index
- Koetshuis met stalling voor drie paarden.  Wijk 6 Nr 248 zwart en rood (Ridderstraat)
- Huis en erve Wijk 6 nr 232 (Ridderstraat)
-  Dubbel huis en erve. Alles te samen Sectie C nr 523

Advertentie Opregte Haarlemsche Courant 29-12-1851
Eigenaar
Barnaart, Willem Philip  - lid der gedeput. Staten N.H. - Nieuwegracht

Teding van Berkhout, M.C.S. wed. W.P. Barnaart - Nieuwegracht
en verdere erfgenamen
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
750
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(8) 450
Veranderingen
1853 publ. verk.
0
1
Eigenaar
(De erven) Druijvesteijn, Cornelis - gep. ritmeester van de lanciers - Haarlem
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
1884 schatting ( (224) 450  1887 (224) 390
2
Eigenaar
Sypesteyn, jonkh. Jacob Wigbold Ascanius, van - ambtenaar- Nieuwegracht

Lennep, van Anna Maria
wed. Jonkh. J.W.A. Sypesteyn en medeerfgenaam - Heemstede
Veranderingen
1854 schatting
1857 verkoop
Nieuw registratienummer
Eigenaar
Sypesteyn, jonkh. Jacob Wigbold Ascanius, van - ambtenaar- Nieuwegracht

Lennep, van Anna Maria
wed. Jonkh. J.W.A. Sypesteyn en medeerfgenaam - Heemstede
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(224) 800
Veranderingen
dj (dienstjaar) 1878 verkoop s 173/156
dj 1876
3
Eigenaar
Blanken, Wilhelmina Henriette - zonder- Haarlem
v van Charles Lucien Marin Smissaert
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(224) 800
Veranderingen
dj  1878 dj 1879 ver
onleesbaar st 75/80
verk. 18?  dj 1879
dj 1897 verk. 473/487
4
Eigenaar
Polman-Mooij, Johannes Mattheus - zonder ber.- Haarlem
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240)  - 977 800
Veranderingen
dj  1879
1489
Dj 1908 Verkoop St 73/65
5
Eigenaar
Zeewoldt, Jacob Justus Junior - zonder- Haarlem
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
5/5  2734
4/4  2174
3/3  2105
2/2  1010
1/1  252
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240)  977
(10492) 4083
(8252)  3106
(7976)  3069
(3607)  1613
575)  744
Veranderingen
dj 1910 Verkoop st 73/235
dj 1908
dj 1910
dj 1912
dj 1913
dj 1917
6
Eigenaar
de Nederlandsche Credietbank - Naamlooze Vennootschap gev. te Haarlem
directeur o.a. J.W. Arriens te Haarlem
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240) 977
Veranderingen
dj  1910 622/550
dj 1926 Verkoop st 73/885
7
Eigenaar
Naamlooze Vennootschap  "Centrale Bank" gevestigd te Veendam
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Soort der eigendommen
Huis en erf
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240) 977
Veranderingen
dj  1926 1 juni 1926
dj 1928 Verkoop st 73/171
8
Eigenaar
Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij
"Alvana" gevestigd te Amsterdam
gewijzigd in (zie Royement 8/1584 dd 7 mei 1928)
Naamlooze Vennootschap
Handelmaatchappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam
In potlood bovenaan Heemstede Landzichtlaan 37
Soort der eigendommen
Huis en erf
1 Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240)  977
2 Belastbaar inkomen  (ongebouwd) gebouwd
(2240) 1077
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Veranderingen
dj 1928 / 334 dj 1928 Herbouw fl 75/340
dj 1928 / 1987 dj 1933 Verkoop fl 73/244
9
Eigenaar
N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen
kantoorhoudend te Schiedam (Lange Haven 103)
In potlood bovenaan h/a H.A.V. Bank ??? Verboomstr.
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Soort der eigendommen
Huis en erf
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
1077
Veranderingen
dj 1933 / 415  dj 1942 Verkoop fl 73/664
10
Eigenaar
Woltman, Johannes Pieter Hendrik - kweeker - Wassenaar
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240) 1077
Veranderingen
dj 1942 / 1498 dj 1942 Verkoop st 73/824
11
Eigenaar
Allard, Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria - industrieel-
Heemstede
In potlood bovenaan Molenlaan 13
Soort der eigendommen
Huis en erf
Nieuw registratienummer
Inhoudsgrootte van ieder perceel
0560 (oud)   535 (nieuw)
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2240 oud)  (2140 nieuw) 1077
Veranderingen
9/1189 dj 1942 2/1832 dj 1948 Verkoop,enz  ls 75/23
dj 1948 384 dj 1951 Scheiding 73/393
12
Eigenaar
1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie - zb- Heemstede
- en consorten wed.  Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard
1/3 - Allard, Anna Hermine Maria -bibliothecaresse- Heemstede
1/3 id. Isabelle Theodore Marie -zb- id.
op huw.voorw. geh. met
joseph Hendrik Maria Aloysius Steger -comm. in effecten
In potlood bovenaan Kerklaan 85
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
535
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2140) 1077
Veranderingen
dj 1951 834 dj 1955 Verkoop ld 73/671
13
Eigenaar
De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V." gevestigd te Haarlem
(Doorgestreept. In kantlijn dj 1964 Ontbinding)
Enig beherend vennoot (doorgestreept)
Steger, Jozef Hendrik Maria Aloyisius  - comm in effecten- Heemstede
In potlood bovenaan Burg. van  Doornkade 5, Heemstede
Soort der eigendommen
Huis en erf
Inhoudsgrootte van ieder perceel
535
Belastbaar inkomen (ongebouwd) gebouwd
(2140) 1077
Veranderingen
dj 1955 1524 dj 77 Verk 73/1359
14
Eigenaar
Stichting Pensioenfonds voor Directieleden van Toornend - gev. te
Bloemendaal
Veranderingen
dj 1977/2415