1697
Salomon van Echten
Birthdate:        December 01, 1643
Birthplace:        Haarlem, Haarlem,
North Holland, The Netherlands
Death:        May 11, 1728 (84)
Immediate Family:        
Son of Salomon van Echten
Husband of Geertruyd van Buyl
Geertruyd van Buyl
Birthdate:        January 02, 1652
Birthplace:        Amsterdam, Government of Amsterdam, North
Holland, The Netherlands
Death:        
Immediate Family:        
Wife of Salomon van Echten
Mother of Salomon van Echten (1694 - 1776) and Wilhelmina
van Echten (ca 1657 - 1715)

69 [021]. Rekest van Salomon van Echten om vergunning voor de bouw van een koetshuis met dubbele
stallingdeuren in de Bannesteeg achter zijn huis aan het Spaarne; met positieve beschikking
3993 Stadsbestuur van Haarlem (Stadsarchief van Haarlem)
Inventaris
4. Bijlagen
4.1. Bijlage 1. Specificatie van de ingekomen stukken
4.1.7. Specificatie van inventarisnummers 69-72, ingekomen stukken 1735-1738
69 [021]. Rekest van Salomon van Echten om vergunning voor de bouw van een koetshuis met dubbele
stallingdeuren in de Bannesteeg achter zijn huis aan het Spaarne; met positieve beschikking
Datering:        
1735
het steegje tussen de fraaie pandjes
die zo mooi op de foto staan was de
Bannesteeg, het steegje links van het
(inmiddels opgeknapte) pakhuisje links
is de Ravesteeg (niet op de foto).
Salomon van Echten
Birthdate:        estimated between 1578 and 1638
Death:        
Immediate Family:        
Father of Salomon van Echten
Occupation:        Predikant
dr. Salomon van Echten
geboren: 1643
overleden: 11-05-1728

lid Vroedschap van Haarlem (1670 - 1680). lid Vroedschap van Haarlem (1687 - 1728).
opmerkingen
Vroedschap: beëindiging 1680 wegens benoeming tot ontvanger van de gemenelandsmiddelen.

bronnen voor de persoonsgegevens
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 117.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur
393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1689 - 12-05-1692
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1695 - 30-04-1698
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
Doopinschrijving Maria Magdalena,
06-07-1717
Doopdatum:        
06-07-1717
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Maria Magdalena
Vader:        
   
Jean la Clé
Moeder:        
   
Wilhelmina van Echten
Getuige:        
   
Salomon van Echten
   
Geertruijd van Echten
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopinschrijving Geertruyd Johanna,
12-02-1716
Doopdatum:        
12-02-1716
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Geertruyd Johanna
Vader:        
   
Joan la Clé
Moeder:        
   
Wilhelmina van Echten
Getuige:        
   
Salomon van Echten
   
Maria van Echten
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopinschrijving Jan Salomon,
25-12-1712
Doopdatum:        
25-12-1712
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Jan Salomon
Vader:        
   
Jan la Cle
Moeder:        
   
Wilhelmina van Echten
Getuige:        
   
Salomon van Echten
   
Johanna Beekman
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopdatum:        
21-01-1687
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Cornelis
Vader:        
   
Salomon van Echten
Moeder:        
   
Geertruij van Buijl
Getuige:        
   
Joh. van Echten
   
Geertruij Reijersse
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopdatum:        
31-12-1684
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Maria
Vader:        
   
Salomon van Echten
Moeder:        
   
Geertruijd van Buijl
Getuige:        
   
Thomas Scull
   
Maria
   
Anna Recht
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopdatum:        
17-03-1683
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Willem
Vader:        
   
Salomon van Echten
Moeder:        
   
Geertruijt Buijl
Getuige:        
   
Jacobus Bodisco
   
Johan Steijn
   
Geertruijt van Bijnum
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopdatum:        
17-09-1680
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Wilhelma
Vader:        
   
Salomon van Echten
Moeder:        
   
Geertruijt van Buijl
Getuige:        
   
Catarina van Strijp
   
Johannes Wallis
   
Maria van Echten
   
Johannes van Echten
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
Doopdatum:        
05-04-1689
Akteplaats:        
Haarlem
Dopeling:        
   
Michiel
Vader:        
   
Salomon van Echten
Moeder:        
   
Geertruijd van Buijl
Getuige:        
   
Henrick Witte
   
Elisabeth van Bebber
Kerkelijke gezindte:        
Nederlands Hervormde Kerk
12206 Akte van verkoop van een lijfrente door het stadsbestuur van Haarlem aan Salomon van Echten op het leven van diens vrouw
Geertruyt van Buyl, 1675
Titel:        
Akte van verkoop van een lijfrente door het stadsbestuur van Haarlem aan Salomon van Echten op het leven van diens vrouw Geertruyt
van Buyl
Uitgave:        
, 1675
Jaar:        
1675
Bibliografische annotatie:        
N.B. Zegel verloren
Overige gegevens:        
1 charter

Buyl, Geertruyt van
Echten, Salomon van (1694-1776)
Renten
Index