0
Nederlandsche Credietbank

1897 - 1923
index
Eigenaar  De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926
Woning 1915 - 1923
L.T.J. Fontein
Bankdirecteur 1914 - 1923
Bedrijven
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean" 1908 - 1916
J.J. Otte 1917 - 1923
Metaaldraaier
a
L.T.J. Fontein directeur Ned. Credietbank. 1914 - 1923  Woning 1915 - 1923
1914 mededirecteur J.A.C. Suringar
Catharina Kalff(1853-1943) x Leonard Gustaaf
Tjalling Walraven Fontein (1851-1914)
Kapitein Inf,.
Trouwdatum : 19-05-1881, te Haarlem

Geboorte  vader  06 07 1851  Bergen N.H.
gestorven 08 04 1914 Loosduinen                 
Geboorte moeder Zwolle 02 04 1853

kinderen:

Catharina Margaretha Gerardina
18 maart 1882  te deventer
overleden 02 06 1955 Den Haag

Leonard Tjalling Jurriaan Fontein, geboren op
14 november 1883 te Deventer,
kantoorbediende van beroep 16 april 1912
registratie Leiden Herengracht 19
AB      Adresboek Bloemendaal
AH      Adresboek Haarlem
DT       De Telegraaf
HD      Haarlems Dagblad
HD      Haarlems Dagblad
AHB    Algemeen Handelsblad
NSC    Nederlandsche staatscourant
26 mei 1897  19 december 1897 naar Arnhem   Bevolkingsregister Assen 1890-1900
18 juli 1906 ouders en dochter naar den Haag
Dochter ingeschreven sinds 22 september 1900 uit
Duitsland
Zoon 05 februari 1902 naar Zwolle     
Bevolkingsregister Assen 1900-1921
Notities bij Leonard Gustaaf Tjalling
Walraven Fontein
Ouders: Tjalling Fontein & Gerardina
van den Bergh beiden uit Bergen
Catharina Kallf dochter van Gerrit
Jurriaan Kallf en Catharina Margaretha
Muller
Doopsgezind
Bergh van den   Gerardina       Plm 1815   28-04-1869 A018 Fontein Leonard Gustaaf Tjalling Walraven
Algemene begraafplaats oud Bergen
HD 01 03 1901
Vader van L.T.J Fontein
HD 17 06 1901
Leidsch Dagblad
24 04 1912
Leidsch Dagblad
21 11 1913
HD 22 05 1914
AH 01 09 1914
AH 09 01 1914
HD 18 11 1915
AH 01 01 1917
AB 01 01 1918
Bevolkingsregister Woerden, 1900 -
1921
Naam:        Leonard Tjalling Fontein
Geboren:        14-11-1883 te Deventer
Burgerlijke staat:        ongehuwd
Komt van:        Amsterdam, 11-05-1911
Vertrekt naar:        deel 7, bladzijde 60
De Bioscoop-courant
01 11 1918
AB 01 01 1920
L.T.J. Fontein
geboortedatum14-11-1883
biografie
L.T.J. Fontein was commissaris bij Filmfabriek
Hollandia. Hij schreef het scenario voor de film
Rechten der jeugd.
filmografie
Rechten der jeugd1918 — Scenarioschrijver
Al in 1918 opgenomen voor de Maatschappij
tot Exploitatie van Witte Films, maar na het ter
ziele gaan daarvan pas uitgebracht in 1921 en
niet meer onder de oorspronkelijke titel DE
JEUGD MOET WETEN. Witte Films waren
bestemd voor rooms-katholieken; geschikt als
familie-ontspanning.
De Kinematograaf 31 01 1918
AH 09 01 1921
De Kinematograaf 09 08 1918
De Telegraaf
27 10 1921
AH 01 01 1923
Haagsche courant 07 11 1923
Oorzaak liquidatie Nedrelandsche
Credietbank
"Trou Moet Blycken" 1923
Bevolkingsregisteregister Den Haag
17 04 24 uitgeschreven Haarlem en is
gaan inwonen bij zijn moeder en zuster.
NSC 06 08 1938
De kolonie te Gheel rond 1900
Geesteszieken werden door
familieleden in grote getale naar Geel
gebracht om er negen dagen lang
boete te doen. Na hun verblijf keerden
niet alle zieken terug naar hun plaats
van herkomst: een deel van hen werd in
Geelse gezinnen ondergebracht. Dit
was het begin van de psychiatrische
gezinsverpleging in Geel en van een
eeuwenlange traditie, uniek in de wereld
en tot op vandaag een actuele vorm
van psychiatrische verpleging.
Het feit dat psychiatrische patiënten
binnen een gezin werden opgevangen,
werd door velen als ‘zeer
controversieel’ gezien – zelfs tot ver
over onze landsgrenzen heen. Toch is
de gezinsverpleging door de eeuwen
heen uitgegroeid tot een monument:
de Geelse gezinsverpleging wordt
vandaag de dag beschouwd als een
bijzonder succesvol
behandelingsmodel voor
psychiatrische patiënten. Een model
met een bijzondere ethische waarde.
Geel - De barmhartige stede
Psychiatrische gezinsverpleging
AHB 01 04 1943
AHB 08 06 1955
Huwelijk op 19 mei 1881 te Haarlem
=
Vader van de bruidegom
Tjalling Fontein
Moeder van de bruidegom
Gerrardina van den Bergh
=
Bruidegom
Leonard Gustaaf Tjalling Walraven Fontein,
geboren te Bergen, 29 jaar oud, militair van
beroep
Bruid
Catharina Kalff, geboren te Zwolle, 28 jaar oud
=
Vader van de bruid
Gerrit Jurriaan Kalff
Moeder van de bruid
Catharina Margaretha Muller
1 september 1884 | Adresboeken
Haarlem | pagina 125  

Kalff, geb. C M Muller (wed. G J),
Parklaan 53.

1 januari 1898 | Adresboeken Haarlem
| pagina 169  

Kalff, geb. C M Muller (wed. G J),
Parklaan 53.

1 september 1903 Schotersingel 7
Gerrit (1856-1923) (159.00), geboren in Zwolle op 28 juli 1856, is een van de meest succesvolle leden van de
familie Kalff. Hij kreeg de kans van zijn oom Frederik Muller om naar het gymnasium te gaan in Amsterdam
waarna hij met een omweg Nederlands ging studeren in Leiden. Na zijn kandidaatsexamen kreeg hij een functie
als leraar aan het Haarlems Gymnasium. Hij promoveerde op het proefschrift 'Het lied in de middeleeuwen'
(1883)3. Zijn grootste werk is 'Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde' in zeven delen, geschreven tussen
1906 en 1912. Als bekend hoogleraar nam hij een vooraanstaande positie binnen de academische wereld in. Hij
was getrouwd met Johanna Jacoba Elisabeth Momma, zij hadden samen vier kinderen
Gerrit Jurriaan Kalff (1818-1879) x Catharina Margaretha Muller (1824-  Haarlem 22 04-1904)
Uit dit huwelijk o.a.:

Femina Geertruida (1846-1927) 151.00 (Mientje)
Catharina Anna (1847-1848)
Margaretha geboren (1849-1917) 153.00 (Margo)
Jacob, volgt XVh 154.00
Samuel,(1851- 1932) x Thérèsa Hoven
Catharina Kalff(1853-1943) x Leonard Gustaaf Tjalling Walraven Fontein (1851-1914) (Cato)
Christiaan (1854-1938)
Isabella (1855-1910)
Gerrit volgt XVj 159.00
Femina Geertruida Henriëtta (1857-1934) x Henri Maurits Stibbe (1857-1896)
Jacob Nicolaas (1858-1911) 161.00 (Koos)
Frederik (1862-1891) (Frits)
RECHTEN DER JEUGD
ook: ZOOALS DE OUDEN ZONGEN/DE JEUGD MOET WETEN
Maurits H. Binger
Hollandia
met: Annie Bos (Maria), Adelqui Migliar (schilder Gerard van Hogelanden), Jan van Dommelen, Jeanne van der
Pers, Renée Spiljar, Sophie Willemse en twaalf dansers van het ballet van de Nederlandsche Opera
Scenario: L.T.J. Fontein en Adelqui Migliar. Vijf akten. Herman van Hogelanden, de enige zoon van de beroemde
schilder Gerard van Hogelanden, is verliefd op Dora, de dochter van de houtvester. Hij is echter bevreesd dat zijn
vader geen toestemming voor een huwelijk zal geven, maar tot zijn verwondering maakt deze geen bezwaar. Gerard
vertelt aan zijn zoon zijn levensverhaal: Toen hij twintig jaar was, leefde hij slechts voor de schilderkunst, maar zijn
vader wilde hem tot koopman opleiden. Zijn vader was tegen de oprechte genegenheid tussen hem en Maria, het
nichtje van pastoor Hendrix. Gerard werd naar de universiteit in de naburige stad gestuurd. Voor de studie voelde
hij niets en zijn vader liet hem aan zijn lot over. De kunstkopers vonden zijn werk wel talentvol, maar niet rijp genoeg
voor de verkoop. Hij moest van zijn vader trouwen met een vrouw, die hem slechts om het geld trouwde. Hij werd
gebracht tot de bedelstaf. Toen hij zijn vroegere vriend Paul van Beek ontmoette, gaf die hem moed om een nieuw
leven te beginnen. Als Gerard op een zekere dag zich weer met energie wijdde aan de schilderkunst, bezig zijn
lievelingsschilderij, het portret van Maria, te voltooien, staat zij plotsklaps voor hem en geeft haar wens te kennen
om nog eenmaal voor hem te poseren. Toen het schilderij voltooid was, behaalde het de hoogste onderscheiding en
dan staat hem niets meer in de weg om het meisje, dat hij steeds was blijven liefhebben, tot zijn vrouw te maken.
Gerard eindigt zijn verhaal met de volgende woorden: 'Mijn zoon, je moeder had geen andere rijkdom dan haar
goed hart, haar reinheid en haar eenvoud. Indien ook jouw uitverkorene deze deugden bezit, zal ik haar met liefde
als mijne dochter begroeten'. Al in 1918 opgenomen voor de Maatschappij tot Exploitatie van Witte Films, maar na
het ter ziele gaan daarvan pas uitgebracht in 1921 en niet meer onder de oorspronkelijke titel DE JEUGD MOET
WETEN. Witte Films waren bestemd voor rooms-katholieken; geschikt als familie-ontspanning.
Première: 28 oktober 1921
ZW-1652 meter
Ansichtkaart  1915 Pand uiterst
rechts.
Kruisstraat 1915
HD 20 11 1913
Aftreden Arriens
Benoeming Fontein
Jansstraaat 1923
Vader
Leonard Gustaaf Tjalling Walraven Fontein, 31 jaar jaar oud,
officier der infanterie van beroep

Moeder
Catharina Kalff

Kind (mannelijk)
Leonard Tjalling Jurriaan Fontein, geboren op 14 november 1883
te Deventer
Pesion Blok in de Marnixstarat 411
Amsterdam. Eerder heeft hier Suringar
gewoond (1899 en 1902)