Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
woning1878-1884
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
JH       Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
OHC   Opregte Haarlemsche Courant
AHB    Algemeen Handelsblad
NSC    Nederlandsche staatscourant
NvdD  Het nieuws van de dag-kleine courant
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
J.W.A. Sypesteyn
Jhr. Jacob Wigbold Ascanius van
Sypesteyn
Gender        Male
Birth?        30 APR 1815        Haarlem,
Noord-Holland, Nederland
Marriage        13 APR 1855        
Heemstede, Noord-Holland, Nederland
civil
to Anna Maria van Lennep
Death?        28 MAR 1871        
Heemstede, Noord-Holland, Nederland
kind Cornelia Anna van Sypesteyn
1856
jhr. Jan Willem Druyvesteyn
(1786-1857), onder andere lid raad
van Haarlem, in 1816 verheven in de
Nederlandse adel en stamvader van
het in 1960 uitgestorven adellijke
geslacht Druyvesteyn
Cornelia Anna Druyvesteyn 1788-1852 1812 getrouwd met Cornelis Ascanius van Sypesteyn 1785-1841
kinderen
Cornelia Petronella Catharina van Sypesteyn  1813-1840
Jacob Wigbold Ascanius van Sypesteyn  1815-1871
Jan Willem van Sypesteyn  1816-1866
Catharina Wilhelmina Philippina van Sypesteyn  1818-1845
Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn  1819-1904
Maria Beatrix van Sypesteyn  1821-1868
Cornelis Ascanius van Sypesteyn  1823-1892
Willem Philip Barnaart
Ook bekend als:        "Barnaart van
Bergen"
Datum van Geboorte        28
november 1781 (69)
Plaats van geboorte:        Haarlem,
Noord-Holland, Nederland
Overlijden:        11 februari 1851 (69)
Bloemendaal, Noord-Holland,
Nederland
Naaste familie:        
Zoon van Willem Philip Barnaart en
Cornelia Reessen
Echtgenoot van Maria Cornelia
Suzanna Teding van Berkhout, jkvr. en
Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding
van Berkhout
Vader van Jan Willem Adriaan
Barnaart; Herman Frederik Rudolf
Barnaart; Wilhelmina Constantia
Catharina Barnaart; Georg Pieter
Constant Barnaart; August Eduard
Barnaart en 4 anderen
Half broer van Jan Willem
Druyvesteyn; Willem Abraham
Druijvesteijn; Catharina Druyvestein;
Maria Johanna Druijvesteijn; Jacoba
Wilhelmina van Druivestein en 3
anderen
Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding
van Berkhout
Datum van Geboorte        08 mei 1783
(30)
Plaats van geboorte:        Haarlem,
Haarlem, North Holland, The
Netherlands
Overlijden:        22 februari 1814 (30)
Naaste familie:        
Dochter van Jan Teding van Berkhout
en Elisabeth Sophia van Sypesteyn
Echtgenote van Willem Philip Barnaart,
heer van Bergen, Zandvoort en
Vogelenzang
Moeder van Willem Philip Jan
Barnaart; Henry Gerard Barnaart, heer
van Zandvoort; Elisabeth Cornelia
Amalia Barnaart en Jacob Maurits
Quirijn Barnaart, jhr.
Zuster van Johan Pieter Teding van
Berkhout en Quirina Catharina
Petronella Teding van Berkhout
tafereel der stad Haarlem en
derzelfder geschiedenis van de
vroege tijden af tot op den
tegenwoordige toe door Cornelis
de koning 1808
2.1.1.2.2.53. Jhr Jan Willem van Sypesteyn, CA. VII zn.
(1816-1866) en jkvr Adriana Willemina van Vredenburch
(1824-1910)
2.1.1.2.2.54. Jkvr. Catharina Wilhelmina Philippina van
Sypesteyn. C.A. VII dr (1818-1845)

2.1.1.2.2.55. Jkvr. Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn
C.A. VII dr (1819-1904) en mr. Albert Arent del Court van
Krimpen. (1810-1884)

2.1.1.2.2.56. Jkvr. Maria Beatrix van Sypesteyn C.A. VII dr
(1821-1868) en mr. Gerard Jacobus van Hasselt (1817-1879)

2.1.1.2.2.57. Jhr Cornelis Ascanius VIII van Sypesteyn C.A. VII
zn (1823-1892) en Geertruida Sophia Evertsz. (1831-1890)
X Jhr Cornelis Ascanius VII van Sypesteyn, geb. Haarlem 20 juli, ged. aldaar 28 juli 1785,
overl. Rotterdam 2 mei, begr. te Kralingen 7 mei 1841, tr. Heemstede 17 juni 1812
Cornelia Anna Druyvesteyn, ged. Haarlem 8 april 1788, overl. aldaar 28 aug., begr. 31
aug. 1852, dochter van Jan Willem en Cornelia Reessen. (46)
Uit dit huwelijk:

1 Jkvr. Cornelia Petronella Catharina van Sypesteyn, geb. Amsterdam 20 maart, ged.
Walekerk 26 april 1813, overl. Haarlem 24 mei, begr. aldaar 29 mei 1840. (51)

2 Jhr Jacob Wigbold Ascanius van Sypesteyn, geb. Haarlem 30 april, ged. aldaar
Walekerk 4 funi 1815, overl. Heemstede h. Spruit en Bosch 28 maart 1871, tr. Heemstede
13 april 1855 Anna Maria van Lennep, geb. Amsterdam 21 juli 1828, overl. Heemstede h.
Spruit en Bosch 6 nov. 1899, dochter van Jacob Abraham en Anna Willink. (52)

3 Jan Willem, volgt XI

4 Jkvr. Catharina Wilhelmina Philippina van Sypesteyn, geb. Haarlem 11 jan., ged. aldaar
Walekerk 8 febr. 1818, overl. aldaar 28 sept. 1845. (54)

5 Jkvr. Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn, geb. Haarlem 2 nov. ged. aldaar
Walekerk 28 nov. 1819, overl. 21 mei 1904, tr. Haarlem 22 dec. 1853 mr Aelbrecht Arent
del Court van Krimpen, geb. Leiden 15 sept. 1810, overl. Haarlem 10 febr. 1884, zoon
van mr. Martinus Gerard en Petronella Catharina van der Meersch, weduwnaar van
Adolphine Elisabeth van Wickevoort Crommelin. (55)

6 Jkvr. Maria Beatrix van Sypesteyn, geb. Haarlem 5 maart, ged. aldaar 1 april 1821,
overl. Haarlem 20 mei 1868, tr. Haarlem 6 maart 1856 mr Gerard Jacobus van Hasselt,
geb. Arnhem 3 jan. 1817 overl. Velp 11 aug. 1879, zoon van mr Diederik Gerhard
Adriaan en Cornelia Johanna van de Poll. Hij hertr. Rozendaal 20 sept. 1870 Maria de
Vos. (56)

7 Cornelis Ascanius VIII, volgt XI bis.
In dit levensverhaal vertellen we u over
Anna Maria van Lennep. Haar
geboortewieg stond in Baarn, alwaar zij
geboren werd als dochter van Jacob
Abraham van Lennep en Anna Willink.
Anna Maria werd geboren op maandag
21 juli 1828 en zij overleed op
maandag 6 november 1899. Zij mocht
71 jaar, 3 maanden en 16 dagen oud
worden. Anna Maria stierf in
Amsterdam.

Zij werd 4 dagen later begraven te
Baarn Oude algemene begraafplaats
Berkenweg op vrijdag 10 november
1899. In dit levensverhaal vertellen we
u over Anna Maria van Lennep. Haar
geboortewieg stond in Baarn, alwaar zij
geboren werd als dochter van Jacob
Abraham van Lennep en Anna Willink.
Anna Maria werd geboren op maandag
21 juli 1828 en zij overleed op
maandag 6 november 1899. Zij mocht
71 jaar, 3 maanden en 16 dagen oud
worden. Anna Maria stierf in
Amsterdam.

Zij werd 4 dagen later begraven te
Baarn Oude algemene begraafplaats
Berkenweg op vrijdag 10 november
1899.
1.8Jacob Abraham van Lennep
(1752-1828) x 1. Margaretha de Wolff
(1756-1790) 2. Elisabeth Magdalena
van Wickevoort Crommelin
(1766-1847)
Anna Willink gescheiden van Jacob
Abraham van Lennep Pieterszoon en
hertrouwd met Jacob Gerrit Willem
Baron van Uvenhove
Docher:  Louise Anna Barones van
Tuijll van Serooskerke-Barones van
Utenhove.
Overlijdings akte NHA
27 05 1879 Heemstede
Jhr. Jan Willem van Sypesteyn (Haarlem, 8 oktober 1816 - `s-Gravenhage,
26 februari 1866) was directeur van het Koninklijk Huisarchief