Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   index
Wezen en weldoen: 375 jaar
Doopsgezinde wezenzorg in Haarlem
Door Sjoerd Bijker
Zijn Schoolopzienersleven heeft hij zelf
beschreven in de N. Bijdragen ter
bevordering van het onderwijs, 1853,
bl. 254-265. Bij gelegenheid van zijne
vijftigjarige betrekking tot het lager
onderwijs boden hem de onderwijzers
van zijn distrikt zijn welgelijkend en
fraai gegraveerd portret aan. (1851)
Gezicht op de binnenplaats van de kostschool en de noordgevel van
de Janskerk aan de Jansstraat te Haarlem in 1822. Tekening op
papier, potlood, pen in zwart en penseel in kleuren ; 46 x 58½ cm
Gesigneerd rechtsonder, doch de naam niet geïdentificeerd (volgens
de aanwinstenlijst van 1895: F.B. Bardner). - Gedateerd rechtsonder
De kostschool werd achtereenvolgens gehouden door Willem van
der Hull (1778-1858) en later door Jan Gerrit Scholten (1798-1858);
sedert 1856 is het gebouw onderdeel van de Janskliniek. - Met
spelende kinderen. - Oriëntatie: ziende naar het zuiden Herkomst:
aangekocht in 1895. - inktvlek op de signering. Met enige
watervlekjes Zie: Deugd boven geweld, 1995, ill.16.22 Particuliere
school van Willem van der Hull, naast de Janskerk. Op deze aquarel
uit omstreeks 1822 zien wij naast de Janskerk het
"Jongeheeren-instituut" van Willem van der Hull. In 1802 had deze
onderwijzer van het stadsbestuur vergunning gekregen hier een dag-
en halvekostgangersschool op te richten. Voor het volgen van
onderwijs op deze particuliere school moest een hoog school- en
kostgeld betaald worden, zodat het aantal leerlingen beperkt was.
Gezicht op de westgevel van de Janskerk - 1822
Gezicht op de westgevel van de Janskerk en de achterzijde van de
kostschool van Willem van der Hull (1778-1858), later Jan Gerrit
Scholten (1798-1858), thans onderdeel van de Janskliniek, met
spelende kinderen. Tek.: Jan Gerrit Scholten, 1822. Sign.:
I.G.SCHOLTEN fec. (ro). Dat.: 1822. Techn.: tekening met potlood en
penseel in kleuren. afm.: h.449, br.560 mm. Bijz.: Scholten was als
"schoolondermeester" aan de kostschool verbonden en kreeg later
de leiding over de school tot de verkoop aan de Diaconie in 1856.
Herkomst: aangekocht in 1895.
Vervaardiger Scholten, Jan Gerrit (1798-1858)