Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
J.W. Druivesteyn

Haarlem, 20 November 1759
Haarlem, 16 July 1806
Gereformeerd
commissaris Kleine Bank van Justitie te
Haarlem, from 1783 until 1784
raad in de Vroedschap van Haarlem,
from 1785 until 1788
schepen van Haarlem, from 1786 until
1787
lid Comité van zekerheid van Haarlem,
from 22 January 1795 until 20 March
1795
lid provisionele municipaliteit van
Haarlem, 1795
lid Vergadering van provisionele
representanten van het Volk van
Holland, from 26 January 1795 until
March 1796
commissaris Kleine Bank van Justitie te
Haarlem, 1797
lid Intermediair Wetgevend Lichaam,
from 14 June 1798 until 31 July 1798
hoogheemraad Hoogheemraadschap
van Rijnland, from 1800 until 1806
lid raad van Haarlem, from 8 January
1803 until 16 July 1806
wethouder van Haarlem, from 1805
until 16 July 1806

kolonel van de schutterij van Haarlem,
from 1795
commandant gewapende burgerwacht
van Haarlem
chef van de burgerbewapening,
departement Texel
kerkmeester, 1803
weesmeester van Haarlem, from 1 April
1803 until 1804 (raad)
lid kamer van fabrikage van Haarlem,
from 8 January 1803 until 3 July 1804lid Comité van algemeen belang van
Haarlem, from 3 July 1804 until 16 July
1806 (raad)


Zijn vader was secretaris, raad en
schepen van Haarlem

woonplaats(en)/adres(sen)
Haarlem, from 20 November 1759 until
16 July 1806
jhr. Jan Willem Druyvesteyn
(1786-1857), onder andere lid raad
van Haarlem, in 1816 verheven in de
Nederlandse adel en stamvader van
het in 1960 uitgestorven adellijke
geslacht Druyvesteyn
Cornelia REESSEN Zij is geboren op 23 november 1762 in Amsterdam. doopsgezind
Zij is overleden op 21 januari 1836 in Haarlem, N.H., zij was toen 73 jaar oud.
1762-1836   
x (1)
1780
Willem Philip BARNAART
1755-1781

zoon
Willem Philip BARNAART
1781-1851

x (2)
1784
Jan Willem DRUYVESTEYN Gereformeerd
1759-1806

10 kinderen
Jhr. jan willem  1786-1857 getrouwd 23 juli 1809 Anna Maria de Bruyn Kops
Cornelis
Catharina 1792 1824 getrouwd 10 juli 1817 Jhr. Mr. Pieter Nicolaas Rendorp gestorven
in Batavia
Cornelia Wilhelmina Philippina
Willem Abraham
Jacoba Wilhelmina
Maria Jacoba 18 01 1796-1824 getrouwd 05 04 1824 Jan Christoffel Richemont
gestorven Semarang
Annette Cornelie 25 03 1802-1857 Getrouwd 14 11 1828 Jacob Johan Francois van
Oyen
(Anna Cornelia 1802 eerste steen Barnaart))
Cornelia Anna 1788 1852 getrouwd 17 juni 1812 Cornelius Ascanius van Sypesteyn
Portret van Jan Willem Druyvesteyn
(1786-1857) Datering 1825-1849
Autissier, Louis-Marie
schilder miniatuurtjes Druyvestein/Kops
1808

Namejhr Jan Willem Druyvesteyn,x1809 de
Bruyn Kops

Birth9 Jan 1786, Haarlem, prov.NH,
Netherlands

Death28 Dec 1857, Haarlem, prov.NH,
Netherlands

Occupationontvanger belastingen & lid
gemeenteraad van Haarlem

FatherJan Willem Druyvesteyn, x1784
Cornelia Reessen (1759-1806)

MotherCornelia Reessen, x<1780
Barnaart, x1784 Druyvesteyn (1762-1836)


Spouses1Anna Maria de Bruyn Kops,x1809
Druyvesteyn

Birth30 Mar 1784, Haarlem, prov.NH,
Netherlands

Death5 Jul 1824, Heemstede, prov.NH,
Netherlands

Occupationparticuliere,
huisvrouw/housewife

FatherPieter Kops,x<1783 Maria Cornelia
van Oosten de Bruyn

MotherMaria Cornelia van Oosten de
Bruyn,x<1783 Pieter KopsMarriage23 Jun 1809, Haarlem, prov.NH,
Netherlands

Children

Cornelia Maria Anna (1810-1900)
Jan Wllem (1814-1814)
Pieter (1816-1873)
Aernout Jacob Jan (1818-1841)
In 1815 was Duinlust in handen van Jonkheer Jan Willem Druyvestein die er
een witgepleisterd huis liet bouwen.Het huis Duinlust is, net als de oranjerie, modelboerderij en het Grote Huis op
Elswout, ontworpen door architect Constantijn Muysken (1843-1922). Het
huidige huis Duinlust is echter niet het eerste gebouw met die naam dat hier
stond. In 1815 was Duinlust in handen van Jonkheer Jan Willem Druyvestein
die er een witgepleisterd huis liet bouwen. In 1821 verkocht hij zijn bezit aan
de Amsterdammer Thomas Atkins die het ook maar korte tijd in bezit had.
De Burgersociëteit vergadert in De Gouden Leeuw in de Zijlstraat (nr.87) De Burgersociëteit
was een patriotse politieke club, die in 1786 was opgericht. De patriotten meenden toen dat
het oude stadhouderlijke bewind op instorten stond. Echter, pas met de Bataafse revolutie in
1795 was het zover. Hoewel dit achteraf niet nodig bleek te zijn, hadden zij zich uit voorzorg
bewapend. Namen behorende bij de cijfers op de tekening (volgens bijlage bij de tekening) 1.
Wigbold van Sypesteyn 2. Bartholomeüs Tersier 3. Jacob Jan Cambier 4. Isaac Cornelis Sterk
5. Jan Broese 6. Lodewijk Kulendaal 7. Johannes Enschedé 8. Goedschalk Kops 9. Willem
Anne Lestevenon 10. Jan Willem Druyvestein
Tekening in O.I.inkt van W.Hendriks, 1795
Dienstbode Jan Willem Druyvestijn in
1829

Bruidegom
Peter Ludwig Kessler
Beroep
kleermaker
Geboorteplaats
Hackenburg (Nassau)
Leeftijd
41
Bruid
Adriana Bolkestein
Geboorteplaats
Haarlem
Leeftijd
38
Vader van de bruidegom
Friedrich Kessler
Moeder van de bruidegom
Marie Christine Hoffmann
Vader van de bruid
Johannes Bolkestein
Moeder van de bruid
Johanna van Egmond
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
17-06-1840
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Wilhelm Louis Kessler
Né en 1841 - Haarlem
Décédé le 4 août 1887 - Haarlem , à l’
âge de 46 ans
Koffiehuisknecht

Parents
Peter Ludwig Kessler
Adriana Bolkenstein

Union(s) et enfant(s)
Marié le 17 février 1864 avec Hendrika
Helena Maria Moolenaar 1832 dont
Wilhelm Louis Kessler 1869-1913
Print
Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 4(1858)–A.J. van der Aa
[p. 367]
[Jan Willem Druyvesteyn]
DRUYVESTEYN (Jan Willem), zoon van Mr. François Constantijn Druyvesteyn en van Cornelia Anna van Royen, en kleinzoon
van François Aarnoudt Druyvesteyn en van Henriette Jacoba Gerlings, werd geboren te Haarlem den 20sten November
1759. Hij was Raad in de Vroedschap te Haarlem in 1785, Schepen en in 1787 Kolonel der schutterij. In 1788 van alle
betrekkingen ontslagen, werd hij door de burgerij na 1795 weder in allen hersteld, en bewees hij, als Kolonel en Chef van de
burgerwapening in het departement van Texel, vele goede diensten, tijdens de landing der Engelschen in Noord-Holland. Hij
werd in 1796 Hoogheemraad van Rijnland en onder zijn bestuur zijn de sluizen te Katwijk gebouwd. In 1803 zag hij zich
benoemd tot lid van den Raad, in 1805 tot vice President wethouder, en een jaar daarna tot President, welke betrekking hij
nog vervulde bij zijn overlijden den 16den Julij 1806. Hij was een man van een beminnelijk karakter, van groote opregtheid en
braafheid, waardoor hij te Haarlem steeds in groot aanzien stond bij de burgerij.

Hij was den 12den September 1784 gehuwd met Cornelia Reessen, weduwe van Mr. Willem Philip Barnaart, en verwekte bij
haar 12 kinderen, waaronder 5 zonen, die den lande in onderscheidene betrekkingen eervol hebben gediend.Uit medegedeelde familieberigten bijeengebragt.
Duinlust
Duinlust heeft niet alleen een statige villa en een mooi laat-negentiende-eeuwse
landschapspark. De verschillende woongebouwen van het personeel geven ook een idee van
de hoeveelheid werknemers die een statige buitenplaats draaiende moest houden.
Duinlust in Overveen is een schepping van de negentiende eeuw. Het reliëf van het terrein
verandert tot ongeveer 1880 voordurend doordat het duinterrein nog wordt geëxploiteerd als
afzanderij. Voor het transport van het zand wordt een zandvaart aangelegd.
Op een deel van het terrein is tussen 1783 en 1810 een boerderij gevestigd met een huisje,
boomgaard en velden. De eerste aanleg van een kleine buitenplaats dateert uit de periode
1814-1821. Dan laat jonkheer Jan Willem Druyvesteyn, griffier van het Vredegerecht van het
kanton Bloemendaal, hier een bescheiden huis bouwen met een kleine oranjerie en stallen.
Architect van het witte gebouw is Thomas Atkinson. De later ingrijpend verbouwde oranjerie
bestaat nog steeds

Vanaf 1828 is het terrein in handen van de schatrijke familie Borski en de aangetrouwde
families Van der Velde en Van der Vliet. Zij laten al voor 1881 een landschapspark
aanleggen. Zijn hoogtijdagen beleeft Duinlust echter na 1881, als Johanna Jacoba Borski-Van
der Vliet eigenaresse wordt van het terrein. Zij laat het oude herenhuis slopen en in 1882
vervangen door de nu nog bestaande villa even ten noordoosten van het oude gebouw.
Architect is Constantijn Muysken .
Druyvestein
levensbeschouwing
Gereformeerd
hoofdfuncties en beroepen

-
commissaris Kleine Bank van Justitie te Haarlem, van 1783 tot 1784
-
raad in de Vroedschap van Haarlem, van 1785 tot 1788
-
schepen van Haarlem, van 1786 tot 1787
-
lid Comité van zekerheid van Haarlem, van 22 januari 1795 tot 20 maart 1795
-
lid provisionele municipaliteit van Haarlem, 1795
-
lid Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Holland, van 26 januari 1795 tot maart
1796
-
commissaris Kleine Bank van Justitie te Haarlem, 1797
-
lid Intermediair Wetgevend Lichaam, van 14 juni 1798 tot 31 juli 1798
-
hoogheemraad Hoogheemraadschap van Rijnland, van 1800 tot 1806
-
lid raad van Haarlem, van 8 januari 1803 tot 16 juli 1806
-
wethouder van Haarlem, van 1805 tot 16 juli 1806
nevenfuncties

-
kolonel van de schutterij van Haarlem, vanaf 1795
-
commandant gewapende burgerwacht van Haarlem
-
chef van de burgerbewapening, departement Texel
-
kerkmeester, 1803
-
weesmeester van Haarlem, van 1 april 1803 tot 1804 (raad)
-
lid kamer van fabrikage van Haarlem, van 8 januari 1803 tot 3 juli 1804
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Haarlem, 12 september 1784

echtgeno(o)t(e)/partner
C. Reessen, Cornelia (weduwe van Mr. Willem Philip Barnaart)

kinderen
11 kinderen
Biographisch woordenboek der Nederlanden deel 4 (1858)
[p. 367]
[Jan Willem Druyvesteyn]
DRUYVESTEYN (Jan Willem), zoon van Mr. François Constantijn Druyvesteyn
en van Cornelia Anna van Royen, en kleinzoon van François Aarnoudt
Druyvesteyn en van Henriette Jacoba Gerlings, werd geboren te Haarlem den
20sten November 1759. Hij was Raad in de Vroedschap te Haarlem in 1785,
Schepen en in 1787 Kolonel der schutterij. In 1788 van alle betrekkingen
ontslagen, werd hij door de burgerij na 1795 weder in allen hersteld, en bewees
hij, als Kolonel en Chef van de burgerwapening in het departement van Texel,
vele goede diensten, tijdens de landing der Engelschen in Noord-Holland. Hij
werd in 1796 Hoogheemraad van Rijnland en onder zijn bestuur zijn de sluizen
te Katwijk gebouwd. In 1803 zag hij zich benoemd tot lid van den Raad, in 1805
tot vice President wethouder, en een jaar daarna tot President, welke
betrekking hij nog vervulde bij zijn overlijden den 16den Julij 1806. Hij was een
man van een beminnelijk karakter, van groote opregtheid en braafheid,
waardoor hij te Haarlem steeds in groot aanzien stond bij de burgerij.
Hij was den 12den September 1784 gehuwd met Cornelia Reessen, weduwe
van Mr. Willem Philip Barnaart, en verwekte bij haar 12 kinderen, waaronder 5
zonen, die den lande in onderscheidene betrekkingen eervol hebben gediend.

Uit medegedeelde familieberigten bijeengebragt.
Stuk houdende verklaring van Jhr. Jan
Willem Druyvesteyn, weduwnaar van
Anna Maria de Bruyn Kops, dat hem
jaarlijks een som gelds is uitgekeerd in
verband met de legitieme portie van
zijn vrouw in de nalatenschap van haar
vader Pieter Kops Goedschalksz, 1826
Cornelia REESSEN Zij is geboren op 23 november 1762 in Amsterdam.
Zij is overleden op 21 januari 1836 in Haarlem, N.H., zij was toen 73 jaar oud.
1762-1836   
x (1)
1780
Willem Philip BARNAART
1755-1781

zoon
Willem Philip BARNAART
1781-1851

x (2)
1784
Jan Willem DRUYVESTEYN
1759-1806

10 kinderen
Jhr. jan willem  1786-1857 getrouwd 23 juli 1809 Anna Maria de Bruyn Kops
Cornelis
Catharina 1792 1824 getrouwd 10 juli 1817 Jhr. Mr. Pieter Nicolaas Rendorp
gestorven in Batavia 3 mei 1824
Cornelia Wilhelmina Philippina
Willem Abraham
Jacoba Wilhelmina
Annette Cornelie 1802-1857
(Anna Cornelia 1802 eerste steen Barnaart))
Cornelia Anna 1788 1852 getrouwd 17 juni 1812 Cornelius Ascanius van
Sypesteyn
Maria Johanna 18 januari 1796 - 25 mei 1824  Semarang getrouwd met J.C.
Richemond
Catharina Barbara van Hees
(1810-1883)  Rotterdam-Utrecht
1ste begraafplaats Soestbergen

03 01 1810
22 03 1883
Husband of Jacoba Louisa Catharina
J. L. C. Drnyvesteyn, geb.van Hees
van den Tempel. Brother of Jan Willem
Druyvesteyn; Catharina Druijvesteijn;
Cornelia ...
Hendrik Herman van Hees van den
Tempel
Johanna Louisa  Kuijpers

ouders van
Jacoba louisa Catharina 1802
Henry Edouard 1811
David Cornelis 1814

1 Jhr. Jan Willem Druyvesteyn, geb. Haarlem 9 jan. 1786, overl.
aldaar 28 dec. 1857, tr. Haarlem 23 aug.
1809 Anna Maria de Bruyn Kops, geb. Haarlem 30 maart 1784,
overl. Heemstede 5 juli 1824, dochter
van Pieter Kops en Maria Cornelia van Oosten de Bruyn. (6).
2 François David Constantijn Druyvesteyn, geb. Haarlem 8 jan.
1787, overl. Batavia oktober 1819. (7).

3 Cornelia Anna Druyvesteyn, geb. Haarlem 8 april 1788, tr. 1812
jhr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn
Wigboldsz. Zie aldaar.
4 Johan Lodewijk Druyvesteyn, geb. 2 nov. 1790, overl. Leuze in
Henegouwen 6 juni 1824, tr. aldaar
Adele Rue, geb. 29 mei 1800, overl. 1 febr. 1825, dochter van
Rombaud en Isabella de Vos. Zie Inv. nr.
656.
5 Wilhelmina Jacoba Druyvesteyn, geb. Haarlem 6 aug. 1797, tr.
Haarlem 15 dec. 1825,
Jan Christoffel Richemont, geb. Amsterdam 31 aug. 1785, overl.
Haarlem 4 juni 1863, zoon van Willem
Hendrik en Anna Catharina Jongbloed, weduwnaar van Maria
Johanna Druyvesteyn, geb. Haarlem 18
jan. 1796, overl. Semarang 25 mei 1824, dochter van Jan Willem
en Cornelia Reessen (8).
6 Anette Cornelie Druyvesteyn, geb. Haarlem 25 maart 1802, overl.
1875, tr. 14 nov. 1828 Jacob Johan
François van Oyen, geb. 's-Gravenhage 5 maart, ged. aldaar Grote
Kerk 20 maart 1796, overl. Haarlem
30 dec. 1857, zoon van Louis Anthoine Cock van Oyen en Cornelia
Adriana Martina Patijn, (9).