Afbeelding van de Janspoort na het dempen van de singel in ca.1676 en de huizen
aan de tegenwoordige Ridderstraat door L.V.van der Vinne
De Bakekenessergracht is al verlengd tot de nieuwe gracht
De Kruijs poort tot Haerlem.1683 7maent/4 dag : [afbeelding van de noordelijke stadswal in
afbraak tussen de Kruispoort en de Janspoort] / [door L.V.v.d.Vinne]. - 1683.
Eind 1613 werd begonnen met de
aanleg van de Herengracht. De
Prinsengracht werd in 1614 gegraven,
de Keizersgracht in 1615
Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
De aanleg van Nieuwstad
Catalogusgegevens: Stadswal tussen
de Janspoort en de Pinkmolen te
Haarlem vanuit het noordwesten.
Gezicht op de noordelijke stadswal te
Haarlem met op de voorgrond de brug
over de Kerfsloot (nu Kinderhuisbrug)
en v.l.n.r. de Janspoort, de Kruispoort,
het torentje van het H.Geesthuis, de
Pinkmolen (Pijntoren) en het Arme
Kinderhuis. Opschrift: (in dorso)
"Gezigt van 't Bolwerk bij t'Kinderhuys
te Haarlem langst de cingel na de
Kruys en St.Janspoorten te zien."
Tekenaar: Vincent Jansz.van der
Vinne, ca.1770 naar een schilderij van
Gerrit Adriaensz. Berckheyde,
ca.1670. Gesigneerd op de
achterzijde: ".na schilderij van
G.Berkheijde door Vincent van der
Vinne".
Beleg van Haarlem, 1572-1573.
Gezicht vanaf de wallen aan de
Noordzijde der stad op de omgeving
tot het Huis ter Kleef.
Pentekening van P.Saenredam,
ca.1626, naar een houtsnede van Jan
Moyt Jacobsz, 1573 (?). h.28, br.40½
cm.
NB Links bovenaan: "Dit is die
fortresse ofte starcte van die vrome
ende vermaerde stadt haerlem." met
verklaring der letters.
Detail met de "Blockhuizen" bij de Kruis
en Janspoort
Haarlem's Dagblad 13 april 1935
De Ossemarkt te Haarlem [1778].
Afgebeeld is de ossenmarkt op de
zogenaamde Plantage tussen de
Nassaustraat en de Nieuwe Gracht.
Links op de voorgrond het begin van
de Lange Margarethastraat. Op de
achtergrond van links naar rechts: een
gedeelte van de garnizoensstallen, de
Pinkmolen (gebouwd op de fundering
van de v.m. Pijntoren), de brug over
de v.m. Kraaienhorstergracht en
rechts daarvan het tegenwoordige
Nassauplein naar de Nieuwe Gracht
toe. De ossenmarkt werd in 1756
hierheen verplaatst van de Kouden-
horn om plaats te maken voor het
Diaconiehuis (nu: Politiebureau). -
Oriëntatie: ziende naar het westen.
Tekening : pen in zwart en penseel in
kleuren ; Titel van het oude
opzetkarton onder de tekening
bijgevoegd. Het jaartal "1778" is niet
bewaard gebleven bij het in
passe-partout zetten. Gesigneerd
linksonder: "Naar 't Leeven getekend
door C:V:Noorde". - Met watermerk: