Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
03 07 1823 laatste in oude spelling nieuwe gragt

Joan van Schuylenburch

Also Known As: "Johannes", "Johan", "van Schuijlenburch"
Birthdate: September 18, 1675  
Birthplace: den Haag, den Haag, Zuid-Holland, Nederland         
Death:  June 13, 1735   
Haarlem, Noord-Holland, Netherlands  


Son of Willem van Schuylenburch, heer van Drakenburg and Anthoinetta van der Wiele

vrouw 1
1697 Elisabeth de Hochepied 1678- 1708; Amsterdam-den Haag 29jr
Willem Jansz van Schuylenburch  -1755 and Johannes van Schuijlenburg 1701- 1764
vrouw 2 1713
Cornelia Jacoba Kemp, vrouwe van Moermont en Renesse  1696-1755 Zierikzee-
Anthonetta van Schuylenburch  1717-1761 en Pieter van Schuylenburch  1714-1764
Brother of Adriaan van Schuylenburch, heer van Duckenburg


Over Joan van Schuylenburch (Nederlands)

•Raad in de Vroedschap van Haarlem
•Schepen
•Thesaurier
•Burgemeester van Haarlem
•Weesmeester te Haarlem
•Gecommitteerde ter dagvaart
•Commissaris
•Rentmeester der geestelijke goederen
•Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie
•Hoogheemraad van Rijnland
•Griffier en Raad der nalatenschap van koning-stadhouder Willem III