Bewoners en bedrijven voor zover bekend.
V.l.n.r. (met jaren van regentschap)J.W.M. Maarschalk-van
Coppenaal (1927-1937),
C.J.H. Wijsman-Roelants (1917-1945),
J.A.G. Menalda van Schouwenburg-van Gilse (1928-1950), A.
Binnerts-van Calcar (1927-1944). Gefotografeerd in de
regentessenkamer van het Doopsgezinde weeshuis, Kleine Houtweg
18 te Haarlem. Met op achtergrond het regentenportret geschilderd
door J.A. Kruseman (olieverf op doek, 1834).
Schilderij voorstellende v.l.n.r. Catharina Johanna Hendrika
Wijsman-Roelants
, Lina Henriëtta Ludowina Plantinga-Wijsman,
Catharina Margaretha Nieuwenhuyzen Kruseman-van der Goot en
Margaretha van den Heuvel Rijnders-Kuipers, regentessen van het
Doopsgezinde weeshuis te Haarlem anno 1921. Geschilderd door
Hendrik van Borssum Buisman, 1921, olieverf op doek. In vergulde
lijst met opzetstuk voorzien van de namen van de afgebeelden.
Behorend bij het schilderij onder inv.nr. 5610-52. Hendrik van
Borssum Buisman (1873-1951) was kastelein (conservator) van
Teylers Museum te Haarlem (1913-1951).
Woning1888 - 1895
J.J. Roelants Gep. majoor der infanterie
AH      Adresboek Haarlem
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
HD      Haarlems Dagblad
AHB    Algemeen Handelsblad
Françoise Roelants
Johannes B.W.P. Roelants
met vrouw en kinderen..
Elzelina C. Kikkert-Roelants
In 1888 27 jaar
Archieven Delft, 1863
Leidsche Courant 11 01 1872
Leidsch Dagblad 24 09 1873
Leidsch Dagblad 30 05 1877
Leidsche Courant 01 03 1884
Leidsch Dagblad 03 11 1885
HAB  12 09 1888
Nieuwe gracht
Leidsche Courant 03 09 1889
HAB  05 03 1890
AH  01 01 1891
AHB  01 05 1891
Archief Haarlem Huwelijk
Wijman-Roelants 14 05 1891
AHB  01 05 1891
HAB  27 05 1891
HAB  21 02 1894
AH  01 01 1895
Leidsch Dagblad 12 06 1895
HD  11 06 1895
Archief Haarlem Overlijden J.J.
Roelants
AH  01 09 1908
HD  08 03 1915
HD  08 03 1915
AHB  26 08 1916
HD  31 08 1916
Emma C.W. Roelants-Jonas
Catharina J.H.
Wijsman-Roelants
In 1888 25 jaar
Maria L.J. Roelants
Johannes B.W.P.
Roelants
In 1888 20 jaar
Maria L.J. Roelants
In 1888 18 jaar
Françoise B. A. C.
de Jongh-Roelants
In 1888 17 jaar
Pieter J.J. Roelants
In 1888 15 jaar
Notariële akte op 1 december 1888 te
Leiden
Lidmaat
Elzeline Christina Roelants

Opmerking
Naar Haarlem -1-12-1888
Overlijden op 9 april 1951 te Haarlem
=
Vader
Johannes Jacobus Roelants
Moeder
Emma Cornelia Wilhelmina Jonas
Overledene (vrouwelijk)
Maria Lijbertha Johanna Roelants,
geboren te Leiden, 81 jaar oud