Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
VERPONDING en Transportakten