Bewoners en bedrijven voor zover bekend.  
Mr. Anthonie van Leijenhorst (Amsterdam, 28 februari 1904 - Eindhoven, 17 januari 1985), zoon van Evert van
Leijenhorst en Jantje Geertje van Dusseldorp,.was een Nederlands nationaalsocialistisch politicus en
burgemeester.
Van Leijenhorst studeerde rechten. In 1933 werd hij lid van de NSB. In 1938 trouwde hij in Haarlem met Jeanne
Parthesius (1914- Weert 1991).
In 1941 werd hij wethouder in Delft, waar hij als locoburgemeester werkte naast burgemeester en partijgenoot
Frederik Willem van Vloten. Toen Van Vloten in 1943 op eigen verzoek aftrad, werd van Leyenhorst op 22 maart
als zijn opvolger aangesteld. Van Leijenhorst bleef aan als burgemeester tot aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog, toen hij na zijn ontslag werd opgevolgd door Gerardus van Baren. Van Baren was voor de oorlog
ook al burgemeester van Delft geweest.
Even verderop en meer richting het centrum, aan de Oude Delft 69, was in de oorlogsjaren een Politiebureau gevestigd. Op 26
februari 1944 vormde dit oude Politiebureau het toneel voor een spannend verhaal. De Blij: “De Westlandse Knokploeg overviel
’s ochtends vroeg met twaalf mannen het Bureau. Het Delftse verzet had hiervoor hand- en spandiensten verricht.”

Het ging de verzetsstrijders volgens hem om de sleutel van het Distributiebureau, waar 90.000 bonkaarten lagen. Tegelijkertijd
konden ze tijdens de overval de Politie van hun pistolen afhelpen, die de ondergrondse wel kon gebruiken. “Daarnaast waren er
op het laatste moment signalen binnengekomen dat er verzetsmensen en Joden waren opgepakt die daarna in het
Politiebureau waren opgesloten. Zij moesten tijdens de overval worden bevrijd.”

De actie slaagde echter niet helemaal. De 38 pistolen werden weliswaar door het verzet in beslag genomen, “maar de zaak met
de bonkaarten lukte niet. En door plotselinge tegenstand van twee gezagsgetrouwe Politieagenten mislukte de bevrijding van de
gevangenen ook bijna. De cellengang waar de andere gevangenen zaten kon daardoor niet meer worden bereikt. Slechts de
twee verzetsmensen en een niet-Joodse vrouw konden worden bevrijd. De Joden uit de cellengang kwamen om in Auschwitz.”
Ditzelfde Politiebureau was eerder al, op 5 maart 1943, het decor geweest van een huiveringwekkende gebeurtenis.

“De Politie haalde toen de laatste Delftse Joden uit hun huizen. Ze begonnen ‘s middags om vier uur en waren bezig tot twee
uur ‘s nachts. Ook de Joodse patiënten van het Sint Jorisgasthuis werden naar het Politiebureau gebracht. De sfeer op het
Politiebureau werd volgens De Blij, mede daarom, gekenschetst als ‘zeer luguber’. “De volgende ochtend werd de gehele groep
van ongeveer 40 mensen met vrachtwagens van de Grüne Polizei naar het station Hollands Spoor in Den Haag gebracht. Van
daaruit vertrok de trein naar Westerbork. Hun laatste rit ging naar het oosten, naar het vernietigingskamp Sobibor waar de
Delftse Joden om het leven zijn gebracht.” Het Politiebureau, de voormalige Indische instelling die tot 1901 de opleiding voor
bestuursambtenaar verzorgde, is inmiddels ook niet meer als zodanig in gebruik.
Uit delftopzondag 1 mei 2011
Wist u dat...
Het 'leidend beginsel' van de NSB
luidde: Voor het zedelijk en lichamelijk
welzijn van een volk is nodig een
krachtig staatsbestuur, zelfrespect van
de natie, tucht, orde, solidariteit van
alle bevolkingsgroepen en het
voorgaan van het algemeen (nationaal
belang) boven het groepsbelang en
van het groepsbelang boven het
persoonlijk belang?

Anthonie van Leijenhorst
Datum van Geboorte        28 februari 1904
Plaats van geboorte         Amsterdam
Overlijden                        17 Januari 1985 in Eindhoven
Naaste familie:        
Zoon van Evert van Leijenhorst en Jantje Geertje van Dusseldorp
Echtgenoot van Jeanne Parthesius
Vader van <prive> van Leijenhorst
Broer van Rika van Leijenhorst; <prive> van Leijenhorst; Jeanne
Geertruida van Leijenhorst; Wilhelmina van Leijenhorst en Everard
Martinus van Leijenhorst
HD      Haarlems Dagblad
HC      Haarlemsche Courant (1942-1945)
AH      Adresboek Haarlem
AB      Adresboek Bloemendaal
DGE    De Gooi-en Eemlander
NSC    Nederlandsche staatscourant
HBW   Het Bloemendaalsch Weekblad
DT       De Telegraaf
mr. A. van Leijenhorst advocaat en procureur
kantoor  juli1932 - 1936
1943
HD 25 05 1925
Nieuwsblad van het Noorden 23 11 1931
HD 25 05 1925
GE 19 04 1935
NSC 04 02 1936
NSC 24 08 1936
NSC 06 05 1939
Volk en Vaderland
22 04 1938
HBW 01 11 1940
In twee  delen
Het Volk 18 12 1941
In vijf delen
DT 03 06 1942
HC 02 09 1942
Delftsche Courant
28 11 1942
HC 06 03 1943
Delftsche Courant
20 03 1943
HC 20 03 1943
HC 20 03 1943
Venlosche Courant
22 03 1943
Delftsche Courant
24 03 1943
Leidsche Courant
22 03 1943
Delftsche Courant  22 03 1943
In twee delen
Burgemeester van Vloten