Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
Dammas Guldewagen  link
Burgemeester Haarlem
Vanaf 1761 wed. M.Guldewagen-van
Wickevoort Crommelin    
tussen
1720/1727-1777
1878- 1884
C.L.M Smissaert   link
Oud zeeofficier

1n 1878 ook wed. J.F. Aussum
1887
Mr. D.A. graaf van Limburg Stirum  link
Advocaat, kamerheer in b.d. van
Z.M. den koning
1888- 1895
J.J. Roelants    link
Gep. majoor der inf.
1897 - 1907
J.M. Polman Mooij   link
Dir.der Ned. Credietbank
Nederlandsche Credietbank
1897 - 1923  kantoor
1908 - 1914
J.A.C. Suringar
Dir. der Ned. Credietbank
1909 - 1914  kantoor
Onderling belang, Mij. tot
Expl. van Ontroerende
Goederen
1912 - 1913   kantoor
Maatschappij "Caloriator", n.v. tot
exploitatie van verwarmingstoestellen
volgens het systeem Kruijer  
link
1928 - 1945  kantoor
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur
1928 - 1960
link
Cur. mr. W. de Rijke
Cur. mr. A. van Leijenhorst
-  Arriens  Mede directeur Ned. Credietbank  link
- 1899 C. van Waalwijk  van Doorn  link
Mede dir. der Ned. Credietbank            
5 sept.1925- 2 nov.1926
Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te
bouwen NUTSSPAARBANK  
link
1928
Te huur. Congierge aanwezig. link
(parterre)
1941
Veiling. Opgehouden. link
1927
Te huur vrije etage. Te bevr.
Handelmij. "Alvana"  
link
(eerste verdieping)
1927 - 1931 kantoor
Handel Mij "Alvana" link
1940  eenmalig
Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte  link
1929 - 1938 kantoor
Notaris T. C. Daey Ouwens  link
Grandes Marques  link
1896 september
Veiling. Opgehouden. link
1908 -
The Ocean  link
1907 eenmalig
Verkoop wijnen wegens opheffing   
wijnhandel W. Sepp te Santpoort
 link
1959 - 1960
Mr. J. Roggeveen, advocaat en procureur link
1971
M. PH. Pfeiffer  link
Adviesbureau voor
personeelsbeleid-werving-selectie
J.P. Kok, makelaar  link
C. Kok, makelaar  link
1859- 1862
Adressen der Officieren van het 2 Reg. Dragonders en 7 Reg.
Infanterie alhier in garnizoen, naar der zelfder rangen.
2de Regiment Dragonders
Ritmeester
Bruijn, H.E. de       link
1864- 1868
Mevr. de wed. S. M. van de Ven sinds 1865 van der Ven
1869- 1873
Mej. M. J. P. van Breda
H. van Kleef kantoorbediende.1942 - 1960
Accountantskantoor en Belasting Adviesbureau, Adr. F.
Bollerman
Bollerman & Overtoom, assur.     link
1966 Alg. Ned. Kantoor Bollerman-Overtoom
Kantoor Mr. L. Ali Cohen & Davidson 1946 Mr. L.Ali
Cohen
1960- 1969
1942 - 1960 of 66
Schade & Steger in assurantiën 01-01-1946
Steger & co effecten en ass. 03-03-1939
1940 - 1942
1949
Adr. F. Bollerman en Jac. Overtoom
Mrs. J. Roggeveen, W. Venlet
1972
J. H. Bollerman, Accountants- en Belastingadviesbureau
1977
juni
plattegrond situatie op dat moment
Hr. Steger  Hollants  hr. Bollerman hr. Rijpma
1978
mei nieuwe bouwplannen huidige situatie
24 oktober kantoor
1978- 2012
1938
Mr.J.G. Escher, advocaar en procureur
1946 - 1957
Mr. W. Venlet
1917 - 1923
J.J. Otte metaaldraaier
wijk 6 - 248
na 1809
mv 6054
verpondingsregister
gevel verbouwd tussen 1870-1879