Bewoners en bedrijven voor zover bekend.        index
Doop op 7 februari 1758 te Amsterdam
(Kerk aan huis)
=
Vader
Johannes Prince
Moeder
Elisabeth Rauwenhoff
Kind
Johanna Lucrecia
Getuigen
Jan Boon Caspersz
Lucretia Rauwenhoff
Doop op 17 december 1755 te
Amsterdam (Kerk aan huis)
=
Vader
Johannes Prince
Moeder
Elisabeth Rauwenhof
Kind
Elisabeth Johanna
Getuigen
Elisabeth Kestner
Jan Schrader
Doop op 31 mei 1759 te Amsterdam
(Kerk aan huis)
=
Vader
Johannes Prince
Moeder
Elisabeth Rauwenhoff
Kind
Francois Jacob
Getuigen
Paulus Rauwenhoff
Francina Philippina Prince
Begrafenis op 4 april 1796 te
Amsterdam
Overledene
Elizabeth Rouwenhof 77jr
Geregistreerde
Johannes Prince

Extra informatie
Begraafplaats        Oude Luthersche
Kerk

eigen graf
=
Bruidegom
Albertus Prince, geboren te Haarlem,
wonende te Utrecht
Bruid
Anna Theodora Kraans, geboren te
Kortenhoeff, wonende te Rhijn,
Nieuwen

Opmerking
Getuigen bruidegom: Johannes Prince
vader Haarlem - Getuigen bruid:
Catharina Antonia Ponk moeder Rhijn,
Nieuwen - Bruidegom moet attestatie
Haarlem brengen.
Datum ondertrouw: 19-08-1790
De buitenplaats Vreedegrond (breukelen)
Op het terrein waarop het huis stond waarin Weyerman woonde, alsmede
dat van zijn buurman aan de noordzijde stond, in 1778 het buitenplaatsje
Vreedegrond. Dat buiten werd in dat jaar door het Haarlemse echtpaar Mr.
Johannes Prince en vrouwe Elisabeth Rauwenhof (eerder weduwe en
erfgenaam van de heer William van Dijk) verkocht aan de heer Jan Willem
Bozee te Amsterdam. Het werd dus eerder dan 1778 gesticht, maar vrijwel
zeker na de jaren waarin Weyerman in Breukelen woonde. Het stond aan de
Vecht. Tussen Vreedegrond en de Clapstraat waren de drie kleinere huizen
gehandhaafd.
Gezin van Johannes Prince
Hij is getrouwd met Elisabeth Rauwenhoff op 16 februari 1755 te 's-Gravenhage,
Zuid-Holland, Nederland, hij was toen 33 jaar oud.
Evangelisch- Luthers


Zij zijn op 14 februari 1755 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw
gegaan.
Kind(eren):

Francois Jacob Prince  1759-1824 Tree 7
Persoonlijke gegevens Francois Jacob Prince
Hij is geboren op 30 mei 1759 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Hij is gedoopt op 31 mei 1759 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
getuigen: Paulus Rauwenhoff, Francina Ph. Prince
Beroep: baljuw van Velzen.
Hij is overleden op 25 april 1824 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, hij
was toen 64 jaar oud. (koningstraat)
Doop op 10 februari 1748 te
Amsterdam (Kerk aan huis)
=
Vader
William van Dijk
Moeder
Elisabeth Rauwenhoff
Kind
Willemina
Getuigen
Johan George Stierling
Catharina Meijer
Huwelijk op 8 juli 1812 te Velsen
=
Vader van de bruidegom
Johannes Prince
Moeder van de bruidegom
Elisabeth Rauwenhoff
=
Bruidegom
Francois Jacob Prince, geboren te
Amsterdam, 52 jaar oud, rentenier van
beroep
Bruid
Susanna Christine van Eijbergen,
geboren te Haarlem, 33 jaar oud
=
Vader van de bruid
Pieter Jacob van Eijbergen, zeepzieder
van beroep
Moeder van de bruid
Susanna Christina Bogaart
Doop op 13 januari 1747 te Amsterdam
=
Vader
William van Dijk
Moeder
Elisabeth Rauwenhoff
Kind
Clara Elisabeth
Getuigen
Regnerus van Dijk
Clara Elisabeth Rademaker
Overlijden op 25 november 1812 te Rotterdam
=
Vader
Albertus Prince
Moeder
Elizabeth Rouwenhof
Overledene
Albertus Prince, geboren te Haarlem, 48 jaar oud
Partner
Anna Theodora Kraane

Bronvermelding
Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Overlijden
Nadere toegang op het overlijdensregister van de
gemeente Rotterdam, Rotterdam, archief 999-09,
inventaris­num­mer 1812C, 25-11-1812, folio c014v
Trouwen op 22 augustus 1790 te Utrecht
=
Bruidegom
Albertus Prince
Bruid
Anna Theodora Kraane

Ondertrouw op 22 augustus 1790 te Utrecht

Bruidegom
Albertus Prince
Bruid
Anna Theodora Kraane

Gezindte:        
Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)


Opmerking
Attestatie afgegeven om te Leiden te trouwen.
Overlijden op 15 augustus 1812 te
Rotterdam
=
Vader
Albertus Prince
Moeder
Anna Theodora Kraan
Overledene
Janetta Hendrika Wilhelmina Prince,
geboren te Utregt, 17, 4 mnd. en 4
dgn. jaar oud
Gezin van Johanna Lucretia Prince
Zij is getrouwd met Gerard Keulen Van  op 30 november 1784 te Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zij was toen 26 jaar
oud.

de weledele heer Mr Johannes Prince en de weledele vrouw Susanna maria Commelin weduwe van de weledele heer
Cornelis Buijn van Keulen

Kind(eren):

Joannes Elisa Keulen Van  1787-???? doop kerk aan huis amsterdam
Johanna Francina Keulen Van  1788-1828 doop kerk aan huis amsterdam geboren te Haarlem gestorven Leiden
Clara Henriëtta  doop  05 01 1792 kerk aan huis amsterdam
Susanna Maria 1786  gestorven 02 01 1834 Dordrecht


Notities bij Johanna Lucretia Prince
Akte inv.nr. U241a2, aktenr. 124, d.d. 08-10-1796
Aktesoort Procuratie
Notaris P. VAN SPALL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Hoesch
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Christiaan Gebel
Beroep eerste partij: koopvrouwe binnen Utrecht
Naam tweede partij: J. van der Gryp
Beroep tweede partij: procureur gerechte van Gouda en Oudewater
Woonplaats tweede partij: Gouda
Samenvatting inhoud akte: om, desnoods rechtens, achterstallige renten en vordering vanwege
: geleverde winkelwaren te innen by Gerrit van Keulen
: x Johanna Lucretia Prince te Oudewater
Verwijzingen: overdracht d.d. 09-11-1793 voor notaris D. Oortmond te Amsterdam
Verwijzingen: overdracht d.d. 15-05-1793 voor notaris D. Oortmond te Amsterdam
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 17-08-1792 voor notaris J. Polyn te Gouda
Bijzonderheden: Christiaan Gebel is uitlandig
Persoonlijke gegevens Elisabeth
Rauwenhoff 
Zij is geboren op 25 oktober 1718 in
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Zij is gedoopt op 25 oktober 1718.
Rauwenhoff, Hendrik
getuige:
[van] Uchelen, Lucresia
getuige:
Bossenschreder, Geertruij

Geloof: Luthers.
Zij is overleden op 27 maart 1796 in
Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland, zij
was toen 77 jaar oud.
Gezin van François Jacob Prince

Hij is getrouwd met (1)  Geertruijd
Johanna E. Oosten van de Bruin op 24
juli 1785 te Haarlem, Noord-Holland,
Nederland, hij was toen 26 jaar oud.

Kind(eren):

1.Cornelis Pieter Prince  1794-1800


2.Jan Jacob Bruijn de Prince  1799-
1868 


3.Jan François Bruijn de Prince  1792-
???? 

Hij is getrouwd met (2)  Susanna
Christina Eijbergen Van op 8 juli 1812
te Velsen-Noord, Noord-Holland,
Nederland, hij was toen 53 jaar oud.

Kind(eren):

1.Susanna Christina Prince  1816-
1883 


2.Susanna Geertruida Prince  1813-
1814


3.Geertruida Johanna Prince  1814-
1832
moeder Johannes Prince Francina Filepinna Prince Amsterdam 1695-
????

Gezin van mr Johannes Prince

Hij is getrouwd met  Elisabeth Rauwenhoff op 14 februari 1755 te
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Zij zijn op 9 februari 1755 te 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland in
ondertrouw gegaan.
Kind(eren):

1.Elisabeth Johanna Prince  1755-????

2.Johanna Lucretia Prince  1758-1826 

3.François Jacob Prince  1759-1824 

4.Albertus Prince  1765-1812 
Gezin van Albertus Prince

Hij is getrouwd met  Anna Theodora Kraanen op 22 augustus 1790 te Utrecht, Utrecht, Nederland, hij was toen 25 jaar oud.

Zij zijn op 19 augustus 1790 te Leiden, Zuid-Holland, Nederland in ondertrouw gegaan.

Getuigen bruidegom: Johannes Prince vader Haarlem - Getuigen bruid: Catharina Antonia Ponk moeder Rhijn, Nieuwen - Bruidegom
moet attestatie Haarlem brengen.

Kind(eren):

1.Johannes Philippus Prince  1791-????


2.Adrianus Anthonij Prince  1792-1828


3.Magdalena Levina Prince  1793-1845


4.Janetta Hendrika Wilhelmina Prince  1795-1812


5.Jacobus William Abraham Prince  1796-1841
Notities bij Albertus Prince

familie de beaufort
1819 Akten van koop en overdracht voor Willem Hendrik de Beaufort van het huis Ooievaarshorst met een hofstede en 40 morgen
bouw-, wei en bosland en 2 huizen onder één dak met 6 morgen land genamd De Viekampen, alles onder Leusden, afkomstig van
Albertus Prince
Datering 1807, met retroakten vanaf 1753
Akte inv.nr. U243a6, aktenr. 145, d.d. 30-03-1800
Aktesoort Procuratie
Notaris W. GEERLING, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Bodmer
Beroep eerste partij: negociant
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Nicolaas Cornelis de Wee
Beroep tweede partij: procureur voor de kleine rolle van den hove van justitie van het
: voormalig gewest Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om processen te voeren, speciaal om in zaak tegen Albertus Prince
: wonende op de hofstede Oyervaarshorst onder Leusden, en alle
: andere zaken zyn schuldboek onder ede te bekrachtigen
Notities bij François Jacob Prince

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #947,
Scheepenrol, Velsen, 5 mei 1802:
Regtdag: Francois Jacob Prince,
schout en secretaris alhier, op ende
jeegens Jacob Graman.
Scheepenen concluderen dat Jacob
Graman de door hem op openbare
veiling gekochte zaden etc zal moeten
betalen, en wel met een somme van f
43.10.-