Archieven.nl - 62 [054].
Specificatie van inventarisnummers 62-64, ingekomen stukken 1728-1730
Uw zoekacties: Stadsbestuur van Haarlem (Stadsarchief van Haarlem) ....  
Rekest van Isabella Geraerds, weduwe van Quirijn van Strijen, om met een
speelhuis te mogen uitspringen uit de rooilijn 22 juni 1728
Quirijn STRIJEN, VAN 1668-1714 &
Isabella GERAERDS 1673-1732 ) .
Maria STRIJEN, VAN 1704-1768
(Ouders : Quirijn STRIJEN, VAN
1668-1714 & Isabella GERAERDS
1673-1732 ) ...
Maria STRIJEN, VANAfdrukken
stamboom
Geboren op 25 september 1661
Overleden op 21 november 1731 -
Amsterdam , leeftijd bij overlijden: 70
jaar oud
Begraven op 27 november 1731 -
Amsterdam, de Oude Kerk

Ouders

Simon Garbein STRIJEN, VAN
1630-1750
Advocaat

Catharina EVERSWIJN ?1641-

Relaties en kinderen
Gehuwd op 10 augustus 1688,
Haarlem, met Hendrik MUILMAN
1655-1702 en hun kinderen
Catharina Maria MUILMAN 1690-1752
Wilhelmina Cornelia MUILMAN
1692-1693
Abigael MUILMAN 1693-1720
Hendrina MUILMAN 1702-

Broers en zusters
M Quirijn STRIJEN, VAN 1668-1714
Gehuwd op 5 december 1696 met
Isabella GERAERDS 1673-1732
Quirijn STRIJEN, VAN
Geboren op 13 april 1668 - Haarlem
Overleden op 11 september 1714 - Haarlem , leeftijd bij
overlijden: 46 jaar oud

Ouders

Simon Garbein STRIJEN, VAN 1630-1750
Advocaat

Catharina EVERSWIJN 1641-

Relaties en kinderen
Gehuwd op 5 december 1696 met Isabella GERAERDS
1673-1732 (Ouders : Steven GERAERDS &  Cornelia
STEIJEN) en hun kinderen
Sijmon Garbijn STRIJEN, VAN 1700-1750
Cornelia STRIJEN, VAN 1702-1741
Maria STRIJEN, VAN 1704-1768

Broers en zusters
V Maria STRIJEN, VAN 1661-1731 Gehuwd op 10
augustus 1688, Haarlem, met Hendrik MUILMAN
1655-1702
V  Isabella GERAERDSAfdrukken stamboom
Geboren op 7 mei 1673 - Haarlem
Overleden op 14 oktober 1732 - Haarlem , leeftijd bij overlijden: 59 jaar
oud

Ouders

Steven GERAERDS

Cornelia STEIJEN

Relaties en kinderen
Gehuwd op 5 december 1696 met Quirijn STRIJEN, VAN 1668-1714
(Ouders : Simon Garbein STRIJEN, VAN 1630-1750 &  Catharina
EVERSWIJN ?1641-) en hun kinderen
Sijmon Garbijn STRIJEN, VAN 1700-1750
Cornelia STRIJEN, VAN 1702-1741
Maria STRIJEN, VAN 1704-1768

Overzicht van de stamboom
Stamboom voorouders Stamboom nakomelingen
|2_ Steven GERAERDS
|--1_ Isabella GERAERDS 1673-1732
|3_ Cornelia STEIJEN
Doopinschrijving Cornelia,
22-02-1702  
Doopdatum:   
22-02-1702  
Akteplaats:   
Haarlem  
Dopeling:     
Cornelia  
Vader:     
Quirijn van Strijen  

Moeder:     
Isabella  
Getuige:  
Cornelis van Brakel    
Sara Maria de Goyer


Kerkelijke gezindte:  

Nederlands Hervormde Kerk  

8468 Extract uit een notariële akte
(1720) betreffende de nalatenschap
van Mr. Quirijn van Strijen, secretaris
van Haarlem, 1735  

Titel:  

Extract uit een notariële akte (1720)
betreffende de nalatenschap van Mr.
Quirijn van Strijen, secretaris van
Haarlem


Uitgave:  

, 1735


Jaar:  

1735  
Melchior van Cleynenbergh,
1701-1720  notaris Haarlem
M  Sijmon Garbijn STRIJEN, VAN
Geboren op 21 juni 1700 - Haarlem
Overleden op 27 april 1750 , leeftijd bij
overlijden: 49 jaar oud

Ouders

Quirijn STRIJEN, VAN 1668-1714

Isabella GERAERDS 1673-1732

Broers en zusters
V Cornelia STRIJEN, VAN 1702-1741
V Maria STRIJEN, VAN 1704-1768
Gehuwd op 8 september 1750 met
Quirijn DABENIS 1722-
Quirijn STRIJEN, VANAfdrukken stamboom
Geboren op 13 april 1668 - Haarlem
Overleden op 11 september 1714 - Haarlem , leeftijd bij overlijden: 46 jaar oud

Ouders

Simon Garbein STRIJEN, VAN 1630-1750
Advocaat

Catharina EVERSWIJN ?1641-

Relaties en kinderen
Gehuwd op 5 december 1696 met Isabella GERAERDS 1673-1732 (Ouders : Steven GERAERDS &  Cornelia
STEIJEN) en hun kinderen
Sijmon Garbijn STRIJEN, VAN 1700-1750
Cornelia STRIJEN, VAN 1702-1741
Maria STRIJEN, VAN 1704-1768

Broers en zusters
V Maria STRIJEN, VAN 1661-1731 Gehuwd op 10 augustus 1688, Haarlem, met Hendrik MUILMAN 1655-1702
Catharina Everswijn is geboren in het
jaar 1641. Zij is op 6 december 1661 in
Haarlem getrouwd met Simon van
Strijen
Akte waarbij Isabella Geraerds weduwe van Quirijn van Strijen, overdraagt aan C.P. van Brakel een obligatie
ten laste van de admiraliteit op de Maas, 1732. 1 stuk
Ondertrouw op 14 maart 1732 te
Amsterdam
=
Bruidegom
Seger Alardin
Bruid
Beatrix Arends uit maarssen huwelijk te
maarssen

Begrafenis Beatrix wed. alardin  22 1
1774 Amsterdam Wester kerkhof
Doop op 19 juli 1704 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Isabella Gerards
Kind
Maria
Getuigen
Maria van Strijen
Mattheus Gerards
Doop op 5 november 1697 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Isabella Gerardts
Kind
Catharina
Getuigen
Cornelis van Brakel
Maria van Strijen
Doop op 31 mei 1709 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Isabella Geradtz
Kind
Steven
Getuigen
Steven Geradtz
Cornelia Steijn
Doop op 20 augustus 1675 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Anna Fontain
Kind
Adriaen
Getuigen
Quirijn van Strijen
Pieter Staex
Catharina Everswijn
Doop op 17 december 1698 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Isabella Gerardts
Kind
Steven
Getuigen
Cornelis van Brakel
Cornelia Steijn
Doop op 17 april 1703 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen
Moeder
Isabella Gerards
Kind
Catharina
Getuigen
Cornelia Steijn
Steven Gerards
Baan 1763

Buyten Haarlem bij de Baan / [door]
J.Swertner. - [1763]. - 1 prent op
papier : kopergravure ; afb.13½ x 21,7
cm ; blad 15,2 x 22,8 cm. - ([Serie
etsjes] ; 4). Titel onder de prent.
Gesigneerd rechtsonder: Johannes
Swertner. De eerste prent uit deze
serie (de Zijlweg) is gedateerd 1763.
Genummerd linksonder: 4. - Afgebeeld
is een gezicht op Haarlem vanaf de
Dreef bij de Koekamp over de Baan en
de daarachter gelegen bebouwing.
Rechts de buitenplaatsjes aan de rand
van de carré, die wel wordt aangeduid
met "Krommelaancomplex". Op de
achtergrond links de Grote Houtpoort
en rechts de Grote of St.-Bavokerk. -
Oriëntatie: ziende naar het
noordoosten. -
Baan 1775

buiten Haarlem : [gezicht op Haarlem
vanaf de Baan of Koekamp] / [door]
H.Tavenier. - [ca.1775]. - 1 tekening
op papier : pen in zwart en penseel in
grijs ; blad 21,6 x 45 cm. Titel onder de
tekening, niet gesigneerd en niet
gedateerd. - Afgebeeld is een gezicht
op Haarlem vanaf de Koekamp over de
Baan en de daarachter gelegen
bebouwing. Links de Dreef en rechts
de buitenplaatsjes aan de rand van de
carré, die wel wordt aangeduid met
"Krommelaancomplex". Op de
achtergrond de Grote of St.-Bavokerk,
het Klokhuis, de toren van de
Bakenesserkerk en de Kleine
Houtpoort. Op de Baan zijn is een
aantal jongens aan het vliegeren. -
Oriëntatie: ziende naar het
noordoosten.
0
Bebouwd aan de
Nieuwe Gracht en
Ridderstraat
1709 - 1715

1707
Eigenaar Q.Van Strijen 1709 -1715
index
Kwestie over gedeelde schoorsteen met het huis van Romeyn de Hooghe. Huis nagelaten door de
weduwe van van Strijen, Isabella Geraerds, aan de predikant A. Alardin.
Bewoners
Q.van Strijen
Stadssecretaris
I. Geraerds
Echtgenote
Kinderen
Sijmon Garbijn  1700
Cornelia 1702
Maria 1704
Van Srijen overleed 1714 te Haarlem
a
Q. van Strijen.  Stadssecretaris. Woning 1709 - 1715
Samen met zijn vrouw en drie kinderen
Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1719-02-13

Period: 1623 1811

Datum rekest 1719-02-13
Mandement mandemenr van Rau Actie
Suppliant Marianne van Strijen, weduwe van Hendrik Muijlman, in zijn leven Raad Fiscaal van Suriname, en Isabella
Geraers, weduwe van Mr. Quirijn van Strijen, in zijn leven secretaris van de stad Haarlem, als moeder en voogdesse van
haar minderjarige kinderen, erfgename van Catharina de Heere, weduwe van John Jore, via Abigael de Heere.
Tegenpartij Mr. Willem Buijs, raadspensionaris van Amsterdam, als testamentaire erfgenaam van Jan Everswijn (overleden
op 1 september 1718.
Betreft De fideicommissaire erfenis van Catharina de Heere (testament voor notaris Jacob Schoudt te Haarlem, dd
06-08-1636) betreffende 1/4-de part in een huis te Haarlem, inde S, in de Sint Jansstraat, en nog 37.788 gulden met 4%
'sjaars
Beschikking van het hof fiat
Bijzonderheden zegel op omslag dd 14 februari 1719
Potloodnummer -
Plaats van datum in document linksboven pag 1
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3157, folionummer: 207
Doop op 12 december 1754 te
Amsterdam (Amstelkerk)
=
Vader
Arnoldus Gouda

Moeder
Abigael Dabenis

Kind
Simon Garbijn, geboren op 8
december 1754
Getuigen
Guirijn Dabenis
Maria van Strijen
Doop op 14 oktober 1722 te
Amsterdam (Zuiderkerk)
=
Vader
Joan Dabenis

Moeder
Catharina Maria Muijlman

Kind
Quirijn
Getuigen
Jonathan Dabenis
Maria van Strijen
Doop op 13 oktober 1690 te
Amsterdam (Oude Kerk)
=
Vader
Hendrik Muijlman

Moeder
Maria van Strijen

Kind
Catrina Maria
oop op 24 november 1720 te
Amsterdam (Westerkerk)
=
Vader
Joannes Dabenis

Moeder
Catrina Maria Muijlman

Kind
Joannes
Getuigen
Maria van Strijen
Johannes Swartenbergh
Begrafenis op 27 november 1731
Geregistreerden
Hendrik Muilman
Maria van Strijen

Opmerking
Begraafplaats: Oude Kerk Relatie
informatie: Weduwe van
Ondertrouw op 24 juli 1688 amsterdam
=
Bruidegom
Hendrick Muijlman

Bruid
Maria van Strijen


Opmerking
Opmerking: Huwelijksintekeningen van
de KERK.
Doop op 23 juni 1700 te Haarlem
=
Vader
Quirijn van Strijen

Moeder
Isabella Gerards

Kind
Simon-Garbijn, Nederlands Hervormde
Kerk
Getuigen
Maria de Bos
Johan Steijn
Ondertrouw op 21 augustus 1750
Amsterdam
=
Bruidegom
Quirin Dabenis

Bruid
Maria van Streijen
Ouders bruidegom Catarina Maria
Muilman wed Joannes Dabenes
Biographisch woordenboek der Nederlanden 1858
[Quirijn Dabenis]
DABENIS (Quirijn), zoon van Johan Dabenis en van Catharina Maria Muilman, werd den 13den October 1722 geboren, en na de mindere rangen
doorloopen te hebben, zeilde hij als Kapitein op de Triton van 24 stukken, onder het eskader van den Schout bij Nacht Willem, Baron van
Wassenaar, in 1755 naar de Middellandsche zee, en keerde van daar in 1756 terug. In 1775 kommandeerde hij de Princes Royaal van 54 stukken,
en werd met dit schip, en Kapiten Bisdom, gezonden naar Marokko, tot onderhandelingen over den vrede. Toen die evenwel niet gelukten, ontving hij
bevel, alle oorlogschepen van den Staat, ten getale van acht, tot zich te trekken en daarmede de koopvaarders te beschermen, de Marokkaansche
havens en kusten bezet te houden en hunne schepen te nemen. In het beschermen der koopvaarders was hij zoo gelukkig, dat er meer dan honderd
veilig naar het vaderland zeilden. Nog eens ging hij in 1777 naar de Middellandsche zee op de Princes Louise van 56 stukken, en vervolgens kort
daarop naar West-Indië, onder den Schout bij Nacht Lodewijk, Graaf van Bijlandt. In het vaderland teruggekeerd, werd hij den 29sten Junij 1779 tot
Schout bij Nacht ter admiraliteit van Amsterdam bevorderd, in welke hoedanigheid hij behoorde onder de leden van den krijgs-
raad, aan welke het onderzoek en oordeel was opgedragen, omtrent het gedrag van genoemden graaf van Bijlandt, en zijne ontmoeting met den
commodore Fielding. Dabenis huwde in 1750 Maria van Strijen en overleed zonder kinderen na te laten. Meerdere bijzonderheden zijn ons van hem
niet bekend.Zie de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez., D. V. bl. 301, 381, 382, 398, 406, 457; uit medegedeelde berigten aangevuld.
Dubbelhoven 't Roemwaard, Lisse   

Het "sierlijk Dubbelhoven" lag aan de noordwestzijde van de kruising Speckelaan/Achterweg. In 1666 blijkt het nog een eenvoudige woning te zijn. Ze heeft slechts drie haardsteden, waarvoor f 6
"haardsteegeld" betaald moet worden, veel minder dan voor de andere buitens.[2] Als eigenaar wordt genoemd de "Heer Doublet". Op de boerderij, misschien wel op de plaats van het huidige
Dubbelhoven, woont Teeuwis Heyn­dricx,2 haardsteden (2 gulden). Dubbelhoven is tot omstreeks 1740 eigendom der familie Doublet, heren van Groeneveld, gebleven. In 1666 was dit Philips
Doublet, rekenmeester van Holland, wagenmeester-gene­raal, ontvanger-generaal van de Unie, etc., die in 1672 overleed.[3] Het gaarderboek van het morgengeld vermeldt in 1698 "in de
Westgeest en aan de Lijtweg" opnieuw Heer Philips Doublet.[4] In 1708 verkoopt Jkvr. Cornelia Doublet hout op Dubbelhoven[5] en in 1723 François Doublet, heer van Groeneveld en Moerkerken.
Tuinman is dan Quirin Roodenburg.[6] In 1725 "Mevrouwe Doublet, vrouwe van Groeneveld", en in 1733 weer de "Heer vanGroeneveld" .[7]
In de komende jaren is Dubbelhoven in het bezit van Mr. Simon Garbijn van Strijen, burgemeester van Haarlem, die in 1749 hier overlijdt en wiens lijk naar Haarlem wordt "uitevoerd".[8]
Dubbelhoven vererft op de zuster van de overledene, Maria Garbijn, huisvrouw van Quirijn Dabenis of d'Abenes, "kapitein ter zee ten dienste dezer landen". Zij kopen op 14 oktober 1749 het land
tussen de "Viersteeg en de Lyd- of Achterweg" en de Heereweg.[9] Daarna richten ze een schrijven tot het Hoogheemraadschap Rijnland, met het verzoek achter hun buitenplaats een voetpad aan
te mogen leggen. Bovendien echter om een "zeker laantje aldaar, genaamd de Vijff- of Viersteeg ende aan haar plaats gehorende, met een boom te doen afsluiten, ten einde de passage met rijtuig
te beletten. [10] Het is opvallend, dat hier van de "Vijff- of Viersteeg" gesproken wordt. Men meende altijd, dat vuur werd bedoeld en vertelde zelfs, dat tijdens "de troebelen" [11]van deze plek de
spits van de kerktoren zou zijn geschoten!
In 1762 wordt op Dubbelhoven een boelhuis gehouden van allerlei boere- en tuinderijgereedschappen. Ook worden grote hoeveelheden bloembollen verkocht, die hele mooie namen dragen:
"Lieflijke Morgenstond, Rose Illustere, Agatha, Parel van Amsterdam, Feu Amou­reux en vele andere meer. Ook bollenlaadjes en bakken worden geveild en tentzeil en toebhoor voor de "hyacinten
pronkbedden", die toen zo in zwang waren. Alles samen bracht f 3883 en 16 stuiver op. Onder de kopers bevond zich ook de vermaarde Haarlemse kweker George Voor­helm." [12]

Na de dood van zijn vrouw is de kapitein ertoe overgegaan zich van delen van zijn bezit te ontdoen. In 1767 betreft dit de boerderij Welgelegen, in huur bij Gijsbert Schramade, aan de Heereweg
naast het huidige politiebureau.[13] Koper is Sijmon Verdegaal, geboren te Rijnsburg en bouwman in De Zilk. Deze wordt opgevolgd door zijn zoon Jan, gehuwd met Wilhelmina Vreeburg
Jurriaansdr. Hun oudste dochter trouwde met Jan Riggel en tot 1923 is Welgelegen in het bezit der familie Riggel gebleven. De andere dochter huwde met de chirurgijn Caspar H. Wolff. Zij werd de
erfgename van de landerijen, die thans nog steeds De Wolf worden genoemd.[14]

[8] Nationaal Archief, Begraafboek

Bron : boek ’t Roemwaard Lisse, A.M. Hulkenberg blz 56 / 57  http://www.genealogie-stamboom-schrama-gravenmade-bollenstreek.nl/Achtergrondinformatie.htm
Maria STRIJEN, VANAfdrukken
stamboom
Geboren   15 juli 1704 - Haarlem
Overleden   10 januari 1768, leeftijd bij
overlijden: 63 jaar oud
Cornelia STRIJEN, VANAfdrukken
stamboom
Geboren   22 februari 1702 - Haarlem
Overleden   23 december 1741, leeftijd
bij overlijden: 39 jaar oud
Sijmon Garbijn STRIJEN,
VANAfdrukken stamboom
Geboren   21 juni 1700 - Haarlem
Overleden   27 april 1750, leeftijd bij
overlijden: 49 jaar oud
Quirijn STRIJEN, VANAfdrukken
stamboom
Geboren   13 april 1668 - Haarlem
Overleden   11 september 1714 -
Haarlem, leeftijd bij overlijden: 46 jaar
oud
Isabella GERAERDSAfdrukken
stamboom
Geboren   7 mei 1673 - Haarlem
Overleden   14 oktober 1732 -
Haarlem, leeftijd bij overlijden: 59 jaar
oud
Kind
Simon Garbijn geboren 08-12-1754
Vader
Arnoldus Gouda
Moeder
Abigael Dabenis
Getuige
Guirijn Dabenis
Getuige
Maria van Strijen

Amstelkerk Amsterdam
Kind
Simon Quirijn
Vader
Jan Lixraaven
Moeder
Henriette Maria Dabenis
Getuige
Quirijn Dabenis
Getuige
Maria van Strijen

Zuiderkerk Amsterdam
Quirijn Debenis is de zoon van
Catharina Maria Muilman en Johannes
Dabenis.
IIIa. JAN LIX RAAVEN geb. Curaçao 1724, luitenant-ter-zee, lid van de Krijgsraad te Curaçao (1740), commandant over het garnizoen
(1764-), raad van Curaçao, commissaris over de train en vivres (1764-), luitenant-gouverneur van Curaçao (1781-1782) wegens
ouderdom en zwakte van de gouverneur Jean Rodier werd hij als zodanig toegevoegd, begr. Curaçao 17-08-1792, otr. Amsterdam
27-05-1751 (bg. van Curaçao, oud 27 jr., woont aan de Singel, zijn vader Gabriël Lix Raaven te Curaçao, vaders consent goed
ingebracht en br. van Amsterdam, oud 24 jr., woont op de Groenburgwal, geadsisteert met haar moeder Catharina Maria Muilman, akte
verleend om te Abcoude te trouwen), tr. Abcoude 14-06-1751 HENRIËTTE MARIA DABENIS ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk
21-05-1727 (get. Jonathan Dabenis en Maria Blom), dr. van Johan Dabenis en Catharina Maria Muilman [Amsterdam].

In 1780 bood Jan Lix Raaven het besloten testament van zijn zuster Jannetje ter opening aan. Jannetje Legateerde aan Catharina
Senenbergh en Gabriel Veeris kinderen van haar zuster Wilhelmina Lix Raaven, huisvr. van Jan Veeris (Hamelberg 3304).
Jan Lixraaven was universeel erfgenaam van Elisabeth Born, wed. van Pieter van Keulen (Hamelberg 2985).
Uit dit huwelijk:

GABRIËL LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Westerkerk 17-10-1751 (get. Gabriël Lix Raaven en Catharina Lix Raaven, geb. De Witt)
volgt IVa.
SIMON QUIRIJN LIX RAAVEN ged.  N.G. Amsterdam Zuiderkerk 06-03-1754 (get. Quirijn Dabenis en Maria van Strijen) volgt IVb.
WILLEM LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Oude Kerk 28-12-1755 (get. Johannes Dabenis en Anna Elisabeth Sterrevelt) volgt IVc.

Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org,

Hoog Edele Gestrenge Heer

De Heer quirijn Dabenis
schout bij nagt, ten dienste van
Holland & westvriesland

Pr Capn Bernardus Knuttel

Waarde boezem vriend & broeder,

als nog mij niet vereert vindende met uEd brieven,
wetende niet off uEd in dienst is, dan niet, mij
aangaande bevinde mij reedelijk wel maar
teffens ook verswakt, insonderhijt met mijn
gesigt, en leeve even als een mensch die geen
deel meer wensche in dese wereld te hebben.
alles komt mij aandoelijk te vooren, en vol
beswaarnissen al gaat ’t mij niet aan, quel en
bedroeff, ik mij over, insonderhijt als ik uijt
de Nieuws papieren siet de jammerlijke onenig
heden en partijschappen tot uwent. dat God betert
niet beter is, als hier, en niet strekken kan
dan tot ruine. van ’t land en alles, schenk
den Hemel ons niet een schielijke vreede wat
zal van ons weesen, edog ’t schijnt de eijgen
schap van den ouderdom vriend; te leven in be
kommernissen, en wij doen ’t hier in geduurige
angst, en vreese, van buijten voor de vijanden,
en van binnen voor hongersnoot, en wel voorna
mentlijk voor de slaven, wijl ’t Jaar van ge
was ons geen zaad van mais belooft, zijnde
de regens maar in de maand x ber in gekoo
men, een ijder heeft bloedig gearbijt in hope
dat ’t zal continueren, maar nu helaas, blijft
’t ten eenemaalen weg, ’t vee is al grote
lijks
uijt gestorven, naaulijks voor de aanteelen
over, gehouden, nu en dan krijgen wij een lading
ouwe magere koe biesten van de Spanjaarden
en kost 12 a 15 […]: tot lb, so duur na rato is alles
en dikwils niet eens te bekomen, mais kan men
voor geen 3 p: een schepel krijgen, en van andere
plaatsen komt ook niet, en komt ’t al zo moet
men sig ruineren met kopen, kunnende de sla
ven niet van honger laaten sterven, ik heb in voor
raat geen 100 schepels, en hebt wel 500 voor een
jaar nodig, dus kan uEd na gaan hoe ’t met
ons alle gesteld zal weesen, mijn gelden heb ik
meest al over gesonden, wijnig hier behouden, konde
makelijk beuren dat zal moeten op Interest
neemen en mijn thuije voor verbinden, welk
thans ons niets op brengt, en schenkt den
Hemel ons geen swaare regens om de putten
te doen wassen, zal ’t jammerlijk met ons
uijtsien, den Hemel ontvermt sig onser,
met veel moeijten heb ik 500 […]appelen
op gedaan, en los gegeeven aan ons vriend Capn:
Bernardus Knuttel, wijl ’t dus liefst ver
koos, om dat leege Kisten zegt aan boirt
te hebben, en ’t dan als de zijne zal
aanmaken; en voor sorgen, en bij arrive
ment uEd ’t besorgen, men kan thans
niet so als men wil, en moet ons na

de omstandighijt van tijden voegen, vaart wel god
zegent uEd, ik blijff met agting en tedere
dankleving

UEDWDienaar & vriend
J: Lixraaven

curaçao 5 Jan: 1783 e

P:S: ik bevind mij onder ’t schrijven deeses
wat onpasselijk van koude koersen, en moet
gaan leggen hoope n niet van gevolge zal
wesen

http://brievenalsbuit.inl.nl/zeebrieven
Hoog Edele Gestrenge Heer
Den Heer Q: Dabenis
Schout-bij nagt ten diensten der Vereenigde
Neederlanden &a &a
te
Amsterdam
pr captn E: Radauw
D:g:g:

Hoog Edele Gestrengen Heer!
&
veel Geeerde Oom!

schoon alhier geen nieuws is UHEd gestrs atten
tie waardig, zo hebbe ik echter niet kunne
nalaten mij per deese geleegendheijd van
mijn pligt te acquiteeren, met UHEd gestr:
met den aanvang van dit nieuwe jaar te
feliciteeren, wenschende UHEd gestr: voor dit
en nog veele volgende jaaren de dierbaar
ste zeegeningen des alderhoogsten voor
tijd en eeuwigheijd, terwijl ik mij dan
ook weederom in UHEd gestrs veel geeerde
gunst en liefde recommandeerende, d’eer
hebbe met waare hoogachting en het
diepste respect te verblijven.

Hoog Edele Gestrengen Heer
&
veel Geeerde Oom!

UHED gestr: Zeer onderdanige Die
naar en liefhebbende Neef
S: Q: Lixraaven
Curacao 11 Januarij
1781

http://brievenalsbuit.inl.nl/zeebrieven
Persoonlijke gegevens Hendrik Muilman
Hij is geboren op 28 september 1655 in Ronneby,
Blekinge, Zweden.
Hij is overleden op 5 september 1702 in Paramaribo,
Suriname, hij was toen 46 jaar oud.
Gezin van Hendrik Muilman
Hij is getrouwd met Maria van Strijen.

op 10 augustus 1688 te Haarlem, N.H., hij was toen 32
jaar oud.

Kind(eren):

Catharina Maria Muilman  1690-1752
Persoonlijke gegevens Maria van Strijen
Zij is geboren op 25 september 1662.
Zij is overleden op 21 november 1731 in Amsterdam, zij was toen 69 jaar oud.
Zij is begraven op 27 november 1731 in Amsterdam.
Persoonlijke gegevens Catharina Maria Muilman
Dochter van
Hendrik Muilman 1655-1702 en
Maria van Strijen 1662 - 1731


Zij is geboren op 12 oktober 1690 in Amsterdam.
Zij is overleden op 4 maart 1752 in Amsterdam,
zij was toen 61 jaar oud.
Zij is getrouwd met Johan Dabenis.
in het jaar 1720, zij was toen 29 jaar oud.

Dochter
Henriëtte Maria Dabenis
Zij is geboren op 19 mei 1727 in Amsterdam.
Ze werd gedoopt op 21 mei 1727 in Amsterdam.
Zij is overleden op 24 november 1778, zij was
toen 51 jaar oud.
Persoonlijke gegevens Hendrik Muilman
Hij is geboren op 28 september 1655 in Ronneby, Blekinge, Zweden.
Hij is overleden op 5 september 1702 in Paramaribo, Suriname, hij was toen
46 jaar oud.
Persoonlijke gegevens Johan Dabenis
Hij is geboren op 5 juni 1696 in Amsterdam.
Hij is overleden op 15 oktober 1744 in Texel,
hij was toen 48 jaar oud.
Gezin van Henriëtte Maria Dabenis
Zij is getrouwd met Johan Lix Raaven.

Toestemming voor het huwelijk is 27 mei
1751 verkregen te Amsterdam.

op 14 juni 1751 te Abcoude, Utr., zij was
toen 24 jaar oud.

Kind(eren):

Willem Lix Raaven  1755-1832
Persoonlijke gegevens Johan Lix
Raaven
Hij is geboren in het jaar 1724 in
Curaçao, Ned. Antillen.
Hij is overleden op 17 augustus 1792
in Curaçao, Ned. Antillen, hij was toen
68 jaar oud.
DABENIS (Quirijn), zoon van Johan
Dabenis en van Catharina Maria
Muilman, werd den 13den October
1722 geboren
. Mr. SIMON QUIRIJN LIX RAAVEN ged. N.G. Amsterdam Zuiderkerk 06-03-1754 (get. Quirijn
Dabenis en Maria van Strijen), secretaris van de Kleine Raad en auditeur-militair te Curaçao
(1780-), otr. Amsterdam 16-07-1779 (bg. van Amsterdam, Geref., oud 25 jr., woont in de
Utrechtsestraat, zijn vader Jan Lix Raaven te Curaçao, vaders consent goed ingebracht en br.
van Amsterdam, Geref., oud 28 jr., woont op het Vlakkeveld, geadsisteert met haar vader
Lambertus Rink, akte verleend om in de Engelse kerk te trouwen) MARIA RINK ged. N.G.
Amsterdam Oude Kerk 09-03-1749 (get. Wouter Rink en Petronella Vertouw), dr. van
Lambertus Rink, van Maasbommel en Christina Maria van Ommeren [Amsterdam].
Vaderlandsch woordenboek. 35
deelen [and] Byvoegzels 1-3,
Delen 27-28
Door Jacobus Kok
1792
MDCCXCII