HD     Haarlems Dagblad
HC     Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH     Adresboek Haarlem
JH      Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
HV      Het Vaderland
HND   Het Nationale Dagblad  (Uitgegeven door NSB)
OHC  Opregte Haarlemsche Courant
AHe    Adresboek Heemstede
HD      Haarlems Dagblad
HC      Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
DGE    De Gooi-en Eemlander
NvdD  Het nieuws van de dag-kleine courant
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
HD      Haarlems Dagblad
HC      Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH      Adresboek Haarlem
AB      Adresboek Bloemendaal
DGE    De Gooi-en Eemlander
NSC    Nederlandsche staatscourant
HBW   Het Bloemendaalsch Weekblad
DT       De Telegraaf
DC      Delftsche Courant
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
Gezin van Angele Koe
Zij is getrouwd met (1) Hendrik Gerrit Daniël (Han) Coppens op 11 april 1918 te Amsterdam, Noord Holland, Netherlands, zij was toen 19 jaar
oud.Bron 1

Eerste huwelijk

Echtscheiding
Datum: vrijdag 18 mei 1928

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.5B;fol.28
Datum: 11-04-1918
Bruidegom Hendrik Gerrit Daniël Coppens
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Angéle Koe
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Gerrit Cornelis Albertinus Coppens
Moeder bruidegom Hendrica Francisca Vreedenberg
Vader bruid Aron Koe
Moeder bruid Eva Weening
Nadere informatie Echtscheiding 18-05-1928.;beroep Bg.:koopman;beroep vader Bg.:koopman;beroep vader Bd.:diamantslijper

Tweede Huwelijk
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.8E;fol.2v
Datum: 01-09-1932
Bruidegom Willem Venlet
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Hengelo (Overijssel)
Bruid Angéle Koe
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Cornelis Nicolaas Venlet
Moeder bruidegom Geertje Dil
Vader bruid Aron Koe
Moeder bruid Eva Weening
Nadere informatie Gescheiden van Hendrik Gerrit Daniel Coppens. Echtscheiding Haarlem 12-02-1943.;beroep Bg.:advocaat en procureur;beroep
vader Bg.:apotheker

Gscheiden
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Scheidingsakte
Aktenummer: reg.1A;fol.11v
Datum: 18-05-1928
Bruidegom Hendrik Gerrit Daniel Coppens
Bruid Angèle Koe
Kind(eren):

Hendrica Angelica Trentz (Ita) Coppens  1919-2005
Gerrit Cornelis (Boy) Coppens  1922-± 2008

Het echtpaar is 18 mei 1928 te Amsterdam, Noord Holland, Netherlands gescheidenBron 1.

Oorzaak: http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=hvanraam&m=NG&lang=nl&n=Koe&t=N&x=16&y=12

Zij is getrouwd met (2) Willem Venlet op 1 september 1932 te Amsterdam, Noord Holland, Netherlands, zij was toen 34 jaar oud.

Bruidegom:Willem Venlet
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Hengelo (Overijssel)
Leeftijd:29
Beroep:advocaat en procureur
Vader bruidegom:Cornelis Nicolaas Venlet
Geslacht:Man
Beroep:apotheker
Moeder bruidegom:Geertje Dil
Geslacht:Vrouw
Bruid:Angéle Koe
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:Amsterdam
Leeftijd:34
Vader bruid:Aron Koe
Geslacht:Man
Moeder bruid:Eva Weening
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 1 september 1932
Plaats:Amsterdam
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:
Noord-Hollands ArchiefNoord-Hollands Archief
Plaats instelling:Haarlem
Collectiegebied:Noord-Holland
Documentnummer:Reg.8E fol. 2v
Registratiedatum:1 september 1932
Plaats:Amsterdam
Opmerking:Eerder Gescheiden van Hendrik Gerrit Daniel Coppens.
Echtscheiding Haarlem 12-02-1943.(wegens oorlog gescheiden, hertrouwd na de oorlog, uiteindelijk toch weer gescheiden)

hertrouwd na de oorlog maar opnieuw gescheiden ca 1955
Willem was toen terug uit Indonesie voor de begrafenis van zijn moeder
Kind(eren):

Nicolaas Cornelis (Kees) Venlet  1933-2011
(Niet openbaar)
Willem Benjamin Henri Venlet  1936-2013

Het echtpaar is 12 februari 1943 te Amsterdam, Noord Holland, Netherlands gescheidenBron 1.

Oorzaak: oorlog jodenvervolging

Notities bij Angele Koe
Foto 1927 uit collectie Foto studio Merckelbach
Administratie Merkelbach: Bloemen Waanders, van (Kleine-Gartmanplantsoen, Pension Coppens/Corverlaan 13~Bussum)
Op deze foto: Angèle Coppens-Koe
Jaartal(len): 1927
Bestandsnaam: 010164032260
Instelling: Stadsarchief Amsterdam

-Meer detalils over Lulof's en Sternberger's via MyHertiage site dd 17 06 2011 Povel Stammbaum Web Site
http://www.myheritage.nl/FP/tree-matches.php?s=26909061&familyTreeID=7&targetFamilyTreeID=13&targetSiteID=57648251&reviewMode=pending

zie stamboom bijlage Venlet familie

ondergedoken gedurende oorlog, eerst in den Haag bij Benjamin (Benno) Stomp student collega van Willem Venlet
(andere vriend collage Henri Hoppe) nadien in Heemstede op de Heemsteedse dreef.
Tante Uut heeft voor de kinderen gezorgd om aan de Duitsers te tonen dat zij verzorgt werden door een niet joodse vrouw.
Er was natuurlijk ook een dienst meisje.
Zou terug getrouwd na de oorlog in Heemstede, was gescheiden om haar kinderen (joden) te beschermen
Is naar America gegaan na het overlijden van haar man en zorgde daar voor een oudere man

zou dus wel Angele kunnen zijn . Datum bij archief Merckelbach is 1920 adres Roelof Hartstraat.
Zou ze dus geen 16 maar 22 jaar zijn, ze is dan al ca 2 jaar gehuwd met Han Coppens. Laatste was zoals Geertje me schreef "goed to do" Ze
hadden een auto met chauffeur, die buiten de stad achterin gezet werd, want dan reed Angele zelf. Ze kon ook de motor problemen oplossen, want
dat hoorde bij je rijbwijs halen. Buiten de stad omdat het niet netjes was als een vrouw autoreed
Verbi Divini Minister (afgekort VDM) is
latijn en betekent Dienaar van het
Goddelijke Woord.
Smeding        H.        m        
1833-?        1858-1861        
onbekend        zendeling        Java        
Kediri
Hendrik Smeding data volgens grafsteen18-05-1831 / 11-05-1891         
59jaar

Hij is geboren op 21 mei 1833 in Leeuwarden.
Titel: Doctor
Beroepen:
 in het jaar 1881 Predikant.
Nederlandsch Hervomde gemeente

 in het jaar 1891 Predikant.
Hij is overleden op 14 mei 1891 in Haarlem, hij was toen 57 jaar oud.
Overleden in het huis staande aan den kleinen Houtweg 14.

Hij is getrouwd met (1)  Mensje Maria Janszon op 16 juni 1858 te Rotterdam,
hij was toen 25 jaar oud.

Persoonlijke gegevens Mensje Maria Janszon

Zij is geboren op 27 maart 1830 in Rotterdam.
Zij is overleden op 5 december 1879 in Haarlem, zij was toen 49 jaar oud.
Overleden in het huis staande op de gedempte Oudegracht 62.Hij is getrouwd met (2)  Maria Jacoba Petronella van Breda op 3 november
1881 te Haarlem, hij was toen 48 jaar oud. Zij was 40.

Kind(eren):

1.Nn Smeding  1883-1883

M.J.P van Breda (Haarlem1841-  Haarlem 1918)

  
Dochter van Jacob Gijsbertus Samuel van Breda (botanicus en chemicus
Delft1788- Delft 1867)  en Cornelia Maria Veeren (ongeveer 1769-1829)
Echtgenote van ds. Hendrik Smeding
Zuster van Jacoba Frederica van Breda (geboren Leiden ongeveer 1839)
Van Breda was de zoon van de arts, weerkundige en politicus Jacob van Breda. Hij volgde de
Latijnse School te Delft, en studeerde vanaf 1806 medicijnen en natuurlijke historie aan de
Universiteit Leiden. In 1811 promoveerde hij op een geneeskundig onderwerp, om daarna voor
een jaar naar Parijs te gaan. In 1816 werd hij docent in botanie, scheikunde en geneeskunde
aan het Athenaeum van Franeker. Dankzij de vrede na de Napoleontische Oorlogen kon hij
verschillende plekken in Frankrijk, Engeland en het tegenwoordige Duitsland bezoeken.

In Franeker raakte Van Breda bevriend met de jurist Adriaan Gillis Camper. In 1821 trouwde hij
diens dochter Frederika Theodora Ernestina Camper (1799-1834). Ze was geïnteresseerd in de
wetenschap en zou Van Breda op diens reizen naar onder andere Georges Cuvier in Frankrijk
en Humphry Davy in Engeland vergezellen. Ook maakte ze tekeningen van de objecten in zijn
collecties. Het paar kreeg geen levendgeboren kinderen.

In 1822 werd Van Breda hoogleraar in de botanie, zoölogie en de vergelijkende anatomie aan de
Universiteit Gent. Hij was in Gent ook directeur van de botanische tuin. Hij begon in 1825 aan zijn
vijftiendelig werk Genera et Species Orchidearum et Asclepiadearum, waarin hij
plantengeslachten uit Nederlands-Indië beschreef. De betreffende planten werden hem
opgestuurd vanuit Batavia. Ook onderzocht hij in deze periode de geologie van het latere België.
Hij was een aanhanger van het uniformitarianisme van de Britse geologen Hutton en Lyell. In
1830 moest hij als gevolg van de Belgische Revolutie zijn werk in Gent opgeven.

Hierna werd hij buitengewoon hoogleraar in de zoölogie en geologie aan de Universiteit Leiden.
In 1835 werd hij gewoon hoogleraar. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij in 1836 met
Cornelia Maria Veeren. In 1839 verhuisde Van Breda naar Haarlem, waar hij – als opvolger van
Martinus van Marum – de afdelingen paleontologie, mineralogie en natuurwetenschappen in het
Teylers Museum ging beheren en secretaris werd van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen. In de laatste functie organiseerde hij meer dan 400 schrijfwedstrijden om het
wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Hij deed onderzoek naar magnetisme en elektriciteit
en kocht voor het museum - deels uit eigen middelen - fossielen aan, waaronder een
Archaeopteryx die bekendstaat als "de Haarlem". Van 1841 tot 1867 was Van Breda lid van
Teylers Tweede Genootschap.

Van 1852 tot 1855 was hij in opdracht van Thorbecke de voorzitter van een commissie die de
eerste grootschalige geologische kartering van Nederland moest voorbereiden. De commissie
zou wegens onderlinge meningsverschillen niet slagen in haar taak, maar de eerste geologische
kartering van Nederland zou later worden volbracht door Van Breda's student Winand Staring.

Van Breda ging in 1857 met emeritaat in Leiden en legde in 1864 zijn functies in Haarlem neer.
Zijn uitgebreide verzameling fossielen, planten en dieren (ongeveer 1900 objecten) werd in 1871
verkocht aan de Universiteit van Cambridge en het British Museum of Natural History. Een van de
betreffende fossielen werd naar hem genoemd als Megalosaurus bredai, dit is later de typesoort
geworden van de dinosauriër Betasuchus.
Persoonlijke gegevens Jacobus Aussum
Hij is geboren in het jaar 1807 in haarlem. Tuinman / werkman
Hij is overleden op 8 januari 1870 in haarlem, hij was toen 63 jaar oud.
Hij is getrouwd met Johanna Francina Niesten.Geboren 1810

wonende kleine houtstraat w3 nr 256

zoon:  Wilhelmus Bernardus Ausum, geboren 10 07 1838 te Haarlem,
overleden Leiden 64 jaren jaar oud,04 10 1902 Broodbakkervan beroep
getrouwd 1) 05 02 1868
Harmina te Loo, geboren te Wageningen, 25 jaar oud, dienstbode van beroep
Wilhelmus was toen 31
getrouwd 2)
06 05 1874 met                
Johanna Catharina Takkenberg, geboren te Haarlem, 28 jaar oud,
dienstbodevan beroep
Wilhelmus was toen 35

zoon:
Jacobus Franciscus Ausum, geboren 02 09 1831

broodbakker van beroep
Getrouwd 10 05 1865  , 33 jaar oud, met
Elizabeth Maria Nikkel, geboren te Haarlem, 33 jaar oud, dienstbode van
beroep

dochter
Elizabeth Johanna Ausum 19 n03 1833

Dochter:
Hendrika Johanna Ausum geboren 29 01 1835
getrouwd 29 11 1876 met    
Hendrik Hoomans, geboren te Haarlem, 42 jaar oud, bloemistknecht van
beroep Zij was toen 41

Dochter
Maria Geertruida Ausum, geboren 20 03 1830 overleden 02 08 1895 ze was
toen 65 jaar
getrouwd met
Willem Vermeer

Dochter
Anna Maria Aussum, 77 jaar oud overleden 04 01 1921
getrouwd met
Carolus Theodorus Scheulderman

zoon Johannes Bernardus Ausum geboren 18 07 1836

zoon Bernardus Aussum geboren 28 01 1840
1947 : Evelyn Heepe (1880-1955)
ingenio et Arti (du latin : pour la
science et l'art) est une médaille
danoise décernée à des scientifiques
et artistes danois et étrangers éminents