Bertha
Zus van J.A.C. Suringar
HD 24 08 1911
M.C.H. Kern 1913
HBW 19 04
1913
HBW 22 10
1910
HBW 31 01
1914
HBW 01 02
1913
Eversleigh Court Hotel, 109 Cromwell
Road, Kensington, 1918
Portret_van_Pieter_Hendrik_Suringar_1813-1887_en_een_van_zijn_broers.
Beroep bij inschrijving
militie: geaggregeerde bij
de registratie.