Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
Jonkheer Willem Philip Barnaart
(1781-1851) door J.F.A. Tischbein

Bruidegom:Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin
Geboorteplaats:Amsterdam Leeftijd:25 Beroep:ontvanger van Schooten
Bruid:Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
Geboorteplaats:Haarlem Leeftijd:20
Vader van de bruidegom:Jan Pieter van Wickevoort Crommelin
Moeder van de bruidegom:Catharina van Lennep
Vader van de bruid:Willem Philip Barnaart
Moeder van de bruid:Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding van Berkhout
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 5 mei 1830
Gebeurtenisplaats:Berkenrode
De familie Barnaart was van oorsprong een West-Vlaamse familie uit Menen. Willem Barnaart was één van de
oudste leden van deze familie. Hij vestigde zich voor mei 1626 al in Haarlem als kistenmaker. Zijn nakomelingen
waren werkzaam als lintwerkers, fabrikanten en handelaars in manufacturen. Willem Philip Barnaart had echter
andere ambities.

Willem Philip Barnaart (1781-1851), zoon van Willem Philips Barnaart (1755-1781) en Cornelia Reessen, was in
1804 in Haarlem gehuwd met Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding van Berkhout (1783-1814). Hij had een
aanzienlijk vermogen tot zijn beschikking. Zo was hij eigenaar van verschillende huizen in de omgeving van de
Ridderstraat en Nieuwe Gracht. In 1804/1807 liet hij een huis aan de Nieuwe Gracht 7 bouwen, dat tussen
1880-1940 heeft gediend als ambtswoning van de opeenvolgende commissarissen van de koningin in
Noord-Holland. Ook bezat Barnaart vele landerijen en opstallen buiten Haarlem, zoals 'Het Klooster' tegenover de
Kleverlaan en de hofstede 'Het Huis ter Spijt'. In 1807 kocht hij 'Het Huis te Vogelenzang' en de aangrenzende
lustplaats 'Teijlingerbosch'.

Jonkheer Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781-1851) liet in de jaren
1804-1807 in Haarlem voor 397.000 gulden een indrukwekkend grachtenpaleis bouwen door de destijds
toonaangevende Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart

Jhr. Willem Philip Barnaart bekleedde tal van functies:
- 1804 directeur Hollandse Maatschappij van Wetenschappen
- 1808 ridder van Le Grand Chancelier de l'Ordre Royal de l'Union
- 1808, 1811 vroedschapslid Haarlem
- 1811-1813, 1816 burgemeester Haarlem
- 1812 ridder van de Ordre impérial de la Réunion
- 1814 lid Provinciale Staten van Noord-Holland
- 1815 eigenaar heerlijkheid Bergen
- 1817 verheven tot jonkheer
- 1819 lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
- 1821 groot-thesaurier van de Orde (vrijmetselarij) in Den Haag
- 1824 eigenaar heerlijkheid Zandvoort
- 1825 erelid Zeemans-Kollegie: Zeemans-Hoop in Amsterdam
- 1827, 1831 lid van de Staten van Holland
- 1828-1831 majoor met personele rang van kolonel schutterij Haarlem
- 1828 medaille ter herinnering aan het 50-jarig bestaan Nederlandse Huishoudelijke Maatschappij
- 1829 lid Ridderschap van Holland
- 1831 kolonel commandant 3de afdeling mobiele Noord-Hollandse schutterij
- 1832 bewijs van aandenken, ingesteld bij KB 12 september 1831 nr. 70, als hebbende vrijwillig gediend als kolonel
3de afdeling mobiele Noord-Hollandse schutterij en alzo deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830/31
- 1834 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
- 1835 ontslag als lid en erelid van de vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus
- 1837 erelid vrijmetselaarsloge St. Jean te Gent
- 1837 lid van de koninklijke commissie in verband met de drooglegging van de Haarlemmermeer
- 1838-1851 president Hollandse Maatschappij van Wetenschappen
- 1840 buitengewoon adjudant koning Willem II
- 1849 buitengewoon adjudant koning Willem III
- 1849 lid van de Rederijkerskamer Lourens Janszoon Coster
Naam Barnaart, Willem Philip
VoorlettersW.P. GeslachtM
Academische titelmr. Geboren Haarlem
1755-02-05 Overleden Haarlem
1781-04-25 FunctieFabriqueur van
garen en band; kanunnik van St.
Pieter. Gehuwd met
Haarlem 1780-04-30
134450/Reessen, Cornelia 17 jaar
Kinderen
Willem Philip Barnaart
Identificatie gebaseerd op herkomst
Opmerking portret Gesigneerd
'D.Bruyninx' en gedateerd '17 [2]
80'.Met pendant verlovingsportretten.
Vergelijk ook IB 52660, gedateerd
1778.L. Buijnsters-Smets, Daniel
Bruyninx, in Antiek 1e jaargang (1967),
nr.10 pp.19-25, met afbeelding
p.25.Licht blauwgroene rok, halsdoek
met kanten jabot, gepoederde
staartpruik met zwarte strik.
Friese patriciërs in Haarlem
De vestiging van het gezin Mulier moet in Haarlem de aandacht hebben getrokken.
In 1868 kocht Tjepke Mulier het Barnaarthuis, aan de Nieuwegracht 7.
Dit monumentale pand in empire-stijl is gezichtsbepalend in de zeventiendeeeuwse
stadsuitleg. Het aankoopbedrag van ƒ22.000 stond in geen verhouding
tot de bouwkosten van ƒ300.000 die Willem Philip Barnaart maakte tussen
1803 en 1808.70 Barnaart was kamerheer in dienst van koning Lodewijk
Napoleon en ontving zijn vorst meerdere malen in de patriciërswoning. De
gevel is van een massief en verheven classicisme, met een hoge dubbele stoep
en vier Ionische pilasters als beeldbepalende elementen. Zo ingehouden als
de ornamentatie van de voorgevel is, zo uitbundig zijn de vier stijlkamers. De
antichambre was ingericht als Etrurische kamer, met pilasters, wandschilderingen
en bovendeurstukken in een consequent doorgevoerd Bacchus-thema
(wijnranken en putti). Ook de Erkerzaal (of Marmerenzaal) stond bol van de
Willem Philip Barnaart werd op 28 november 1781 te Haarlem geboren, als enige
nakomeling van Mr Willem Philip Barnaart en Cornelia Reessen. Zijn vader was
zeven maanden voor zijn geboorte gestorven. Zijn moeder hertrouwde in 1784
met Jan Willem Druyvesteyn.. Willem Philip bezat diverse huizen in Haarlem, het
landgoed “Het Klooster” in Schoten en de hofstede “Het huis ter Spijt” te
Haarlem. In 1795 viel het Franse leger Nederland binnen en werd de Bataafse
Republiek gesticht. In 1804 liet Willem Philip Barnaart aan de Nieuwe Gracht
nummer 7 in Haarlem door de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van
der Hart een nieuw huis bouwen in neo-classicistische stijl. Zijn halfzusje Anna
Cornelia Druyvestein, toen twee jaar, legde de eerste steen.
tafereel der stad Haarlem en
derzelfder geschiedenis van de
vroege tijden af tot op den
tegenwoordige toe door Cornelis
de koning 1808
Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin (Amsterdam, 30 september 1804 - huis Woestduin, Vogelenzang, 26 februari
1874) was een Nederlands burgemeester.

Biografie
Crommelin was een lid van de familie Crommelin en een zoon van mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, vanaf 1809 heer
van Berkenrode en Oud-Amelisweerd (1763-1837), onder andere Tweede Kamer-voorzitter, en Catharina van Lennep
(1766-1847). Hij trouwde in 1830 met 1830 jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart (1809-1890), lid van de familie Barnaart en
dochter van jhr. Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781-1851); uit dit huwelijk werden zeven
kinderen geboren en hij was de schoonvader van minister jhr. Jacob Alexander Röell (1838-1924).

In 1829 promoveerde Crommelin aan de Universiteit Leiden in de rechten waarna hij in 1833 ontvanger van Schoten werd. In
1835 volgde hij zijn broer mr. Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin op als burgemeester van Berkenrode, de gemeente
waarvan zijn vader de heerlijke rechten bezat. Hij bleef daar burgemeester tot 1850. In 1874 overleed hij op huis Woestduin in
Vogelenzang.