0
Woning

1878-1885
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
in 1878 ook Aussum (wed. J.F.)
Werkster, haar overleden man was
broodbakker.
Bewoners
Jhr.C.L.M Smissaert
Gepensioneerd Zeeofficier
W.H. Blanken
Echtgenote, penningmeesteres Tesselschade
index
Verbouwing. Nieuwe voorgevel, zolderverdieping en serre. Gasaansluiting en waterleiding.
Twee kabinetjes.
0
Twee onbebouwde
kavels
1691 - 1709
Anna Voogt koopt in 1691 vier onbebouwde kavels aan de Nieuwe Gracht. Zij was de weduwe van Jan Cruijwagen. Na haar dood in ca. 1694 komen twee kavels in 1697 in bezit van haar dochter Barbara Cruijwagen ,getrouwd met
Meijnerd Prins, haar dochter Anna Troost en haar minderjarige zoon Hendrick Cruijwagen. In 1679 verkocht aan Salomon van Echten, Meijdert Prins pacht het huis.De twee kavels ernaast (nu nr 9) waren vòòr 1679 al verkocht.
link
0
Bebouwd aan de
Nieuwe Gracht en
Ridderstraat
1709 - 1715

1707
Eigenaar Q.Van Strijen 1709 -1715
index
Kwestie over gedeelde schoorsteen met het huis van Romeyn de Hooghe. Huis nagelaten door de
weduwe van van Strijen, Isabella Geraerds, aan de predikant A. Alardin.
0
Woning

1715 - 1726
Eigenaar A. Alardin 1715 -1726
index
Bewoner
Ds. A. Alardin
0
Woning

1777-1796
Eigenaar Mr. Johannes Prince 1777-1796
Bewoners
Mr. Johannes Prince
E. Rauwenhoff
echtgenote
index
0
Woning

1726-1777
Eigenaar D. Guldewagen 1726 - 1777
Bewoners
D. Guldewagen
Burgemeester van Haarlem
M. Crommelin
Echtgenote
index
Na de dood van D. Guldewagen  in 1761 bewoond door zijn weduwe M. Crommelin.
Bouw koetshuis.
Woning /school

1800-1804
Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804
Bewoners
Seydell, privé onderwijzer.
Leerlingen:
Alle zonen van J.W. Druijvesteijn en
C. Reessen
index
0
Woning

1816-1831
Eigenaar W.P. Barnaart 1804 - 1853
Kinderen
Cornelia Maria Anna 1810
Pieter 1816
Aernout Jacob Jan 1818
Bewoners
Jhr J.W Druijvesteijn jr.
Ontvanger der directe belastingen
A. M. de Bruijn Kops
Echtgenote
index
Volkstelling 1829. Anna Maria de Bruijn Kops overleed  04 07 1824
Laatste twee kinderen hier geboren
Kinderen
Elisabeth Johanna 1755
Johanna Lucrecia 1758
Francois Jacob 1759
Albertus 1765
Kind
Maria 1720
trouwde 06 05 1738
Woonde met bedienden
inclusief gebruik koetshuis
Seydell gaf les van 1800 tot 1804
De huizen  nummers 7, 9 en 11 waren onderling verbonden. Op nr 7 woonde de jonge heer Barnaart met eigen bedienden, op nr 9 zijn moeder en stiefvader en hun kinderen.
Dienstboden
Adriana Bolkenstijn in 1829 27 jaar
Maria Snellenburg in 1829 26 jaar
Maria van Roden in 1829 21 jaar
0
Woning

1831 -1850
Eigenaar W.P. Barnaart 1804 - 1853
Kinderen
Aarnoud 1833
Henriëtte Elisabeth 1835
Maurits Willem 1838
Bewoners
H. S. van Wickevoort Crommelin
Ontvanger der belastingen Schooten
E. C. A. Barnaart
Echtgenote
index
Volkstelling 1839. Het zoontje Hendrik Adolf 1836 - 1839 stierf op dit adres net vòòr de telling.
zes kinderen geboren op dit adres
Dienstboden
Elisabeth van Leeuwen in 1839 26 jaar
Lijsje Sterk in 1839 30 jaar
Onleesbaaar in 1839 30 jaar
0
Woning

1850 -1855
Eigenaar W.P. Barnaart 1804 - 1853
erven C. Druijvesteijn 1853 - 1857
C.B. van Hees van den Tempel
Kinderen
Cornelia Louisa Johanna 1827
Carolina Maria 1830
Bewoners
C. Druijvesteijn
Ritmeester bij het regiment Lanciers
J.L.C van Hees
Echtgenote
index
Volkstelling 1849. Begin van bevolkingsregister.
C.B. van Hees van den Tempel was een jongere zus van de echtgenote.
Dienstbode
Anna Geertruida van der Linden geboren 05 09 1830
C. Druijvesteijn overleed 1852 op dit adres
Aantekening bij de dienstbode: 'Is ouderloos en heeft geene voogden'
0
Woning

1855-1859
Eigenaar J. W. A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
Dienstboden
Willemina de Bruin 1817
Dina van Heel 1820
Catharina Derks 1817
Bewoners
Jhr J.W.A. Sijpesteijn
gemeente-ontvanger der belastingen
A.M. van Lennep
Echtgenote
index
Bevolkingregister, in 1849 aangelegd als volkstellingsregister en van 1850-1859 bijgehouden als bevolkingsregister
Cornelia Anna is op dit adres geboren
Kind
Cornelia Anna 1856
Cornelia Bronkhorst 1821
Jacoba de Vink 1830
Anna Maria Nollemans 1836
0
Woning

1859-1863
Eigenaar J. W. A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
Dienstboden
Gesina Steenbergen 1816
Jannetje Jansen 1825
Jaantje Mensing 1835
Bewoners
H.E. de Bruyn
Ritmeester van het tweede regiment Dragonders
E. A. M. baronesse Bentinck van Schoonheten
Echtgenote
index
Kinderen
Willem Hendrik Roijer  1848
Carel Berend Hendrik 1852
Elisabeth Maria 1853
Rudolph Floris Carel 1855
0
Woning

1864-1868
Eigenaar J. W. A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
Bewoonster
Mevr. de wed. S. M. van de Ven
index
Bewoners
Q.van Strijen
Stadssecretaris
I. Geraerds
Echtgenote
Kinderen
Sijmon Garbijn  1700
Cornelia 1702
Maria 1704
Kinderen
Adrianus 1851
Henriette 1852
Simonetta Maria 1853
Paulina Mathilda 1855
Louisa (lucie) Marianne 1856
0
Woning

1869-1876
Eigenaar J. W. A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
wed. A.M. van Lennep 1871 - 1878
Bewoonsters
Wed. J. M. Veeren-Pilgrim
Mej. M.J.P. van Breda
index
J.M Veeren -Pilgrim overleed op dit adres 22 08 1876
M.J.P. van Breda was haar kleindochter. Zij trouwde in 1881
0
Woning

1885-1888
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
Bewoners
Mr. D.A. graaf van Limburg Srtirum
Advocaat, kamerheer in b.d. van Z.M. den koning
Jkvr H.F.J.P. Sandberg tot Essenburg
Echtgenote
index
0
Woning

1888-1895
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
Bewoner
J.J. Roelants
Gep. majoor der inf.
E.C.W. Jonas
Echtgenote
index
Kinderen
Elzelina Christina 1861
Catharina Johanna Hendrika 1863
Johannes Bartholomeus Willem Pieter 1868
Maria Lybertha Johanna 1870
Françoise Bartholomina Agatha Christina 1871
Pieter Johannes Jacobus 1873
J.J. Roelants overleed 1895 op dit adres
Beiden stierven op dit adres
Van Srijen overleed 1714 te Haarlem
0
Nederlandsche Credietbank

1897 - 1923
index
Eigenaar J.M. Polman Mooij 1897 - 1908
Woning 1897 - 1907
J.P. Polman Mooij
Bankdirecteur
J.H. van der Meulen
Echtgenote
Verkoop wijnen in het souterrain wegens opheffing   wijnhandel W. Sepp te Santpoort  1907
0
Nederlandsche Credietbank

1897 - 1923
index
Eigenaar J.J.Junior Zeewoldt  1908 - 1910
De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926
Woning 1907 - 1914
J.A.C. Suringar
Bankdirecteur
F.I.M. Stephenson
Echtgenote
0
Nederlandsche Credietbank

1897 - 1923
index
Eigenaar  De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926
Woning 1915 - 1923
L.T.J. Fontein
Bankdirecteur 1914 - 1923
0
Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te bouwen NUTSSPAARBANK

5 sept. 1925 - 2 nov. 1926
index
Eigenaar  De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926
0
index
Eigenaren: Naamlooze Vennootschap  "Centrale Bank" gevestigd te Veendam 1926 - 1928  
Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1932
Verbouwing 1926 - 1927 tot kantoren. Sloop serre. In 1928 nog enige kleine verbouwingen.  
1932 faillissement Handel Mij Älvana
A.W. van Hoorn
Congierge 1926 - 1929
Verhuur 2 gr. Wijnkelders 1897
Bedrijven
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
Bedrijven
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean "1908 - 1916
Maatschappij "Onderling belang" 1909 -  1914
Maatschappij  "Caloriator" 1912 - 1913
Bedrijven
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean" 1908 - 1916
A.W. van Hoorn
Congierge 1926 - 1929
0
index
Eigenaren: Naamlooze Vennootschap  "Centrale Bank" gevestigd te Veendam 1926 - 1928  
Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1932
A.W. van Hoorn
Congierge 1926 - 1929
Bedrijven
Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931
Kantoren

1928
Grote verbouwing tot
kantoren
1926- 1927
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
0
Bedrijven
Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931
Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken van P.D.
Margadant 1929 - 1931
index
Eigenaar: Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1933
J.de Vries
Congierge 1929 - 1931
Kantoren

1929
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
T. C. Daey Ouwens notaris 1929 - 1938
0
index
Eigenaar: Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1933
N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Kantoren

1932
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
T. C. Daey Ouwens notaris 1929 - 1938
Mr. A. van Leijenhorst advocaat en procureur 1932 - 1936
0
index
Eigenaar:  N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Kantoren

1936
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
T. C. Daey Ouwens notaris 1929 - 1938
W. Weven
fabr. arbeider 1936 - 1939
Mr. A. van Leijenhorst advocaat en procureur 1932 - 1936
0
index
Eigenaar:  N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Kantoren

1938
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
T. C. Daey Ouwens notaris 1929 - 1938
W. Weven
fabr. arbeider 1936 - 1939
Mr.J.G. Escher, advocaat en procureur 1938 - 1940
0
index
Eigenaar:  N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Kantoren

1939
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
W. Weven
fabr. arbeider 1936 - 1939
H. van Kleef  
garagekn. P.T.T.1939 - 1960
Mr.J.G. Escher, advocaat en procureur 1938 - 1940
Steger & co effecten en ass. 1939 - 1978
0
index
Eigenaar:  N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Kantoren

1940
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Mr. W. de Rijke advocaat en procureur 1928 - 1940
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
Mr.J.G. Escher, advocaat en procureur 1938 - 1940
Steger & co effecten en ass. 1939 - 1978
Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte 1940 eenmalig
D.O.D. distributie ophaaldienst 1940 - 1941
Mr. L. Ali Cohen  advocaat en procureur
1940 - 1942
Mr. F.A.Davidson advocaat en procureur
1940 - 1942  Alleen in naam
0
index
Kantoren

1942
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
C. van Kleef
musicus  1942
Mr. L. Ali Cohen  advocaat en procureur 1940 - juli 1942
Eigenaar:  Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard 1942 - 1948
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Mr. F.A.Davidson advocaat en procureur 1940 - 1942  
0
index
Kantoren

1943
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Eigenaar:  Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard 1942 - 1948
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Weegel
congierge
0
index
Kantoren

1946
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
Eigenaar:  Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard 1942 - 1948
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Mr. W. Venlet advocaat en procureur 1946 - 1957
Mr. J. Roggeveen advocaat en procureur 1946 - 1960
0
index
Kantoren

1949
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Eigenaar:  1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria, 1/3
Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph Hendrik Maria Aloysius Steger. 1948 - 1955
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Mr. W. Venlet advocaat en procureur 1946 - 1957
Mr. J. Roggeveen advocaat en procureur 1946 - 1960
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
H.van Kleef
kant.bed. 1947 - 1960
Adr.F. Bollerman accountant en bel.consulent
1949 - 1978
1941 openbare vrijwillige verkoping
0
index
Kantoren

1950
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel advocaat en procureur 1928 - 1960
Eigenaar:  1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria, 1/3
Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph Hendrik Maria Aloysius Steger. 1948 - 1955
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Mr. W. Venlet advocaat en procureur 1946 - 1957
Mr. J. Roggeveen advocaat en procureur 1946 - 1960
H. van Kleef
garagekn. P.T.T. 1939 - 1960
H.van Kleef
kant.bed. 1947 - 1960
Adr.F. Bollerman accountant en bel.consulent
1949 - 1978
Mr. L.A. Cleveringa advocate en procureur
1950 - 1954
16 02 1929 overlijdt op dit adres de
moeder van J. de Vries
0
index
Kantoren

1966
Eigenaren: De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V."  1955 - 1964
Jozef Hendrik Maria Aloyisius Steger 1964 - 1977
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Adr.F. Bollerman accountant en bel.consulent 1949 - 1978
H.A.M van der Poll  kok
1966 - 1972
Hollants NV agent/comm hand  1969 -1978
CV Steger & co 1969 - 1978
Bollerman en Overtoom 1966  1978
0
index
Kantoren

1971
Eigenaren: De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V."  1955 - 1964
Jozef Hendrik Maria Aloyisius Steger 1964 - 1977
Schade & Steger in assurantiën 1942 - 1978
Adr.F. Bollerman accountant en bel.consulent
1949 - 1978
H.A.M van der Poll  kok
1966 - 1972
Hollants NV agent/comm hand  1969 -1978
CV Steger & co 1969 - 1978
Bollerman en Overtoom 1966  1978
M. Ph. Pfeiffer adviesbureau voor personeelsbeleid 1971 - 1973
Bedrijven
Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931
J.J. Otte 1917 - 1923
Metaaldraaier
0
Nederlandsche Credietbank

1897 - 1923
index
Eigenaar J.J.Junior Zeewoldt  1908 - 1910
De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926
Kantoor 1907 - 1913
J.W. Arriëns   Directeur Ned.
Credietbank
Bedrijven
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean "1908 - 1916
Maatschappij "Onderling belang" 1909 -  1914
Maatschappij  "Caloriator" 1912 - 1913
Stierf te Haarlem, begraven in Amsterdam.
Wilhelmina Henrietta
geboren op 4 juli 1859 op dit adres
Kinderen
Albertine Otteline Ernestine  1867
Fréderique Goverdina 1868
Josine Lucie 1872
Samuel Johannes 1878
Henri Francois Marie Elisa 1883