0
Woning

1831 -1850
Eigenaar W.P. Barnaart 1804 - 1853
Kinderen
Aarnoud 1833
Henriëtte Elisabeth 1835
Maurits Willem 1838
Bewoners
H. S. van Wickevoort Crommelin
Ontvanger der belastingen Schooten
E. C. A. Barnaart
Echtgenote
index
Volkstelling 1839. Het zoontje Hendrik Adolf 1836 - 1839 stierf vòòr de telling
Zes kinderen geboren op dit adres,
Dienstboden
Elisabeth van Leeuwen in 1839 26 jaar
Lijsje Sterk in 1839 30 jaar
Onleesbaaar in 1839 30 jaar
Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin (Amsterdam, 30 september 1804 - huis Woestduin, Vogelenzang, 26
februari 1874) was een Nederlands burgemeester.

Biografie
Crommelin was een lid van de familie Crommelin en een zoon van mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, vanaf
1809 heer van Berkenrode en Oud-Amelisweerd (1763-1837), onder andere Tweede Kamer-voorzitter, en
Catharina van Lennep (1766-1847). Hij trouwde in 1830 met 1830 jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
(1809-1890), lid van de familie Barnaart en dochter van jhr. Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort
en Vogelenzang (1781-1851); uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren en hij was de schoonvader van
minister jhr. Jacob Alexander Röell (1838-1924).

In 1829 promoveerde Crommelin aan de Universiteit Leiden in de rechten waarna hij in 1833 ontvanger van
Schoten werd. In 1835 volgde hij zijn broer mr. Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin op als burgemeester
van Berkenrode, de gemeente waarvan zijn vader de heerlijke rechten bezat. Hij bleef daar burgemeester tot
1850. In 1874 overleed hij op huis Woestduin in Vogelenzang.
a
H.S. van Wickevoort Crommelin.  Oud burgemeester van Berkenrode 1835, ontvanger van
Schooten, Grondbezitter.   Woning 1839 - 1853
Samen met zijn vrouw, vier kinderen en op het moment van de volkstelling in 1839 drie dienstboden
jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
14 juni 1809 Haarlem - 21 april 1890 's -Gravenhage
x 15 mei 1830 Haarlem
1830
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin
1804-1874

1831-1834  Willem Philips van Wickevoort Crommelin
1833-1887  Aarnoud van Wickevoort Crommelin
1835-1934  Henriëtte Elisabeth van Wickevoort Crommelin
1836-1839  Hendrik Adolf van Wickevoort Crommelin
1838-1910  Maurits Willem van Wickevoort Crommelin
1843-1920  Wilhelmina Adolfine van Wickevoort Crommelin
1850-1938  Iman van Wickevoort Crommelin 09 04 1938
Jhr. Henri(Hendrik) Samuel Johansz.(De Duivel van Woestduin) van Wickevoort
Crommelin was born on month day 1804, at birth place, to Jhr. Mr. Johan Peter(Appie)
Hendriksz. van Wickevoort Crommelin and Jkvr. Catharina(Ampie) Arnoudsdr. van
Wickevoort Crommelin (born van Lennep).
Jhr was born on July 14 1763, in Haarlem, Noord-Holland, Nederland.
Jkvr was born on December 31 1766, in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Jhr was baptized on month day 1804, at baptism place.
He had 6 siblings: Maria Catharina Johansdr. van Loon (born van Wickevoort Crommelin),
Aarnoud Hendrik(I) Johansz. van Wickevoort Crommelin and 4 other siblings.
Jhr married Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Willemsdr. van Wickevoort Crommelin (born
Barnaart) on month day 1830, at age 25 at marriage place.
Jkvr was born on June 14 1809, in Haarlem, Noord-Holland, Nederland.
They had 7 children: Willem Philip Henrisz. van Wickevoort Crommelin, Aarnoud Henrisz.
van Wickevoort Crommelin and 5 other children.
Trouwt met Jacob Alexander Röell
12 09 1867
Berkenrode te Heemstede wordt in 1797 gekocht door mr. Jan Pieter van Wickevoort
Crommelin. Wickevoort Crommelin en zijn echtgenote Catharina van Lennep zijn
beschreven als ‘Appie’ en ‘Ampie’ in Jacob van Lenneps boek ‘Late Regenten’.

Jhr. F.J.E. van Lennep, Late regenten. - H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1962. 2,
VIII, 230 blz. + 6 blz. afb.
Familieherinneringen worden bij ons zelden te boek gesteld. Dat zal wel liggen aan onze
democratische gezindheid, die doodsbang is voor opvijzeling van het voorgeslacht en maar
al te vlug klaarstaat met het verwijt van verwaandheid. Terecht merkt de schrijver van dit
boek op, dat het publiceren van zijn familieverhalen een avontuurlijke kant heeft. We zijn er
hem des te dankbaarder voor dat hij het toch maar gewaagd heeft.

In de laatste oorlogsjaren beschreef jhr. Van Lennep de romantische geschiedenis van de
bewoners van de Hartekamp, het bekende buiten onder Bennebroek. In 1956 heeft de
vereniging Haerlem het charmante verhaal uitgegeven. Drie jaar later publiceerde hij in het
jaarboek van het genootschap Amstelodamum een uitvoerig artikel over Amsterdammers in
's-Graveland, en in dat van de vereniging Haerlem onder de titel Appie en Ampie en hun
nakomelingen de geschiedenis van de buitenplaats Berkenrode onder Haarlem, waar Jan
Pieter van Wickevoort Crommelin (Appie) en zijn vrouw Catharina van Lennep (Ampie), de
betovergrootouders van de schrijver, de zomermaanden plachten door te brengen en de
voorouders werden van een nageslacht dat zich nog altijd naar hen noemt. Deze beide
hoofdstukken vormen de kern van de bundel, die zijn titel ontleent aan het eerste opstel,
dat de geschiedenis van enkele Amsterdamse herensociëteiten beschrijft, onder meer van
het ‘College in de Munt’ en van de in 1843 opgerichte en nog bestaande sociëteit ‘Onder
Ons’. Met twee kleinere studies hebben ze gemeen, dat ze alle over de nabloei van het
Amsterdamse regentenpatriciaat handelen. De eerste twee hoofdstukken acht ik de
belangrijkste, niet omdat ze de uitgebreidste zijn, maar omdat vooral hierin het geestelijke
klimaat van de wereld der toonaangevende Amsterdammers van een eeuw en langer
geleden, van de vooraanstaande stadsbestuurders en grote bankiers, waarvan we de
laatste representanten nog hebben gekend, zo raak getypeerd wordt. Het hoofdstuk over
de sociëteiten is bovendien daarom zo boeiend, omdat het een onbekende episode uit onze
sociaal-politieke geschiedenis weliswaar niet beschrijft, maar in elk geval zodanig benadert
dat het duidelijk wordt hoe belangrijk het zou zijn als iemand deze geschiedenis eens
nauwgezet zou onderzoeken. Maar wat de sfeer betreft geef ik toch de voorkeur aan het
met onverflauwde belangstelling herlezen hoofdstuk over de Amsterdammers in 's-
Graveland,

De Gids jaargang 126 1963

Jhr. Frans Johan Eliza van Lennep (Amsterdam, 14 juni 1890 - Bentveld, 15 april 1980)

Ook in jaarboek Haerlem 1960 "Appie en Ampie en hun nakomelingen"
Gezin van Mr. Jan Pieter  van Wickevoort Crommelin
Getrouwd met Catharina van Lennep op 24 oktober 1790 te Heemstede,  hij was toen 27 jaar oud.

Kind(eren):

Maria Catharina van Wickevoort Crommelin  1791-1812
Arnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin  1793-1794
Arnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin  1797-1881
Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin  1798-1874
Catharina Elisabeth van Wickevoort Crommelin  1799-1882
Hester van Wickevoort Crommelin  1802-1871
Henri Samuel van Wickevoort Crommelin  1804-1874
Gezin van Henriette Elisabeth  van Wickevoort Crommelin
Zij is getrouwd met Jan Dionijs Viruly op 9 juni 1859 te Heemstede, zij was toen 24 jaar oud.

Persoonlijke gegevens Mr. Jan Dionys Viruly
Hij is geboren op 29 december 1831 in Rotterdam.
Hij is overleden op 29 augustus 1905 in Stompwijk, hij was toen 73 jaar oud.

Kind(eren):

Michaëla Johanna Catharina Viruly  1860-1945   
Elizabeth Cornelia Amelia Viruly  1862-1941
jonkheer Jacob Alexander Röell, geboren in 1838, koos voor een carrière bij de
marine waar hij uiteindelijk de rang van vice-admiraal bereikte. Na zijn
officiersopleiding voerde
hij het commando over verschillende oorlogsbodems tot hij in 1891 werd
benoemd tot
Commandant der Zeemacht Nederlands-Indië welke functie hij tot 1894
bekleedde. Van 1898 tot
1901 was hij minister van Marine in het kabinet-Pierson.
Daarnaast was hij vanaf 1876 adjudant in gewone resp. buitengewone dienst van
achtereenvolgens Prins Hendrik, Koning Willem III en Koningin Wilhelmina. Hij
overleed in 1924 te
Den Haag.
In 1867 was hij getrouwd met Wilhelmina Adolphina van Wickevoort Crommelin; uit
dit huwelijk
werden drie zonen en twee dochters geboren.
Geboorte op 27 maart 1850 te
Bloemendaal
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart

Kind
Iman van Wickevoort Crommelin,
geboren op 27 maart 1850 te
Bloemendaal
Geboorte op 28 augustus 1836 te
Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart

Kind
Hendrik Adolf van Wickevoort
Crommelin, geboren op 28 augustus
1836 te Haarlem Nieuwe Gracht
Geboorte op 7 april 1831 te Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart

Kind
Willem Philip van Wickevoort
Crommelin, geboren op 7 april 1831 te
Haarlem Nieuwe Gracht
Geboorte op 21 mei 1843 te Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elizabeth Cornelia Amalia Barnaart

Kind
Wilhelmine Adolphine van Wickevoort
Crommelin, geboren op 21 mei 1843 te
Haarlem Nieuwe Gracht
Getuigen koetsier uit de Ridderstraat
en huisbediende van tussen de
jansbruggen
Overlijden op 2 november 1834 te
Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elizabeth Cornelia Emelia Barnaart

Overledene
Willem Philip van Wickevoort
Crommelin, geboren op 7 april 1831 te
Haarlem Nieuwe Gracht
Geboorte op 25 mei 1838 te Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart

Kind
Maurits Willem van Wickevoort
Crommelin, geboren op 25 mei 1838 te
Haarlem Nieuwe Gracht
Geboorte op 7 juni 1833 te Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elizabeth Cornelia Amelia Barnaart

Kind
Aarnoud van Wickevoort Crommelin,
geboren op 7 juni 1833 te Haarlem
Nieuwe Gracht
Overlijden op 8 april 1839 te Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elizabeth Cornelia Emelia Barnaart

Overledene
Hendrik Adolf van Wickevoort
Crommelin, geboren op 28 augustus
1836 te Haarlem Nieuwe Gracht
Geboorte op 27 januari 1835 te
Haarlem
=
Vader
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin

Moeder
Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart

Kind
Henriette Elisabeth van Wickevoort
Crommelin, geboren op 27 januari
1835 te Haarlem Nieuwe Gracht
Buitenplaats
Huis Woestduin te Bloemendaal
Op 29 oktober 1797 verkochten Mattheus’ kinderen het goed aan Jan Pieter
Wickevoort Crommelin. Meteen na de aankoop liet hij het huis afbreken en vestigde
zich op het aangrenzende Westerduin, dat als hoofdhuis van Berkenrode ging
fungeren. Kort hierna moet ook de parkaanleg in landschappelijke stijl zijn ontstaan,
die bekend is van een kaart uit 1847. Het goed bleef tot 1939 in de familie
Wickevoort Crommelin. Na een kinderloos overlijden van de laatste Wickevoort ging
het over op de familie Van Eeghen. Het hoofdhuis, waar gedurende de jaren 1933-
1945 de familie Bomans woonde, is verkocht en in gebruik als kantoor.
Geregistreerden Nieuwe Gracht 248 1839

W_a E_a Groenewald, geboren te Heesch, 8 jaar oud
W_m Adr_s Pilera, geboren te Maastricht, 56 jaar oud, griffier der
Staten van beroep
W_m C_s Groenewald, geboren te Amsterdam, 43 jaar oud
Lijsje Stork, geboren te Abcoude, 30 jaar oud, dienstbode van
beroep
Hendr_a Hillebrands, geboren te Lochem, 30 jaar oud, dienstbode
van beroep
Elisabeth van Leeuwen, geboren te Heemstede, 26 jaar oud,
dienstbode van beroep
Henr_a Elisab_h van Wickevoort Crommelin, geboren te Haarlem, 4
jaar oud
Maurits W_m van Wickevoort Crommelin, geboren te Haarlem, 1 jaar
oud
Arn_d van Wickevoort Crommelin, geboren te Haarlem, 6 jaar oud
E_h C_a A_a Barnaart, geboren te Schoten, 30 jaar oud
Hen. S. van Wickevoort Crommelin, geboren te Amsterdam, 35 jaar
oud, ontvanger van beroep
Fle_e Lenz, geboren te Schnepfenthal, 33 jaar oud
J_a F_a M_a A_e Durortier, geboren te Düren (Pruisen), 28 jaar oud
Johanna Schoen, geboren te Assendelft, 37 jaar oud, dienstbode
van beroep
Ag_a Joh_a Albrecht, geboren te Haarlem, 25 jaar oud, dienstbode
van beroep
A_a M_a Cloet, geboren te Sint Pieters, 41 jaar oud, dienstbode van
beroep
P_r J_b S_s Stijfs, geboren te Schinnen, 34 jaar oud, dienstbode
van beroep
M_a P_a C_a Pilera, geboren te Amsterdam, 29 jaar oud
M_a E_h van Teijlingen, geboren te Gouda, 57 jaar oud
Alijda Deijlius, geboren te Haarlem, 39 jaar oud, pettenmaakster van
beroep
Huwelijk op 5 mei 1830 te Berkenrode
=
Vader van de bruidegom
Jan Pieter van Wickevoort Crommelin

Moeder van de bruidegom
Catharina van Lennep

=
Bruidegom
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, geboren te
Amsterdam, 25 jaar oud, ontvanger van Schooten van beroep

Bruid
Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart, geboren te Haarlem, 20
jaar oud

=
Vader van de bruid
Willem Philip Barnaart

Moeder van de bruid
Elisabeth Cornelia Hillegonda Teding van Berkhout
Overlijden op 26 februari 1874 te
Vogelenzang, hofstede Woestduin
=
Vader
Jan Pieter van Wickervoort Crommelin

Moeder
Catharina van Lennep

Overledene (mannelijk)
Hendrik Samuel van Wickevoort
Crommelin, geboren te Amsterdam, 69
jaar oud
Partner
Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
Huwelijk op 5 oktober 1865 te 's-Gravenhage
=
Vader van de bruidegom
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, zonder beroep

Moeder van de bruidegom
Elizabeth Cornelia Amelia Barnaart

=
Bruidegom
Aarnoud van Wickevoort Crommelin, 32 jaar oud, zonder beroep, geboren te Haarlem

Bruid
Louise van Reenen, 20 jaar oud, zonder beroep, geboren te Amsterdam

=
Vader van de bruid
Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, president van de Tweede Kamer der Staten
Generaal van beroep

Moeder van de bruid
Clara Fredrika van de Poll

Getuigen
Frederik Harmen van de Poll, 42 jaar oud, inspecteur der registratie van beroep
Jan Jacobus Henricus van Reenen, 44 jaar oud, zonder beroep
Maurits Willem van Wickevoort Crommelin, 27 jaar oud, eerste luitenant bij het vierde
regiment dragonders van beroep
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, 61 jaar oud, zonder beroep
Arnoud van Wickevoort Crommelin,
geboren in 1833 te HaarlemAdres:
Amsterdam Heerengracht 318
Jan Dionijs Viruly is geboren op donderdag 29 december 1831 in Rotterdam (Zh), zoon van Michiel Viruly (zie 32) en
Johanna Catharina Matthijssen. Jan is overleden op dinsdag 29 augustus 1905 in Stompwijk (Zh), 73 jaar oud. Jan
trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 juni 1859 in Heemstede (Nh) met Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommolin,
24 jaar oud. Henriette  is geboren op dinsdag 27 januari 1835 in Haarlem (Nh), dochter van Hendrik Samuel van
Wickevoort Crommolin en Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart. Henriette is overleden op donderdag 15 november 1934
in Den Haag (Zh), 99 jaar oud.
Kinderen van Jan en Henriette:
1 Michièla Johanna Catharina Viruly, geboren op woensdag 24 juli 1861 in Stompwijk (Zh). Volgt 178.
2 Elizabeth Cornelia Amelia Viruly, geboren op woensdag 9 juli 1862 in Stompwijk (Zh). Volgt 179.
178 Michièla Johanna Catharina Viruly is geboren op woensdag 24 juli 1861 in Stompwijk (Zh), dochter van Jan Dionijs
Viruly (zie 82) en Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommolin. Michièla is overleden op dinsdag 5 juni 1945 in Zutphen
(Gld), 83 jaar oud. Michièla trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 27 juni 1883 in Den Haag (Zh) met Willem Ridder van
Rappard, 28 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 24 maart 1855 in Padang, West-Sumatra, Indonesië, zoon van
Willem Ridder van Rappard en Johanna Henriette Elisabeth Charlotte Frédérique Boogaardt. Willem is overleden op
zondag 2 januari 1927 in Zutphen (Gld), 71 jaar oud.
Titel:
Mr.
179 Elizabeth Cornelia Amelia Viruly is geboren op woensdag 9 juli 1862 in Stompwijk (Zh), dochter van Jan Dionijs Viruly
(zie 82) en Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommolin. Elizabeth is overleden op donderdag 30 oktober 1941 in
Bloemendaal (Nh), 79 jaar oud. Elizabeth trouwde, 50 jaar oud, op donderdag 6 februari 1913 in Stompwijk (Zh) met
Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin, 38 jaar oud. Gerlach is geboren op donderdag 2 april 1874 in
Velsen (Nh), zoon van Arnoud van Wickevoort Crommelin en Louisa van Reenen. Gerlach is overleden op dinsdag 13
maart 1945 in Amsterdam (Nh), 70 jaar oud.
Beroep:
Secretaris bij de Algemene Maatschappij van Levensverzekering te Amsterdam.
Secretary at the General Insurance Company in Amsterdam.
Gezin van Aarnoud (Aarnoud ) van Wickevoort Crommelin
Hij is getrouwd met jkvr Louise van Reenen op 5 oktober 1865 te ‘s-
Gravenhage, Gemeente ’s-Gravenhage,  hij was toen 32 jaar oud.

Kind(eren):

Henrick Samuel Maximilian van Wickevoort Crommelin  1866-1942
Joan Maurits van Wickevoort Crommelin  1867-1943
Clara Frederica Margaretha van Wickevoort Crommelin  1869-1899
Elisabeth Cornelia Amalia van Wickevoort Crommelin  1872-1873
Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin  1874-1945
Emilia Catharina van Wickevoort Crommelin  1876-1936
Hendrik Wilhelm van Wickevoort Crommelin  1879-1969


Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin  
trouwt 1913  met zijn nicht Elizabeth Cornelia Amelia Viruly
Trouwde eerder  27 augustus 1902 te Brussel met Marie Thérèse Weiler 1875-
1910 waaarbij 1 kind:
Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort Crommelin 1904-1983 geboren
Brussel overleden Hilversum
Lodewijk Willem Doude van Troostwijk (1901-1993), bankier; trouwde in 1927
met Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort Crommelin (1904-1983), lid van
de familie Crommelin, bewoners van huis Sterreschans iaan de Vecht te
Nieuwersluis
Roell, Jacob Alexander VoorlettersJ.A.
Geslacht M
Geboortetitel Jonkheer
GeborenAmsterdam 1838-08-08 OverledenDen Haag 1924-07-10
Functie(R.N.L., Go. E.K., C.O.N., G.L.N.2). Officier Koninklijke Marine, laatstelijk vice-admiraal
1892-94. Commandant zeemacht en chef Departement van Marine in Nederlands-Indie
1891-4, minister van Marine 1898-1901, adjudant van Prins Hendrik 1876-9 en Koning Willem
III 1879-90, adjudant i.b.d. van koningin Wilhelmina 1891-1924. Gehuwd met
Haarlem 1867-09-12 Crommelin, Wilhelmine Adolphine van Wickevoort

Beschrijving(R.N.L., Go. E.K., C.O.N., G.L.N.2). Officier Koninklijke Marine, laatstelijk
vice-admiraal 1892-94. Commandant zeemacht en chef Departement van Marine in
Nederlands-Indie 1891-4, minister van Marine 1898-1901, adjudant van Prins Hendrik 1876-9
en Koning Willem III 1879-90, adjudant i.b.d. van koningin Wilhelmina 1891-1924.
Librariana ~ Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland


In het Berkenrode-archief [tegenwoordig aanwezig in het Noord-Hollands Archief Haarlem] bevindt zich een oud notitieboekje. Het is lang van vorm,
zodat het in de binnenzzak van een herenrok paste. Het potlood dat er bijbehoorde steekt er nog in. Op de eerste bladzijde staat in sierlijke letters
geschreven: Reis naar Parijs, 15 april 1823. Fr heer Wouter Slob uit de Haarlemmermeer publiceerde in HeerlijkHeden, nummer 105, augustus
2000, een beknopt verslag van de reis na een inleiding over de schrijver van het dagboekje. ‘Het is het zakboekje van mr.Jan Pieter van Wickevoort
Crommelin, de eerste Heer van Berkenrode uit het geslacht der Crommelins, die in 1809 de Heerlijkheid aankocht van de Vrouwe van Heemstede, J.
M.Dutry. In de familie is hij bekend geworden als ‘Appie’, zoals we weten  uit de alleraardigste verhandeling, welke jhr.F.van Lennep in het jaarboek
Haerlem (1960) onder de titel ‘Appie en Ampie en hun nakomelingen is verschenen. Het is een merkwaardige gewaarwording om bijna anderhalve
eeuw later de nauwkeurig bijgehouden belevenissen onder ogen te krijgen.


Mr.Jan Pieter van Wickevoort Crommelin was in zijn tijd een man van aanzien en invloed. Geboren in 1763 heeft hij verschillende belangrijke
functies bekleed onder Raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, onder koning Lodewijk Napoleon en later onder koning Willem 1. In 1790
trouwde hij Catharina van Lennep en 7 jaar later kopt hij ‘Berkenrode’, dat hij laat afbreken en waarvoor het huis in plaats komt, dat er thans nog
staat aan de Herenweg. In datzelfde jaar wordt Aarnoud Hendrik geboren, waarvan jhr. van Lennep zegt, dat hij de zeer sterke was, die later leden
van ‘Trou moet blycken’ met stoel en al boven zijn macht zal optillen. Geen wonder dat hij in zijn studententijd ‘IJzeren Frits’ werd genoemd. ‘IJzeren
Frits’, die speciaal in de paardensport zal uitblinken. In totaal zal het echtpaar zeven kinderen krijgen, waarvan er één overlijdt als het een jaar is.
Allen zien in Amsterdam het levenslicht en Ampie – mevrouw Crommelin – doorstaat – om met van Lennep te spreken – alle bevallingen met glans.
Haar oudste dochter is Maria. De tweede zoon heet Jan Pieter Adolf. Dan wordt Catharina Elizabeth geboren, vervolgens Hester (door de familie
Hekkie genoemd)  en de jongste zoon is Henri Samuël. Deze opsomming van de kinderschaar is nodig omdat mr.Jan Pieter met drie van zijn
kinderen en zijn vrouw in 1823 de grote reis naar de Franse hoofdstad heeft ondernomen. Hoewel blijkbaar maar drie passen nodig waren gingen
toch drie kinderen mee namelijk in 1823 nog niet gehuwden: Jan Pieter Adolf (‘Piet’ genaamd en 25 jaar oud), Hester (de latere mevrouw Teding
van Berkhout, toen 21 jaar) en Hendrik (Henri Samuël, 19 jaar oud. Het valt natuurlijk onmiddellijk op dat de oudste zoon, Aarnoud Hendrik, 26 jaar,
in dit reisgezelschap ontbreekt, hoewel hij ook nog vrijgezel is (hij zou eerst in 1830 trouwen). Wijlen de heer van Lennep, die destijds zo welwillend
was mijn aantekeningen door te lezen, meende dat ‘IJzeren Frits” liever alleen op reis ging.
De reis heen ging vanuit Heemstede over Rotterdam, Dordrecht, Willemsdorp en Breda, alwaar men an het ende van de eerste dag aankwam en
overnachtte. Daarna werd kwartier gemaakt in Brussel, Doornik, Rijssel, Amiens, Chantilly en op 22 april kwam men om half een te Parijs aan. We
weten precies dat in Rijssel (Lille) hotel de l’Europe ‘goed mar duur’ was in tegenstelling tot hotel de la Porte in Amiens, waarvan we lezen ‘goed en
niet duur’.  Eenmaal in Parijs aangekomen kregen de kinderen en ook mevrouw van mr.Jan Pieter van tijd tot tijd geld naar behoefte. Mr.Jan Pieter
hield de beurs en het overzicht: we komen posten tegen: ‘aan Piet’ of ‘aan Hendrik’, ‘aan mijn vrouw’en ‘aan Hecky’. Voorts komt steeds voor een
post ‘voorschot voor jean’, waarmede vermoedelijk de knecht bedoeld werd. Wanneer alle belevenissen in Parijs net zo nauwgezet genoteerd
werden als de overige ervaringen dan is het bezoek van de familie zonder grote schokken verlopen. Men heeft  verschillende musea bekeken,
theaters bezocht, komedies gezien en vooral gewandeld, thee gedronken, ijs gegeten en bezoeken afgelegd. Des zondags werd ter kerk gegaan en
de namen der predikanten genoteerd. Parken werden bewonderd en ook het befaamde kerkhof Père Lachaise, het kasteel van Vincennes, het Hotel
des Invalides. Grotere uitstapjes werden per rijtuig ondernomen (eens kostte een calèche frs. 18,-). Ook zijn verschillende toen bekende fabrieken
bezichtigd, zoals de porceleinfabriek te Sèvres.”Zaterdag 10 Mey met de familie Temminck naar Montmorency geweest. De kerk te St.Denis gezien
en Caveaux der koningen. In de kerk de monumenten van Louis XII en Anna de Bretagne, Francois 1 en Claude de France, Henry 11 en Catharina
de Medicis. In de caveaux alle monumenten der Koningen. Te Montmorency ontbeten au Cheval Blanc. Het geheel gezelschap is vervolgens op
ezels en drie paardjes de Hermitage van J.J. en…in de Valley gaan bezichtigen en vervolgens door het Bois van Montmoncery en dat van St. Leu
naar St. Leu gereden, alwaar wij het kasteel en Park hebben bezien. Vervolgens wederom langs de benedenzijde van Montmoncery, alwaar wij
doornat aankwamen, doch door een goed vuur en een goed diner zijn gerestaureerd, zodat wij ten Elf uur wederom te Parijs zijn gearriveerd”. Men
ziet dat er momenten waren dat de kroniekschrijver vrij uitvoerig was. Een der weinige ‘avonturen’ had plaats op 12 mei, toen men naar St. Germain
was geweest om het park, kasteel en bloemenkassen te bezichtigen. Men had het kasteel van buiten bekeken, op het terras gewandeld en ook in
het bos, waarna men had gedejeuneerd en gegeven in ‘Prinse de Galles’. Maar  “in het retour in Neuilly uit de Koets gegaan, uit hoofde van
Dronkenschap van den koetsier, wanneer de Dames verder de weg hebben vervolgd met een fiacre…’ Men komt tot de slotsom, dat de dagen goed
besteed werden. Men zag veel, at en dronk op tijd, wandelde en deed boodschappen. Deze laatste bezigheid wordt alleen maar op het laatst
vermeld, maar er zijn enige afzonderlijke bladzijden gewijd aan de inkopen, welke in de wereldstad werden gedaan. Ten slotte kwam men niet elke
dag in Parijs en het was aardig om van de gelegenheid gebruik te maken iets mee te nemen naar huis. Het waren over het algemeen degelijke zaken
welke men kocht. Zo kreeg Hendrik een nieuwe hoed van frs. 9. Een paar kousen voor Hecky kostte frs. 6, zwarte kant ” voor mijn vrouw’ frs. 16 en
een ‘ridicule’ van frs. 9. Bepaald duur waren de corsetten: 66 francs voor twee stuks (voor mevrouw en voor Hecky)!
Mr.Jan Pieter heeft alle uitgaven van de heenreis, van het verblijf in Parijs en daarna van de terugreis nauwkeurig genoteerd en komt tot een totale
uitgave van ƒ 110,13 plus frs. 1330,-  voor de heenreis en voor de terugreis frs. 1894,55 plus ƒ 125,50, terwijl het verblijf in Parijs van 22 april tot en
met 21 mei hem heeft gekost frs. 3465,45. Boven dit alles komt nog de huur van de koets, welke ƒ 150,-  bedroeg. Het reizen in die dagen was heel
wat ingewikkelder dan tegenwoordig. Het kasboekje toont duidelijk aan, dat de reis van ‘post’ tot ‘post’ betaald moest worden. Hoewel het nog steeds
niet helemaal duidelijk is wat bij het reizen met de postkoetsen en diligences precies onder ‘post’ werd verstaan mag wel aannemen dat dit meestal de
afstand was, welke door de paarden in behoorlijk tempo ter uur konden worden afgelegd. Dus omtrent 10 km. Maar dat neemt niet weg dat ‘post’ ook
wel een andere betekenis kan hebben gehad. In het geval waarover we het nu hebben geloof ik dat onder ‘post’ werd verstaan de eerstvolgende
wisselplaats waar de reiskoets dus van verse paarden werd voorzien. Jan Pieter betaalde zo per traject van ‘post tot ‘post’ ƒ 12,- tot ƒ 15,-. Maar ook
de tollen kwamen voor zijn rekening.  Vermoedelijk heeft hij een koets verhuurd voor de heen- en terugreis en moest hij dus de paarden en koetsier
van post tot post apart betalen.

Het Hollands Diep werd toen per stoomboot overgestoken en men kan rustig aannemen, dat dit een sensatie van de eerste orde was, want
stoomschepen waren er nog maar weinig en het moet één der eerste zijn geweest, welke onze binnenwateren bevoer. Overigens was er aan boord
gelegenheid om iets te gebruiken, wat dan ok door het gezelschap werd gedaan. Het geven van fooien was aan de orde van de dag, hetgeen voor Mr.
Jan Pieter helemaal geen bezwaar was ook dit alles te noteren. Zo moest voor het smeren van het rijtuig elf cents fooi worden gegeven. De
staljongens kregen bij het wisselen der paarden steeds wat toegestopt. Zelfs de douaniers en zij die de paspoorten visiteerden! Moeilijker is na te
gaan wat de maaltijden in die tijd kostten. Ook werd geen menu genoteerd. Wel weten we dat er dikwijls koffie gedronken werd en dat van tijd tot tijd ijs
werd geconsumeerd. Paspoorten kostten alle drie tezamen ƒ 12,-.
Piet was blijkbaar door zijn laarzen heen en ook Hecky kreeg een paar nieuwe, welk schoeisel bij elkaar 36 francs kostte. Daar tussen door kwam
steeds weer de rekening van de wasvrouw, een rekening welke voor een gezelschap van vijf personen nog aardig opliep. Voor Itje van Wickevoort
Crommelin (een nichtje, waar Jan Pieter verliefd op was, doch waarmee hij niet mocht trouwen) werd een cadeau gekocht, waarover we verder in het
ongewisse blijven en voor ‘de meiden’ werd stof meegenomen voor een totaal bedrag van frs. 20. Zelf kocht meneer Jan Pieter een grijze hoed en liet
zijn oude repareren. Mevrouw kreeg nieuwe schoenen, Hendrik een nieuwe jas, Henry ‘broekegoed’ can 9 francs. Mevrouw nam nog een lap katoen
mee en nieuwe muilen (die toen 3 francs kostten in Parijs). De hoedepluimen moesten na al die wandelpartijen en regenbuien weer eens ‘opgemaakt’
worden en mevrouw had ook nieuwe handschoenen nodig (2.25 francs). Voor 10 francs is chocolade ingekocht, waarschijnlijk voor de reis. Aarnoud,
die thuis was gebleven, zou verrast worden met ‘broekegoed’ en om de nieuwe hoed van de pater familias te vervoeren werd een hoededoos van 2
francs gekocht. Onderweg op de terugreis in Bergen als op de heenreis, want vóór Le Bourget brak reeds een der riemen van het rijtuig. Men moet
weten, dat de rijtuigen in die dagen nog lang niet alle van veren waren voorzien. De z.g. kast was in lederen riemen schommelend opgehangen. Ook
de haspel van een der achterwielen was gebroken. Een en ander moest ter plaatse worden gerepareerd. De reis ging thans langs de oostelijke route:
Compiègne, Cambray, Mons, Namen, Luik en Maastricht, uit welke laatste plaats  men vrijdag 30 mei des ochtends om half 9 vertrok naar…Leuven
waar men pas om 6 uur in de namiddag aankwam, omdat er onderweg ergens op een post geen paarden aanwezig bleken te zijn. Na de paarden rust
te hebben gegeven is men toen noodgedwongen maar verder gereisd met dezelfde bespanning. Ook aan de volgende post vond men toen geen
paarden. Te Leuven werd na deze vermoeiende en wat vervelende toer in Hotel de Cologne overnacht, doch men kon de volgende morgen pas om
half elf vertrekken, omdat er herstellingen aan het rijtuig moesten worden uitgevoerd. Pas om 12 uur in de nacht kwam men te Breda aan nadat in
Antwerpen weer iets aan een der wielen had gehaperd en men daardoor twee uur werd opgehouden. Zo was het dan zondag 1 juni geworden, toen
voor de laatste etappe werd ingestapt. En reeds om kwart over acht, zodat men met de stoomboot van 10 uur vanaf de Moerdijk kon overvaren. Toch
duurde het nog tot…half tien in de avond dat men door het inrijhek van ‘Berkenrode’ binnen reed. de ‘passage’ over de Maas bij Rotterdam uit hoofde
der geringe wind en die nog tegen was, meer dan een uur had weggenomen en wij bovendien hier en daar nog enig oponthoud hebben ondervonden’
verklaart deze late thuiskomst. Zo waren ‘Appie en Ampie’ weer welbehouden thuis, waar de volgende dag allen , die ‘tot de club’ behoorden – zoals
de heer van Lennep het noemt – wel het naadje van de kous zullen hebben willen weten. De reis zal nog hel lang een gespreksthema in de salons
van de Heemsteedse buitenplaatsen zijn geweest en IJzeren Frits zal met voldoening later de pantalon hebben laten zien, welke hij zich had laten
snijden van ‘de boekestof’ uit de Lichtstad.’
Iman van wickevoort Crommelin mei 1880
fabrikant
Prinsengracht 1039
Ferdinand Bolstraat 34
fabrikant ongehuwd
21 augustus 1878 uit haarlem tot mei 1880
Heerengracht 360
fabrikant ongehuwd
nov 1880 -aug 90 (?)
Pieter Cornelisz Hooftstraat 143
aug 1891
Pieter Cornelisz Hooftstraat 143 (?)
werkzaam bij Spoorwegen
Personeelregister Hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij Utrecht
1850 - 1867
Huwelijk op 26 juli 1877 te 's-Gravenhage
=
Vader van de bruidegom
Willem Jacob van Vloten

Moeder van de bruidegom
Marie Dine Françoise de Court, particuliere van beroep

=
Bruidegom
Willem Abraham van Vloten, 26 jaar oud, fabrikant van beroep
geboren Amsterdam

Bruid
Ada de Vries, 25 jaar oud, particuliere van beroep
geboren Haaarlem
=
Vader van de bruid
Gerrit Abrahamszoon de Vries, lid van de Raad van State van beroep

Moeder van de bruid
Maria Everardina Reuvens, particuliere van beroep

Getuigen
Pieter Lodewijk Frans Blussé, 59 jaar oud, lid van gedeputeerde staten
van Zuid-Holland van beroep
Barend Hulshoff, 32 jaar oud, substituut officier van Justitie van beroep
Iman van Wickevoort Crommelin, 27 jaar oud, technoloog-fabrikant van
beroep wonende te Amsterdam
Matthias de Vries, 56 jaar oud, hoogleraar van beroep
Notariële akte op 12 juli 1890 te 's-Gravenhage
Geregistreerden
Iman van Wickevoort Crommelin
Jan Dionijs Virulij
Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin
Jacob Alexander Roëll
Notaris
Gerard van Rossem, Notaris van beroep
inventaris der nalatenschap van ECA Barnaart weduwe van
mr HS van wickevoort Crommelin  gewoond hebbende te
Den Haag ten verzoeke van jhr roell te den haag, mr Viruly
te Sompwijk en I van wickevoort Crommelin te Amsterdam.
Notariële akte op 28 februari 1891 te 's-Gravenhage
Geregistreerden
Maurits Willem van Wickevoort Crommelin
Henrick Samuel Maximiliaan van Wickevoort
Crommelin
Iwan van Wickevoort Crommelin
Henriette Elisabeth van Wickevoort Crommelin
Jan Dionijs Virulij
Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart
Wilhelmina Adolphina van Wickevoort Crommelin
Arnoud van Wickevoort Crommelin
Louise van Reenen
Jacob Alexander Roell
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin
Joan Maurits van Wickevoort Crommelin
Notaris
Gerard van Rossem, Notaris van beroep
Iman is toeziend voogd over
Henrick Samuel Maximiliaan van Wickevoort
Crommelin te Nieuwer Amstel en
Maurits Willem van Wickevoort Crommelin te Zurich
Huwelijk op 5 oktober 1865 te 's-Gravenhage
=
Vader van de bruidegom
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, zonder beroep

Moeder van de bruidegom
Elizabeth Cornelia Amelia Barnaart

=
Bruidegom
Aarnoud van Wickevoort Crommelin, 32 jaar oud, zonder beroep

Bruid
Louise van Reenen, 20 jaar oud, zonder beroep

=
Vader van de bruid
Gerlach Cornelis Joannes van Reenen, president van de Tweede Kamer der Staten Generaal
van beroep

Moeder van de bruid
Clara Fredrika van de Poll

Getuigen
Frederik Harmen van de Poll, 42 jaar oud, inspecteur der registratie van beroep
Jan Jacobus Henricus van Reenen, 44 jaar oud, zonder beroep
Maurits Willem van Wickevoort Crommelin, 27 jaar oud, eerste luitenant bij het vierde regiment
dragonders van beroep
Hendrik Samuel van Wickevoort Crommelin, 61 jaar oud, zonder beroep
Maria Henrietta Wilhelmina de Jonge (afb. 45) is geboren op vrijdag 28 mei 1841 in Helvoirt (Nb),
dochter van Marinus Boniface Willem de Jonge (zie 12) en Adriana Gelinck. Maria is overleden op
vrijdag 26 november 1926 in Zürich, Zwitserland, 85 jaar oud.
Titel:
Jkvr.
Maria trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 september 1862 in Den Bosch (Nb) met Maurits
Willem van Wickevoort Crommolin, 24 jaar oud. Maurits is geboren op vrijdag 25 mei 1838 in
Haarlem (Nh), zoon van Hendrik Samuel van Wickevoort Crommolin en Elisabeth Cornelia Amelia
Barnaart.
In Berkenrode lagen feitelijk 4 buitenplaatsen: Berkenrode, Oud
Berkenroede, Knapenburg en Westerduin. Op de grens van Heemstede en
Berkenrode ter hoogte van de huidige Geleerdenwijk lag de hofstede Din en
Vaart.  Er is gedurende een eeuw lang een juridische strijd gevoerd over de
naamgeving van het nabijgelegen landgoed Oud Berkenrode. Een
herenhuis dat nog bestaat en particulier wordt bewoond. Uiteindelijk is men
akkoord gegaan met de naamgeving Oud Berkenroede. Dat neemt niet weg
dat Berkenrode ouder is.
Staatsblad: wet van den 13den Junij 1857, tot vereeniging der gemeenten
Heemstede en Berkenrode onder de naam Heemstede.
Appie en Ampie foto Marlies van
Buuren
Mr. Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin,
geboren Amsterdam 16 juni 1798, overleden
Bloemendaal, huize ‘Wildhoef, 15 september 1874,
huwde te Amsterdam 20 januari 1825 Cornelis
Willink, overleden in 1869.
Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, geboren Haarlem 22 februari 1830, overleden Haarlem 19 oktober
1891, huwde te Heemstede 5 januari 1854 Gonda Susanna Margaretha van Lennep (1825-1892)
Schilderij met portret van J.P.van
Wickevoort Crommelin (1830-1891) in
Museum Naturalis, Leiden